แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.

1216

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 11 กันยายน 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.

 

 ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง คอนเทนต์

1) เงื่อนไขการปลดล็อค Elrianode Region Quest จะถูกเปลี่ยนเป็นดังต่อไปนี้:
– ก่อน: ทำเควส ‘The Moment of Choice’ให้สำเร็จ + มี Lv. 99
– หลัง: มี Lv. 99 + เข้าสู่ ‘Elrianode’ (ท่านจะสามารถเข้าสู่ Elrianode ได้เมื่อตัวละครของท่านมี Lv. 99 ขึ้นไป)

2) Unique El Tear Fragments ที่ดรอปในดันเจี้ยนของ Elrianode จะเป็น Dropped sealed

เพิ่ม Dungeon ใหม่: Titan’s Grotto

เพิ่ม Dungeon ใหม่ ‘Titan’s Grotto’แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.
* Titan’s Grotto จะเริ่มเมื่อมีผู้เล่น 3 คนขึ้นไป
* ท่านสามารถเข้าได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ช่วงเวลาเข้า (จำเป็นต้องใช้ Ticket ในการเข้าเพิ่มเติม)

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง Content

[Varnimyr Raid]
1) เปลี่ยนแปลงความต้องการ Combat Power สำหรับ Varnimyr Raid เป็นดังต่อไปนี้
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.

[Twisted Time and Space – Fahrmann’s Peak]

1) เปลี่ยนแปลงการใช้กุญแจ Twisted Time and Space
– Twisted Time and Space – Fahrmann’s Peak จะเปิด 2 ชั่วโมงทุก ๆ 4 ชั่วโมง และทุกครั้งที่มันเปิดจำนวนครั้งในการเข้าฟรีจะถูกรีเซ็ต
– กุญแจ Twisted Time and Space จะถูกใช้โดยอัตโนมัติหากท่านทำการเข้าเพิ่มเติม

2) ท่านสามารถใช้ ‘เริ่มด้วยสมาชิกปัจจุบัน’ เพื่อเข้าแบบ 1-player party ได้

3) เวลาในการเข้าดันเจี้ยนจะเปลี่ยนเป็นดังต่อไปนี้ (เลื่อนไป 2 ชั่วโมงจากเวลาในปัจจุบัน)

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.

 

 

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 11 กันยายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า