ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 14 พ.ย. 61

848

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 14 พ.ย. 61


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ครับ


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า