ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 ส.ค. 61

1836

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 ส.ค. 61

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น.
เพื่อแก้ไขปัญหาบัคกิจกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า