ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 20 ก.ย. 61

1604

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 20 ก.ย. 61


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
โดยมีรายละเอียดการอัพเดทดังนี้

Elsword Patch Update 20 September 2018  Click!
Velder Academy Band Concert  Click!
Harmony Festival 2018 Click!
[NEW Cash Shop] Update Click!

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 20 ก.ย. 61 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 20 ก.ย. 61 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 20 ก.ย. 61

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 กันยาาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า