ประกาศปิดระบบเติมเงิน PlayMall ชั่วคราว

1516

ประกาศปิดระบบเติมเงิน PlayMall ชั่วคราว


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น. รายละเอียดคลิ๊ก

ประกาศปิดระบบเติมเงิน PlayMall ชั่วคราว ประกาศปิดระบบเติมเงิน PlayMall ชั่วคราว ประกาศปิดระบบเติมเงิน PlayMall ชั่วคราว

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 17 กันยายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า