ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

1867

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า