แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.50 – 17.30 น.

1118

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.50 – 17.30 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.50 – 17.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.50 – 17.30 น.

 

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.50 – 17.30 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.50 – 17.30 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.50 – 17.30 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า