แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น.

994

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 06 พฤษภาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 06 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 06 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.


แก้ไขบั๊ก

★ ตัวละคร
[Lu/Ciel]
[Dreadlord]
1. แก้ไขระยะของคำสั่ง ZZZXZ ของ Lu (คำสั่งขว้างกริชของ Ciel) ที่ระยะไกลผิดปกติและ Combination Gauge ไม่ฟื้นฟูหากใช้ในระยะที่ไกลเกินกว่าระดับหนึ่ง

★ Dungeon
1. Halted Sun’s Memory – แก้ไขการที่บางครั้ง Solace จะเทเลพอร์ทไปในจุดที่ผิดปกติ

ปรับปรุง System Mail

[ปรับปรุง System Mail]

  • System Mail ที่ถูกส่งหลังจาก การ MA ในวันที่ 6/5/2020 จะมีวันที่ลบออกต่างออกไป ซึ่งก็คือ 30 วันหลังจากที่ได้รับเมล
  • System Mail ที่คงอยู่แต่เดิมใน Mailbox จะถูกลบออกในวันที่ 11/5/2020 15.00 น. ดังนั้นหากท่านมีเมลดังต่อไปนี้ กรุณาตรวจสอบและรับของรางวัลก่อนถึงเวลาลบ

[รายการที่ลบออก]
– ข้อความ Market Board Sales Start/End
– รางวัล New/Returning Attendance
– Mail ที่เกี่ยวข้องกับ Guild Farm

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 06 พฤษภาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า