แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

1133

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.

 

ปรับปรุง Secret/Heroic/Elrianode/Add Dungeon ใหม่

 

[Secret Dungeon]

1) ท่านจะได้รับ Secret Dungeon Equipment จาก Secret Dungeon
2) Secret Dungeon ใหม่จะมีสเตตัสดีกว่า
3) เอฟเฟกต์ของเซ็ตของ Secret Dungeon Equipment ทั้งหมดจะถูกแบ่งปันแล้ว เอฟเฟกต์ของเซ็ตจะเป็นไปตามด้านล่างนี้:

Set ก่อน
(EX. Enhanced Sand Tempest)
หลัง
(Shared Set Effect
ของ Region ทั้งหมด)
2 Attack Speed 3%
Awk. Charge Speed 6%
Critical 5%, Maximize 5%, Attack Speed 5%
4 Physical/Magical Attack Power +2%
Physical/Magical Defense +2%
All Skill Damage ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5%

Physical / Magical Attack Power เพิ่มขึ้น  5%

5 เมื่อโจมตี มีโอกาส 4% ที่จะเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ Seal of Imprisonment 3 วินาที (ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และได้รับ Damage เพิ่มเติม 33%)
เมื่อโจมตี มีโอกาส 5% ที่จะเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ Sylphid’s Well 10 วินาที (ความเร็ว Movement และ Action เพิ่มขึ้น)
มีโอกาส 5% ที่จะโจมตีด้วย Blast

4) ของรางวัลจากเควส [Secret Dungeon] Reason to Restore the Barrier / [Secret Dungeon] Hidden Dungeon จะเปลี่ยนแปลงเป็นดังต่อไปนี้

ก่อน หลัง
Secret Dungeon Unique Weapon Cube Secret Dungeon Weapon Cube
[Cobo] Secret Dungeon Equipment Only Magic Amulet Lv. 8 [Cobo] Secret Dungeon Equipment Only Magic Amulet Lv. 9

* เนื่องจากของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เล่นที่ผ่านเควสไปเรียบร้อยแล้วจะสามารถเคลียร์เควสได้อีกครั้ง
* หากท่านกำลังทำเควสอยู่ ความคืบหน้าของเควสจะถูกรีเซ็ต
5) เปลี่ยนแปลงคำอธิบายของ Barrier’s Fragment
6) เปลี่ยนแปลงคำอธิบาย Secret Dungeon Equipment ที่มีอยู่แล้ว
7) นำฟังก์ชัน Secret Dungeon Equipment Upgrade ของ Blacksmith NPC ของแต่ละหมู่บ้านออก
8) ปรับเนื้อหา Guide ของ Secret Dungeon
9) Section ที่กำหนดใน Hamel/Sander Secret Dungeon จะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อการเล่นที่ไหลลื่นยิ่งขึ้น
10) Dual Stone ของ Origin / Growth / Pursuit / Retaliation จะสามารถ Craft ได้ผ่าน Glave

[Heroic Dungeon]

1) Heroic Dungeon จะไม่ดรอป Equipment อีกแล้ว ท่านจะสามารถได้รับวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อการ Craft Dual Magic Stone

Magic Stone Effect
Dual Magic Stone of Dignity Critical / ลดการใช้ MP ของ Skill ลง
Dual Magic Stone of Charging HP / MP Recovery (โจมตี) / MP Recovery (ถูกโจมตี)
Dual Magic Stone of Diffusion Damage เพิ่มเติม / ลดทอน Damage
Dual Magic Stone of Acceleration Attack Speed / Moving Speed / Jump Speed
Dual Magic Stone of Awakening Awakening Charge Speed / Awakening Charge Duration
Dual Magic Stone of Extremity Critical / Maximize
Dual Magic Stone of Patience Critical / Damage Reduction / HP
Dual Magic Stone of Opportunity Critical / Attack Speed

* ท่านจะสามารถ Craft Dual Magic Stone แบบธรรมดากับ Glave ได้ด้วยวัตถุดิบทั่วไป และท่านสามารถ Upgrade Stone เป็น Shining Magic Stone ได้โดยใช้ของรางวัลเควสประจำสัปดาห์
*ท่านจะไม่สามารถหาไอเทม “Heroic Weapon Fragment” จาก Heroic Dungeon ได้อีกแล้ว
2) นำ Heroic Dungeon Epic Quest ออก
3) เปลี่ยนแปลงของรางวัลของ Heroic Dungeon Weekly/Daily Quest
4) Heroic Invitation จะดรอปเพียงในดันเจี้ยน Lv. 99 หรือสูงกว่าเท่านั้น (Elrianode ~ Varnimyr)
5) Heroic Dungeon จะต้องใช้ Stamina แล้ว
6) ปรับความต้องการ Combat Power ของ Heroic Dungeon เนื่องจากมอนสเตอร์จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
(ก่อน) 25,000 -> (หลัง) 150,000
7) Heroic Dungeon จำเป็นต้องใช้ Ticket จำนวนมากขึ้นในการเข้า
(ก่อน) 1 -> (หลัง) 3

[Elrianode]

1) เมื่อเคลียร์ Epic Quest ที่ให้ Elrianode Equipment สำเร็จ จะมอบทั้ง Elrianode Equipment และ El Tear Fragment
2) ปรับเงื่อนไขในการเคลียร์ “The Mysterious Figure” Epic Quest
3) ท่านจะได้รับ Unique-grade El Tear Fragment มากขึ้นเมื่อทำการแลกเปลี่ยน Fragment Powder

[Add’s Energy Fusion Theory Dungeon]

1) นำข้อจำกัดที่สามารถคืนชีพได้ 3 ครั้งออก
2) เพิ่มอัตราการดรอป Energy Shard
3) เพิ่มอัตราการดรอป Apocalypse Weapon Cube
4) อัตราการฟื้นฟูของ Energy Frame: Type – Alterasia เพิ่มขึ้น
5) ลดความถี่ของ Energy Frame: Type – Alterasia Storm Blade ลง

[ETC]

1) ปรับปรุงความต้องการ EXP ของ Lv. 91~99

 

[ปรับปรุงระบบ Stamina]

  1. เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ Stamina ในดันเจี้ยน ซึ่ง Stamina จะปรับเป็นถูกใช้ต่อ 1 Stage และจำนวนสมาชิกในปาร์ตี้จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ Stamina อีกแล้ว
  2. ปรับปริมาณการใช้ Stamina แก่ดันเจี้ยนที่กำหนด ซึ่งจะยึดตาม Stamina ที่ใช้

[ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง เนื้อหา]

1) Item, Title, เอฟเฟกต์ของบุคคล/ปาร์ตี้, Adaptation, Conditional Effects, ที่กำหนด จะถูกนับรวมเป็น Combat power และ Defense (Ex. Demonic Vine Crown, The Setting Sun)
2) ปรับเงื่อนไขในการเข้าดันเจี้ยนใน Demon realm จากปารปรับเปลี่ยนการนับ Combat power ใหม่
นอกจากนี้ หาก Combat power ของท่านน้อยกว่า Combat power ที่เงื่อนไขของดันเจี้ยนต้องการมากกว่า 5% ท่านจะไม่สามารถเข้าดันเจี้ยนได้

Region Dungeon ก่อน หลัง
Varnimyr Labyrinth of Ruin 120000 130000
Guardian’s Forest 120000 130000
Dark Elves’ Outpost 120000 130000
Forsaken Spirit Asylum 180000 200000
Shadow Vein 220000 240000
Rigomor Sea of Ruin 350000 370000
Abandoned Deep-Sea Tunnel 400000 420000
Trosh’s Nest 450000 470000
Abandoned Icerite Plant 500000 530000
Titan’s Grotto 450000 470000

3) Red/Blue/Yellow/Giant Mystic Stone จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ดังด้านล่างนี้อีกแล้ว แต่จะได้รับเอฟเฟกต์อย่างอื่นเพิ่มขึ้น (ยกเว้น Energy Fusion Disk)

– ความต้านทาน Elemental [Fire, Water, Nature, Wind, Light, Dark, ทั้งหมด]
– เมื่อโจมตีศัตรูติด Knocked down จะทำให้ Damage เพิ่มขึ้น 00 เท่า
– เมื่อโจมตีศัตรูที่มี HP 30% หรือต่ำกว่า Damage +00%
– Moving Speed
– Jump Speed
– การฟื้นฟู MP เมื่อโจมตีเพิ่มขึ้น
– การฟื้นฟู MP เมื่อโจมตีเพิ่มขึ้น

4) เควส Ultimate Road จะถูกปรับเป็นดังนี้

Quest Name ก่อน หลัง
The Ultimate Road

2/5

รวบรวม 5 Intense Energy (Sander Dungeons) รวบรวม 5 Intense Energy จาก Hamel~Sander Dungeons (Excludes Sunken Resiam)
The Ultimate Road

3/5

กำจัด 5 Sander Region Boss กำจัด 5 Hamel~Sander Region Boss (ยกเว้น Sunken Resiam)

 

[Code: Battle Seraph]
1. แก้ไขจำนวนของ Needles Launched ของ ‘Energy Needles’ ที่ไม่ตรงกับจำนวนที่แสดงในคำอธิบายของ Skill

[แก้ไข/ปรับปรุงบั๊ก: ตัวละคร]
[Lu/Ciel]
แก้ไขคำสั่ง Lu ’XXXZ(Hold)X’ ไม่โจมตีจุดที่กำหนดเมื่อเปลี่ยนตัวเป็น Ciel

[แก้ไข/ปรับปรุงบั๊ก: ไอเทม]
แก้ไขเอฟเฟกต์ที่แสงไม่แสดงเมื่อใช้ Moonlight Dream custom ใน Sparring Room

[แก้ไข/ปรับปรุงบั๊ก: ETC]
เมื่อท่านใช้ [Cobo] VIP Membership Card เพื่อเข้าดันเจี้ยน ท่านจะสามารถได้รับ Treasure Chest และ Profession EXP แม้ Stamina ของท่านจะเป็น 0

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า