แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

1180

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 08 เมษายน 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 08 เมษายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 08 เมษายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.


ปรับปรุง Rigomor และ Reforge
Concept

 1. ปรับปรุง Rigomor Quest แต่เดิม
  – ลบ Rigomor Daily Quest 6 ประเภทที่มีอยู่แต่เดิมออก
  – เพิ่ม Rigomor Daily Quest ใหม่ 1 ประเภท
  – เพิ่ม Rigomor Weekly Questใหม่ 1 ประเภท
 2. ปรับระดับความยากของ Rigomor และ Combat Power
  – ลดระดับความยากของ 1,2 Dungeon ลง
  – ปรับความต้องการ Combat Power ของ 3,4,5 dungeon เป็น 550K/550K/500K
 3. เพิ่มอัตราความสำเร็จในการ Reforge Stage 1~9

Details

 • ปรับปรุง Rigomor Quest ที่มีอยู่แต่เดิม
 • ลบ Existing Daily Quest ที่มีอยู่แต่เดิมออก
 • เพิ่ม Rigomor Daily Quest ใหม่
  – Clear Rigomor Region Dungeon 5 ครั้ง [Spectral Amethyst x25]
 • เพิ่ม Rifomor Weekly Quest ใหม่
  – Clear Rigomor Region Dungeon 15 ครั้ง [Spectral Amethyst x100]
 • ปรับระดับความยากของ Rigomor และ Combat Power
  – ลดระดับความยากของ 1,2 Dungeon ลง
  – ปรับความต้องการ Combat Power ของ 3,4,5 dungeon เป็น 550K/550K/500K
 • เพิ่มอัตราความสำเร็จในการ Reforge Stage 1~9
ประเภท Quest ข้อความ ประเภท LV exp ed รางวัล จำนวน เงื่อนไขการเคลียร์
นำออก [Rigomor] Sea of Ruin The chilling sea, and the brilliant gem that can be found anywhere in Rigomor…\nEven in the stomach of a whale. รายวัน 99 0 0 Spectral Amethyst 5 Clear Sea of Ruin 1 ครั้ง
นำออก [Rigomor] Abandoned Deep-Sea Tunnel This gem called the Spectral Amethyst holds violent power that cannot be handled by the creatures living here.\nIt is said to be found anywhere in Rigomor, so let’s investigate the Deep-Sea Tunnel. รายวัน 99 0 0 Spectral Amethyst 5 Clear Abandoned Deep-sea Tunnel 1 ครั้ง
นำออก [Rigomor] Trosh’s Nest Trosh likes Spectral Amethyst as they like shiny objects.\nMaybe you’ll find some in their nests. รายวัน 99 0 0 Spectral Amethyst 5 Clear Trosh’s Nest 1 ครั้ง
นำออก [Rigomor] Abandoned Icerite Plant This abandoned plant used to refine icerites.\nYou might be able to collect Spectral Amethyst from monsters that gathered here for Icerites. รายวัน 99 0 0 Spectral Amethyst 5 Clear Abandoned Icerite Plant 1 ครั้ง
นำออก [Rigomor] Titan’s Grotto It is said that you can find a lot of Spectral Amethyst somewhere around Titan’s Grotto\nLet’s investigate Titan’s Grotto. รายวัน 99 0 0 Spectral Amethyst 5 Clear Titan’s Grotto 1 ครั้ง
เพิ่มใหม่ [Rigomor] Undersea Investigation The chilling sea, and the brilliant gem that can be found anywhere in Rigomor รายวัน 99 0 0 Spectral Amethyst 25 Clear Rigomor Region Dungeon 5 ครั้ง
เพิ่มใหม่ [Rigomor] Undersea Expedition This gem called the Spectral Amethyst holds violent power that cannot be handled by the creatures living here.\nIt is said to be found anywhere in Rigomor, so let’s investigate. รายสัปดาห์ 99 0 0 Spectral Amethyst 100 Clear Rigomor Region Dungeon 15 ครั้ง

 

 ★ Varnimyr

 1. ปรับปรุง Varnimyr Region Dungeon
  1) ปรับระดับความยากของ Varnimyr region dungeon ((Monster Ability, Stage, ฯลฯ)
  2) เพิ่มอัตราการดรอปของ Common และ Refined Mystic Stone dungeon
  3) เพิ่มอัตราการดรอปของ Dungeon Accessory
 2. Varnimyr Raid improvement
  1)  Story Mode จะเปลี่ยนเป็น 1~4 Party dungeon
  2) ผู้เล่นจะสามารถได้รับ ‘Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube’ แม้ใน Story Mode
  ไอเทมดังต่อไปนี้จะสามารถหาได้/หาไม่ได้ใน Story Mode แล้ว
  สามารถหาได้ Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube, Blazing Crystal, Mystic Stone
  ไม่สามารถหาได้ Accessory, Flame Mark, Title, Achievement

  สามารถหาได้ Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube, Blazing Crystal, Mystic Stone
  ไม่สามารถหาได้ Accessory, Flame Mark, Title, Achievement

  3) เกจเพิ่ม Weapon Cube Drop Rate จะถูกแชร์ และจะเพิ่มทั้ง Story Mode และ Normal Mode
  (อย่างไรก็ตาม ‘เกจเพิ่ม Weapon Cube Drop Rate’ จะไม่เพิ่มในอัตราที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ Mode)
  4) รางวัล Cube เมื่อเคลียร์ Raid จะสามารถได้รับทั้ง Normal และ Story Mode
  Story Mode จะมีรางวัลเคลียร์ด่านแยกต่างหากจาก Normal Mode,
  และผู้เล่นจะสามารถได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ทั้ง Normal Mode และ Story Mode
  (อย่างไรก็ตาม ‘Clear Rewards Cube’, ‘Item Drop Rate’, ‘Weapon Cube Drop Rate Increase Gauge Rate’ ของ Normal Mode และ Story Mode จะไม่เหมือนกัน)
  5) Crimson Trace Reset Ticket จะสามารถใช้ได้กับทั้งสองโหมด และจำนวนที่สามารถใช้ได้ก็จะแชร์ร่วมกันด้วยเช่นกัน
  ผู้เล่นสามารถใช้ Crimson Trace Reset Ticket ได้ 2 ครั้ง
  เมื่อใช้แล้ว ข้อมูลการผ่านด่านของ Normal หรือ Story Mode จะถูกรีเซ็ต (เลือก 1 โหมดเพื่อรีเซ็ต)
  6) ปรับ Combat Power ที่ต้องการของ Normal Mode
  ก่อน Update หลัง Update
  400,000 350,000

  ก่อน Update หลัง Update
  400,000 350,0000

  7) เพิ่มอัตราการดรอป ‘Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube’ ใน Normal Mode
  8) รางวัล Cube รายสัปดาห์แต่เดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นรางวัล Cube รายสัปดาห์ใหม่
  – Normal Mode: Varnimyr Raid Weekly Clear Reward Cube
  – Story Mode: Varnimyr Raid Weekly Clear Reward Cube (Story)

★ Rigomor

 1. ปรับปรุง Rigomor Region Dungeon
  1) Rigomor Daily Quest 5 เควสแต่เดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น Daily/Weekly Quest ใหม่
  – Rigomor New Daily Quest: [Rigomor] Undersea Investigation
  – Rigomor New Weekly Quest: [Rigomor] Undersea Expedition

  ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
  Daily [Rigomor] Undersea Investigation Clear Rigomor Region Dungeon 5 times Spectral Amethyst x25
  Weekly [Rigomor] Undersea Expedition Clear Rigomor Region Dungeon 15 times Spectral Amethyst x100

  ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
  Daily [Rigomor] Undersea Investigation Clear Rigomor Region Dungeon 5 times Spectral Amethyst x25
  Weekly [Rigomor] Undersea Expedition Clear Rigomor Region Dungeon 15 times Spectral Amethyst x100

  2) ปรับระดับความยากของ Rigomor Region Dungeon – Sea of Ruin, and Abandoned Deep-Sea Tunnel
  3) ปรับ Combat Power ที่ต้องการสำหรับการเข้า Rigomor dungeon ที่กำหนด
  ชื่อ Dungeon ก่อน Update หลัง Update
  Trosh’s Nest 400,000 550,000
  Abandoned Icerite Plant 450,000 550,000
  Titan’s Grotto 400,000 500,000

  ชื่อ Dungeon ก่อน Update หลัง Update
  Trosh’s Nest 400,000 550,000
  Abandoned Icerite Plant 450,000 550,000
  Titan’s Grotto 400,000 500,000

★ ETC

 1. เพิ่มอัตรา Amethystine Prophecy Reforge
  1) อัตราความสำเร็จในการ Reforge Stage 1~9 เพิ่มขึ้น
 2. New Master Road Title
  1) เพิ่ม New Master Road Title, ‘Crest of Master Road’

แก้ไขบั๊ก

★ ตัวละคร
[Eve]
1. แก้ไขการที่ Core ไม่ทำงานเมื่อใช้ Master Skill
[Code: Ultimate]
1. แก้ไขการที่ Skill ที่ 2 จะไม่ถูกตัวศัตรูจนกว่า Skill ที่ 1 จะจบเมื่อใช้ Skill Junk Break 2 ครั้งติด ๆ กัน

[Laby]
[Eternity Winner]
1. แก้ไขการฟื้นฟูที่ไม่ปกติเมื่อได้รับ Healing orb หลังจากเปิดใช้ Mighty Laby ในรูปแบบเฉพาะ

★ Dungeon

1. Ash Covered Village – แก้ไขการที่ Summon จะไม่หล่นลงมาในพื้นที่บางจุดในด่าน

★ อื่น ๆ
1. เมื่อหน้าจอ Result แสดงขึ้นหลังจากเคลียร์ดันเจี้ยนได้ ผู้เล่นจะสามารถกดคืนชีพได้หากจำนวนการคืนชีพยังคงเหลืออยู่

 

ปรับบาลานซ์

No Character Mod Skill Name Before After
1 Common   Shattered Earth Cooldown count begins upon start of PvP.
2 Sword Knight   Knighthood [Dungeon]
All Skill Damage Increase: 10%
MP Gain When Attacking Increase: 10%
[PvP]
All Skill Damage Increase: 5%
MP Gain When Attacking Increase: 10%
[Dungeon]
All Skill Damage Increase: 10%
MP Gain When Attacking Increase: 10%
[PvP]
All Skill Damage Increase: 5%
MP Gain When Attacking Increase: 5%
3 Sword Knight   Mortal Blow [Light] Trait
MP Cost is decreased to 90%.
[Regenerating (2)] Trait
Upon activation, at a 50% chance, cooldown is reduced to 60%.
4 Lord Knight   Shoulder Tackle Time stop duration slightly decreased.

Charging distance slightly decreased.

5 Rune Slayer   Awakened Will: Rune Slayer [Dungeon]
Maximize Chance Increase: 13%
[Awakened Will: Rune Slayer]
MP Recovery per sec.: 30
All Attribute Resistance: 200
Duration: 10 sec.[PvP]
Maximize Chance Increase: 13%[Awakened Will: Rune Slayer]
MP Recovery per sec.: 3
All Attribute Resistance: 200
Duration: 10 sec.
[Dungeon]
Maximize Chance Increase: 13%
[Awakened Will: Rune Slayer]
MP Recovery per sec.: 30
All Attribute Resistance: 200
Duration: 10 sec.[PvP]
Maximize Chance Increase: 13%[Awakened Will: Rune Slayer]
MP Recovery per sec.: 3
All Attribute Resistance: 100
Duration: 10 sec.
6 Rune Slayer   Triple Saber [Final Enhanced] effect change.
Damage increased by 1.2 times
7 Infinity Sword   Assault Dash Charging distance slightly decreased.
8 Immortal o Sword Fall Attack will slightly push back enemy.
9 Immortal   Sunrise Stage 4 [Dungeon]
Conwell’s Sun
– Duration: 15 sec.
– Sword Projectile Explosion (Physical): 983%
– Sword Projectile for Command, Active Skills: 1
– Sword Projectile for Tenacity, Strength Skills: 3
– Sword Projectile for Bravery Skills: 5
Small Sword Explosion (Physical): 796%
Large Sword Explosion (Physical): 4196%[PvP]
Conwell’s Sun
– Duration: 15 sec.
– Sword Projectile Explosion (Physical): 155%
– Sword Projectile for Command, Active Skills: 1
– Sword Projectile for Tenacity, Strength Skills: 3
– Sword Projectile for Bravery Skills: 5Small Sword Explosion (Physical): 124%
Large Sword Explosion (Physical): 658%
[Dungeon]
Conwell’s Sun
– Duration: 15 sec.
– Sword Projectile Explosion (Physical): 1156%
– Sword Projectile for Command, Active Skills: 1
– Sword Projectile for Tenacity, Strength Skills: 3
– Sword Projectile for Bravery Skills: 5
Small Sword Explosion (Physical): 796%
Large Sword Explosion (Physical): 4196%[PvP]
Conwell’s Sun
– Duration: 15 sec.
– Sword Projectile Explosion (Physical): 181%
– Sword Projectile for Command, Active Skills: 1
– Sword Projectile for Tenacity, Strength Skills: 3
– Sword Projectile for Bravery Skills: 5Small Sword Explosion (Physical): 124%
Large Sword Explosion (Physical): 658%
10 High Magician   Meteor Shower [Dungeon]
Meteor (Magical): 78%
Explosion (Magical): 156%
[PvP]
Meteor (Magical): 21%
Explosion (Magical): 44%
[Dungeon]
Meteor (Magical): 104%
Explosion (Magical): 234%
[PvP]
Meteor (Magical): 24%
Explosion (Magical): 55%
11 Elemental Master   Lightning Shower [Dungeon]
Lightning Strike (Magical): 357%
[PvP]
Lightning Strike (Magical): 87%
[Dungeon]
Lightning Strike (Magical): 718%
[PvP]
Lightning Strike (Magical): 173%
12 Elemental Master   Cyclone   Cyclone size and multi hit increase.
Cyclone moving distance and speed increase.
13 Elemental Master   Circle Flame [Dungeon]
Fireball (Magical): 1712% Multi Hit
[PvP]
Fireball (Magical): 585% Multi Hit
[Dungeon]
Fireball (Magical): 1883% Multi Hit
[PvP]
Fireball (Magical): 419% Multi Hit
14 Dark Magician   Dark Web
Shoot orbs of darkness. The orbs will transform in to a special web.\nAllies within the web will heal 15% of MP per sec. (PvP: 1.5%)\n(Can also be activated midair)
The web will cause flinch only for the first hit.

Shoot orbs of darkness. The orbs will transform in to a special web.\nAllies within the web will heal 10% of MP per sec. (PvP: 1%)\n(Can also be activated midair)

15 Dark Magician   Acceleration Aura [Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%
[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 20%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%Duration: 30 sec.[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 20%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%Duration: 30 sec.[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 20%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%Duration: 30 sec.[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%

Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 20%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%

Duration: 30 sec.

[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%

Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 20%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%

Duration: 30 sec.

[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%

Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 20%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%

Duration: 30 sec.

[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%

Duration: 15 sec.

[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%
[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%Duration: 30 sec.[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%Duration: 30 sec.[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%Duration: 30 sec.[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%

Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%

Duration: 30 sec.

[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%

Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%

Duration: 30 sec.

[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%

Duration: 15 sec.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 15%
Magical Attack Power Increase: 15%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 30%

Duration: 30 sec.

[PvP]
Physical Attack Power Increase: 7.5%
Magical Attack Power Increase: 7.5%

[Acceleration Space]
– Action Speed Increase: 10%
– Jump Speed Increase: 5%
– Movement Speed Increase: 15%

Duration: 15 sec.

16 Void Princess   Plasma Cutter [Dungeon]
Death Ray (Magical): 91% Multi Hit (Awakening: 69% Multi Hit)
[PvP]
Death Ray (Magical): 30% Multi Hit (Awakening: 22% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 91% Multi Hit (Awakening: 69% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 30% Multi Hit (Awakening: 22% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 91% Multi Hit (Awakening: 69% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 30% Multi Hit (Awakening: 22% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 91% Multi Hit (Awakening: 69% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 30% Multi Hit (Awakening: 22% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 91% Multi Hit (Awakening: 69% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 30% Multi Hit (Awakening: 22% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 91% Multi Hit (Awakening: 69% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 30% Multi Hit (Awakening: 22% Multi Hit)
[Dungeon]
Death Ray (Magical): 109% Multi Hit (Awakening: 83% Multi Hit)
[PvP]
Death Ray (Magical): 35% Multi Hit (Awakening: 26% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 109% Multi Hit (Awakening: 83% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 35% Multi Hit (Awakening: 26% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 109% Multi Hit (Awakening: 83% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 35% Multi Hit (Awakening: 26% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 109% Multi Hit (Awakening: 83% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 35% Multi Hit (Awakening: 26% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 109% Multi Hit (Awakening: 83% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 35% Multi Hit (Awakening: 26% Multi Hit)[Dungeon]
Death Ray (Magical): 109% Multi Hit (Awakening: 83% Multi Hit)[PvP]
Death Ray (Magical): 35% Multi Hit (Awakening: 26% Multi Hit)
17 Oz Sorceror   Oz’s Dream Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 50%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 50%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 50%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 50%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 50%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 50%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200
Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 30%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 30%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 30%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 30%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 30%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200Cooldown decrease by 10% (Hyperactive/Extreme Heavenly Love Excluded)
Aging – Movement/Action Speed Decrease by 40%, All Attack Power Decrease by 40%, Additional Damage Decrease by 100%
Petit Angkor: Magical Defense Decrease by 30%
Phantom Breath: Curse of Darkness – Burn MP per sec by 5 (7 sec. duration), All Resistance decrease by 200
18 Oz Sorceror o Plasma Cutter [Dungeon]
Death Ray (Magical): 303% Multi Hit
[PvP]
Death Ray (Magical): 97% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 303% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 97% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 303% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 97% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 303% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 97% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 303% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 97% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 303% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 97% Multi Hit
[Dungeon]
Death Ray (Magical): 348% Multi Hit
[PvP]
Death Ray (Magical): 113% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 348% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 113% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 348% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 113% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 348% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 113% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 348% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 113% Multi Hit[Dungeon]
Death Ray (Magical): 348% Multi Hit[PvP]
Death Ray (Magical): 113% Multi Hit
19 Dimention Witch   Awakened Will: Dimention Witch [Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 10%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 10%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 10%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 10%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 10%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 10%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 5 sec.
[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.
20 Rena   Phoenix Strike [Dungeon]
Phoenix (Magical): 2894%
[PvP]
Phoenix (Magical): 1044%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 2894%[PvP]
Phoenix (Magical): 1044%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 2894%[PvP]
Phoenix (Magical): 1044%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 2894%[PvP]
Phoenix (Magical): 1044%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 2894%[PvP]
Phoenix (Magical): 1044%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 2894%[PvP]
Phoenix (Magical): 1044%
[Dungeon]
Phoenix (Magical): 3635%
[PvP]
Phoenix (Magical): 1312%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 3635%[PvP]
Phoenix (Magical): 1312%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 3635%[PvP]
Phoenix (Magical): 1312%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 3635%[PvP]
Phoenix (Magical): 1312%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 3635%[PvP]
Phoenix (Magical): 1312%[Dungeon]
Phoenix (Magical): 3635%[PvP]
Phoenix (Magical): 1312%
21 Anemos o Violent Attack [Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 544% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit
[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 176% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 544% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 176% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 544% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 176% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 544% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 176% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 544% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 176% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 544% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 176% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit
[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 753% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit
[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 243% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 753% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 243% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 753% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 243% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 753% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 243% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 753% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 243% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[Dungeon]
Spin Kick (Physical): 1546%
Ambush (Physical): 753% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit[PvP]
Spin Kick (Physical): 499%
Ambush (Physical): 243% Multi Hit
Mana Burn: 2 MP per hit
22 Blade Master   Bloody Accel [Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 20%
– Duration: 30 sec.
[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 10%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 20%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 10%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 20%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 10%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 20%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 10%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 20%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 10%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 20%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Attack Power Increase: 10%
– Duration: 20 sec.
[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Skill Cooldown Decrease: 10%
– Duration: 30 sec.
[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Cooldown Decrease: 5%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Skill Cooldown Decrease: 10%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Cooldown Decrease: 5%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Skill Cooldown Decrease: 10%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Cooldown Decrease: 5%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Skill Cooldown Decrease: 10%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Cooldown Decrease: 5%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Skill Cooldown Decrease: 10%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Cooldown Decrease: 5%
– Duration: 20 sec.[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 3722%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Skill Cooldown Decrease: 10%
– Duration: 30 sec.[PvP]
Blade Gust (Physical): 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies with commands/actives to absorbs HP
– HP Absorb: 10%
– Special Active Skill Cooldown Decrease: 5%
– Duration: 20 sec.
23 Weapon Taker   Veteran [Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.
[PvP]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.
[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.
[PvP]
Knockdown Decrease: 7%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 15
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 7%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 15
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 7%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 15
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 7%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 15
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 7%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 15
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.[PvP]
Knockdown Decrease: 7%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 15
Duration: 5 sec.
24 Veteran Commander   Flames of Victory [Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.
[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.
[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.
[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 10%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 10%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 10%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 10%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 10%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.[Dungeon]
MP Recovery when attacking Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease: 33%
Cooldown: 10 sec.[PvP]
MP Recovery when attacking Increase: 10%
Skill Cooldown Decrease: 13%
Cooldown: 10 sec.
25 Veteran Commander   Rain of Fire [Dungeon]
Fire (Magical): 395% Multi Hit
[PvP]
Fire (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 395% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 395% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 395% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 395% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 395% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 135% Multi Hit
[Dungeon]
Fire (Magical): 237% Multi Hit
[PvP]
Fire (Magical): 81% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 237% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 81% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 237% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 81% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 237% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 81% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 237% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 81% Multi Hit[Dungeon]
Fire (Magical): 237% Multi Hit[PvP]
Fire (Magical): 81% Multi Hit
26 Eve   Dimension Link – Guardian [Dungeon]
Electron Wave (Magical): 184% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%
[PvP]
Electron Wave (Magical): 62% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 184% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 62% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 184% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 62% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 184% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 62% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 184% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 62% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 184% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 62% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%
[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 368% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%
[PvP]
Electron Wave (Magical): 87% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 368% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 87% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 368% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 87% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 368% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 87% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 368% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 87% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%[Dungeon]
Electron Wave (Magical): 368% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 1726%[PvP]
Electron Wave (Magical): 87% Multi Hit
Initial Wave Hit Damage (Magical): 590%
27 Eve   Dimension Link – Century   Skill Damage Stack and Increase effects apply until Summon NPC disappears.
28 Code: Exotic   Code: Recovery – Trick Key – Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec.- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec.- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec.- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec.- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec.- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec.
– Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec. (1 time in PvP)- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec. (1 time in PvP)- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec. (1 time in PvP)- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec. (1 time in PvP)- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec. (1 time in PvP)- Use 20 MP to recover 5% HP
– Cooldown: 30 sec.
– Air Movement increase 3 times for 10 sec. (1 time in PvP)
29 Code: Exotic   Graceful Step Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3

[PvP]
Movement Speed Increase: 6%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3

[PvP]
Movement Speed Increase: 6%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3

[PvP]
Movement Speed Increase: 6%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3

[PvP]
Movement Speed Increase: 6%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3

[PvP]
Movement Speed Increase: 6%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Movement Speed Increase: 12%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 3

[PvP]
Movement Speed Increase: 6%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2

30 Code: Exotic   Concentration Aura [Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%
[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 25%
[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%
[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 15%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 15%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 15%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 15%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 15%[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 25 sec.
– MP Cost Decrease: 25%[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Duration Increase: 12.5 sec.
– MP Cost Decrease: 15%
31 Code: Exotic   Queen’s Throne Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increasedReleases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increasedReleases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increasedReleases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increasedReleases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increased
Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increased (PvP: 3 times)Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increased (PvP: 3 times)Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increased (PvP: 3 times)Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increased (PvP: 3 times)Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility.
– Additional hit with command drone attacks (Damage + Reduced Knockdown number by 1)
– XX[X]: Changed to combo hits
– Flying movement increased (PvP: 3 times)
32 Code: Exotic   Generate Black Hole [Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 7890% (Awakening 251% Multi Hit and 3558% Explosion)
[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1585% (Awakening 49% Multi Hit and 715% Explosion)[Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 7890% (Awakening 251% Multi Hit and 3558% Explosion)[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1585% (Awakening 49% Multi Hit and 715% Explosion)[Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 7890% (Awakening 251% Multi Hit and 3558% Explosion)[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1585% (Awakening 49% Multi Hit and 715% Explosion)[Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 7890% (Awakening 251% Multi Hit and 3558% Explosion)[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1585% (Awakening 49% Multi Hit and 715% Explosion)[Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 7890% (Awakening 251% Multi Hit and 3558% Explosion)[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1585% (Awakening 49% Multi Hit and 715% Explosion)
[Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 9074% (Awakening 301% Multi Hit and 3914% Explosion)
[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1560% (Awakening 51% Multi Hit and 673% Explosion)[Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 9074% (Awakening 301% Multi Hit and 3914% Explosion)[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1560% (Awakening 51% Multi Hit and 673% Explosion)[Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 9074% (Awakening 301% Multi Hit and 3914% Explosion)[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1560% (Awakening 51% Multi Hit and 673% Explosion)[Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 9074% (Awakening 301% Multi Hit and 3914% Explosion)[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1560% (Awakening 51% Multi Hit and 673% Explosion)[Dungeon]
Black Hole Explosion (Magical): 9074% (Awakening 301% Multi Hit and 3914% Explosion)[PvP]
Black Hole Explosion (Magical): 1560% (Awakening 51% Multi Hit and 673% Explosion)
33 Code: Nemesis   Awakened Will: Code Nemesis – Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec. – Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec. – Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec. – Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec. – Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.
Dungeon/PvP Tooltip will be separated
Increase Physical/Magical Defense while awakening.
[Dungeon]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 20%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.[PvP]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 10%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated
Increase Physical/Magical Defense while awakening.[Dungeon]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 20%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.[PvP]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 10%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated
Increase Physical/Magical Defense while awakening.[Dungeon]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 20%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.[PvP]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 10%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated
Increase Physical/Magical Defense while awakening.[Dungeon]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 20%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.[PvP]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 10%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated
Increase Physical/Magical Defense while awakening.[Dungeon]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 20%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.[PvP]
– Awakening Recharge Speed Increase during Awakening: 20%
– Critical Chance Increase during Awakening: 20%
– Critical Damage Increase during Awakening: 5%
– Increase Physical/Magical Defense while awakening: 10%
– Automatic Core Creation Term: app. 5 sec.
34 Code: Nemesis   Junk Break [Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 492% Multi Hit (Awakening 437%, Hit Count Increase)
[PvP]
Drilling Attack (Magical): 123% Multi Hit (Awakening 110%, Hit Count Increase)[Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 492% Multi Hit (Awakening 437%, Hit Count Increase)[PvP]
Drilling Attack (Magical): 123% Multi Hit (Awakening 110%, Hit Count Increase)[Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 492% Multi Hit (Awakening 437%, Hit Count Increase)[PvP]
Drilling Attack (Magical): 123% Multi Hit (Awakening 110%, Hit Count Increase)[Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 492% Multi Hit (Awakening 437%, Hit Count Increase)[PvP]
Drilling Attack (Magical): 123% Multi Hit (Awakening 110%, Hit Count Increase)[Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 492% Multi Hit (Awakening 437%, Hit Count Increase)[PvP]
Drilling Attack (Magical): 123% Multi Hit (Awakening 110%, Hit Count Increase)
Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 543% Multi Hit (Awakening 482%, Hit Count Increase)

[PvP]
Drilling Attack (Magical): 135% Multi Hit (Awakening 120%, Hit Count Increase)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 543% Multi Hit (Awakening 482%, Hit Count Increase)

[PvP]
Drilling Attack (Magical): 135% Multi Hit (Awakening 120%, Hit Count Increase)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 543% Multi Hit (Awakening 482%, Hit Count Increase)

[PvP]
Drilling Attack (Magical): 135% Multi Hit (Awakening 120%, Hit Count Increase)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 543% Multi Hit (Awakening 482%, Hit Count Increase)

[PvP]
Drilling Attack (Magical): 135% Multi Hit (Awakening 120%, Hit Count Increase)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Drilling Attack (Magical): 543% Multi Hit (Awakening 482%, Hit Count Increase)

[PvP]
Drilling Attack (Magical): 135% Multi Hit (Awakening 120%, Hit Count Increase)

35 Code: Nemesis   Critical Strike [Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3924%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 230% ×5
[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1420%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 83% ×5[Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3924%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 230% ×5[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1420%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 83% ×5[Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3924%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 230% ×5[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1420%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 83% ×5[Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3924%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 230% ×5[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1420%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 83% ×5[Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3924%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 230% ×5[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1420%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 83% ×5
[Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3251%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 690% ×5
[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1176%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 184% ×5[Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3251%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 690% ×5[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1176%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 184% ×5[Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3251%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 690% ×5[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1176%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 184% ×5[Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3251%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 690% ×5[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1176%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 184% ×5[Dungeon]
Cast Shockwave (Magical): 3251%
Sharp Orb (Magical): 236% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 690% ×5[PvP]
Cast Shockwave (Magical): 1176%
Sharp Orb (Magical): 84% Multi Hit
Sharp Orb (Magical) Retract: 184% ×5
36 Code: Ultimate o Queen’s Throne Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increasedReleases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increasedReleases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increasedReleases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increasedReleases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increased
Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increased (PvP: 3 times)Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increased (PvP: 3 times)Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increased (PvP: 3 times)Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increased (PvP: 3 times)Releases the Code Exotic’s restricted mode to amplify attack power and mobility..
– ZZZ↓Z, ZZZ↓ZZ: Switch to Ultimate Nasod Spear that stun enemies and reduce knockdown value.
– Awakening during the skill will always be 3 stage awakening
– Flying movement increased (PvP: 3 times)
37 Code: Ultimate   Queen’s Flight [Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)
Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)

[PvP]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 10%
– Movement Speed Increase: 10%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff, 3 times for PvP)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 6sec. (Does not reactivate during buff)Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)

[PvP]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 10%
– Movement Speed Increase: 10%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff, 3 times for PvP)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 6sec. (Does not reactivate during buff)Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)

[PvP]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 10%
– Movement Speed Increase: 10%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff, 3 times for PvP)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 6sec. (Does not reactivate during buff)Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)

[PvP]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 10%
– Movement Speed Increase: 10%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff, 3 times for PvP)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 6sec. (Does not reactivate during buff)Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 20%
– Movement Speed Increase: 20%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 12 sec. (Does not reactivate during buff)

[PvP]
[Queen’s Flight]
– Attack Speed Increase: 10%
– Movement Speed Increase: 10%
– Flying movement increased (Does not stack with Queen’s Throne buff, 3 times for PvP)
– When activated, Special Active Skill Cooldown Reduction: 20 sec.
– Duration: 6sec. (Does not reactivate during buff)

38 Code: Architecture   Surface Cutting   Skill Damage Stack and Increase effects apply until Summon NPC disappears.
39 Code: Empress   Electronic Field   Skill Damage Stack and Increase effects apply until Summon NPC disappears.
40 Code: Empress   Code: Thunderbolt   Skill Damage Stack and Increase effects apply until Summon NPC disappears.
41 Code: Empress   Riseon Pride   Skill Damage Stack and Increase effects apply until Summon NPC disappears.
42 Code: Electra   Photon Booster Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4

[PvP]
Midair Dash Speed Increase: 15%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4

[PvP]
Midair Dash Speed Increase: 15%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4

[PvP]
Midair Dash Speed Increase: 15%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4

[PvP]
Midair Dash Speed Increase: 15%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Midair Dash Speed Increase: 30%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 4

[PvP]
Midair Dash Speed Increase: 15%
Mobile (Midair → →) Increase Hit: 2

43 Code: Electra   Giga Stream [Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 268% Multi Hit (Awakening: 363%)
[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 87% Multi Hit (Awakening: 116%)[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 268% Multi Hit (Awakening: 363%)[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 87% Multi Hit (Awakening: 116%)[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 268% Multi Hit (Awakening: 363%)[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 87% Multi Hit (Awakening: 116%)[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 268% Multi Hit (Awakening: 363%)[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 87% Multi Hit (Awakening: 116%)[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 268% Multi Hit (Awakening: 363%)[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 87% Multi Hit (Awakening: 116%)
Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 391% Multi Hit (Awakening: 528%)

[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 125% Multi Hit (Awakening: 171%)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 391% Multi Hit (Awakening: 528%)

[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 125% Multi Hit (Awakening: 171%)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 391% Multi Hit (Awakening: 528%)

[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 125% Multi Hit (Awakening: 171%)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 391% Multi Hit (Awakening: 528%)

[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 125% Multi Hit (Awakening: 171%)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 391% Multi Hit (Awakening: 528%)

[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 125% Multi Hit (Awakening: 171%)

44 Code: Battle Seraph   El Energy Reactor [Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2
[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2
Damage Reduction function added.

[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2

[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2Damage Reduction function added.

[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2

[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2Damage Reduction function added.

[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2

[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2Damage Reduction function added.

[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2

[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2Damage Reduction function added.

[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2

[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Received Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2

45 Code: Battle Seraph   Awakened Will: Code Battle Seraph – Magical Attack Increased Per Force Field: 5%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times – Magical Attack Increased Per Force Field: 5%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times – Magical Attack Increased Per Force Field: 5%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times – Magical Attack Increased Per Force Field: 5%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times – Magical Attack Increased Per Force Field: 5%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times
Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times

[PvP]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +1 timesDungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times

[PvP]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +1 timesDungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times

[PvP]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +1 timesDungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times

[PvP]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +1 timesDungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2 times

[PvP]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 10%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +1 times

46 Code: Battle Seraph   Cheat Code: Electro – HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -25% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10 – HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -25% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10 – HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -25% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10 – HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -25% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10 – HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -25% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10
– HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -50% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10 – HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -50% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10 – HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -50% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10 – HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -50% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10 – HP Consumption Reduced for Mana Conversion: -50% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100% (PvP: 50%))
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– Decrease All Skill Cooldown upon using El Crystal Spectrum, Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.) : 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10
47 Code: Battle Seraph   Linear Divider [Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 194% Multi Hit (Awakening: 262%)
[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 63% Multi Hit (Awakening: 84%)[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 194% Multi Hit (Awakening: 262%)[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 63% Multi Hit (Awakening: 84%)[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 194% Multi Hit (Awakening: 262%)[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 63% Multi Hit (Awakening: 84%)[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 194% Multi Hit (Awakening: 262%)[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 63% Multi Hit (Awakening: 84%)
Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 265% Multi Hit (Awakening: 359%)

[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 86% Multi Hit (Awakening: 115%)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 265% Multi Hit (Awakening: 359%)

[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 86% Multi Hit (Awakening: 115%)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 265% Multi Hit (Awakening: 359%)

[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 86% Multi Hit (Awakening: 115%)Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 265% Multi Hit (Awakening: 359%)

[PvP]
Beam Attack (Magical): (Amplify Force Field) 86% Multi Hit (Awakening: 115%)

48 Code: Battle Seraph   Final Strike [Dungeon]
Virtual Beam (Magical): 6743%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 7417%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 460% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 463% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 216% Multi Hit
[PvP]
Virtual Beam (Magical): 2434%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 2677%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 166% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 167% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 77% Multi Hit[Dungeon]
Virtual Beam (Magical): 6743%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 7417%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 460% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 463% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 216% Multi Hit[PvP]
Virtual Beam (Magical): 2434%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 2677%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 166% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 167% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 77% Multi Hit[Dungeon]
Virtual Beam (Magical): 6743%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 7417%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 460% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 463% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 216% Multi Hit[PvP]
Virtual Beam (Magical): 2434%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 2677%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 166% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 167% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 77% Multi Hit[Dungeon]
Virtual Beam (Magical): 6743%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 7417%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 460% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 463% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 216% Multi Hit[PvP]
Virtual Beam (Magical): 2434%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 2677%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 166% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 167% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 77% Multi Hit
[Dungeon]
Virtual Beam (Magical): 7634%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 8397%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 521% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 463% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 216% Multi Hit
[PvP]
Virtual Beam (Magical): 2755%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 3031%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 188% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 167% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 77% Multi Hit[Dungeon]
Virtual Beam (Magical): 7634%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 8397%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 521% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 463% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 216% Multi Hit[PvP]
Virtual Beam (Magical): 2755%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 3031%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 188% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 167% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 77% Multi Hit[Dungeon]
Virtual Beam (Magical): 7634%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 8397%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 521% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 463% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 216% Multi Hit[PvP]
Virtual Beam (Magical): 2755%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 3031%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 188% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 167% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 77% Multi Hit[Dungeon]
Virtual Beam (Magical): 7634%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 8397%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 521% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 463% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 216% Multi Hit[PvP]
Virtual Beam (Magical): 2755%
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 3031%
Spectrum Field – Multi-beam Attack (Magical): 188% ×15
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 167% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 77% Multi Hit
49 Code: Sariel   Overload [Overload]
– Overload Skill cooldown is accelerated by 2 times for 5 sec.
– Strength, Bravery Skill Damage Increase: 20%
– 100% Critical Damage for Tenacity Skills and Active Skills that reacts to Force Field
– Duration: 10 sec.[Overload]
– Overload Skill cooldown is accelerated by 2 times for 5 sec.
– Strength, Bravery Skill Damage Increase: 20%
– 100% Critical Damage for Tenacity Skills and Active Skills that reacts to Force Field
– Duration: 10 sec.[Overload]
– Overload Skill cooldown is accelerated by 2 times for 5 sec.
– Strength, Bravery Skill Damage Increase: 20%
– 100% Critical Damage for Tenacity Skills and Active Skills that reacts to Force Field
– Duration: 10 sec.[Overload]
– Overload Skill cooldown is accelerated by 2 times for 5 sec.
– Strength, Bravery Skill Damage Increase: 20%
– 100% Critical Damage for Tenacity Skills and Active Skills that reacts to Force Field
– Duration: 10 sec.
[Overload]
– Overload Skill cooldown is accelerated by 2 times for 5 sec.
– Strength, Bravery Skill Damage Increase: 20%
– Active, Tenacity Skill Damage that reacts to Force Field increase by 10%
– Duration: 10 sec.[Overload]
– Overload Skill cooldown is accelerated by 2 times for 5 sec.
– Strength, Bravery Skill Damage Increase: 20%
– Active, Tenacity Skill Damage that reacts to Force Field increase by 10%
– Duration: 10 sec.[Overload]
– Overload Skill cooldown is accelerated by 2 times for 5 sec.
– Strength, Bravery Skill Damage Increase: 20%
– Active, Tenacity Skill Damage that reacts to Force Field increase by 10%
– Duration: 10 sec.[Overload]
– Overload Skill cooldown is accelerated by 2 times for 5 sec.
– Strength, Bravery Skill Damage Increase: 20%
– Active, Tenacity Skill Damage that reacts to Force Field increase by 10%
– Duration: 10 sec.
50 Code: Sariel o Giga Stream [Dungeon]
Beam Attack (Magical): 333% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 400% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 294% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 150% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 74% Multi Hit
[PvP]
Beam Attack (Magical): 107% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 129% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 94% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 48% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 23% Multi Hit[Dungeon]
Beam Attack (Magical): 333% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 400% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 294% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 150% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 74% Multi Hit[PvP]
Beam Attack (Magical): 107% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 129% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 94% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 48% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 23% Multi Hit[Dungeon]
Beam Attack (Magical): 333% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 400% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 294% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 150% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 74% Multi Hit[PvP]
Beam Attack (Magical): 107% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 129% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 94% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 48% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 23% Multi Hit[Dungeon]
Beam Attack (Magical): 333% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 400% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 294% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 150% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 74% Multi Hit[PvP]
Beam Attack (Magical): 107% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 129% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 94% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 48% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 23% Multi Hit
Can move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): 499% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 599% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 441% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 150% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 74% Multi Hit

[PvP]
Beam Attack (Magical): 161% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 193% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 142% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 48% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 23% Multi HitCan move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): 499% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 599% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 441% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 150% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 74% Multi Hit

[PvP]
Beam Attack (Magical): 161% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 193% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 142% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 48% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 23% Multi HitCan move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): 499% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 599% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 441% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 150% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 74% Multi Hit

[PvP]
Beam Attack (Magical): 161% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 193% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 142% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 48% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 23% Multi HitCan move faster after casting skill.

[Dungeon]
Beam Attack (Magical): 499% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 599% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 441% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 150% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 74% Multi Hit

[PvP]
Beam Attack (Magical): 161% Multi Hit
Amplification Field – Beam Attack (Magical): 193% Multi Hit
Spectrum Field – Beam Attack (Magical): 142% Multi Hit
Reactive Field – Multiple Electric Spears (Magical): 48% Multi Hit
Fusion Field – Multiple Electric Spears (Magical): 23% Multi Hit

51 Fury Guardian   Pandemonium [Dungeon]
Shout (Physical): 2376%
[Fear]
– Deals additional 30% of total damage (Physical)
– Duration: 8 sec.[PvP]
Shout (Physical): 477%[Fear]
– Deals additional 20% of total damage (Physical)
– Cannot use skill
– Duration: 4 sec.[Dungeon]
Shout (Physical): 2376%[Fear]
– Deals additional 30% of total damage (Physical)
– Duration: 8 sec.[PvP]
Shout (Physical): 477%[Fear]
– Deals additional 20% of total damage (Physical)
– Cannot use skill
– Duration: 4 sec.[Dungeon]
Shout (Physical): 2376%[Fear]
– Deals additional 30% of total damage (Physical)
– Duration: 8 sec.[PvP]
Shout (Physical): 477%[Fear]
– Deals additional 20% of total damage (Physical)
– Cannot use skill
– Duration: 4 sec.[Dungeon]
Shout (Physical): 2376%[Fear]
– Deals additional 30% of total damage (Physical)
– Duration: 8 sec.[PvP]
Shout (Physical): 477%[Fear]
– Deals additional 20% of total damage (Physical)
– Cannot use skill
– Duration: 4 sec.
All Skill Damage Increase effect will apply to Fear additional damage

[Dungeon]
Shout (Physical): 2772%

[Fear]
– Deals additional 20% of total damage (Physical)
– Duration: 8 sec.

[PvP]
Shout (Physical): 501%

[Fear]
– Deals additional 10% of total damage (Physical)
– Cannot use skill
– Duration: 4 sec.All Skill Damage Increase effect will apply to Fear additional damage

[Dungeon]
Shout (Physical): 2772%

[Fear]
– Deals additional 20% of total damage (Physical)
– Duration: 8 sec.

[PvP]
Shout (Physical): 501%

[Fear]
– Deals additional 10% of total damage (Physical)
– Cannot use skill
– Duration: 4 sec.All Skill Damage Increase effect will apply to Fear additional damage

[Dungeon]
Shout (Physical): 2772%

[Fear]
– Deals additional 20% of total damage (Physical)
– Duration: 8 sec.

[PvP]
Shout (Physical): 501%

[Fear]
– Deals additional 10% of total damage (Physical)
– Cannot use skill
– Duration: 4 sec.All Skill Damage Increase effect will apply to Fear additional damage

[Dungeon]
Shout (Physical): 2772%

[Fear]
– Deals additional 20% of total damage (Physical)
– Duration: 8 sec.

[PvP]
Shout (Physical): 501%

[Fear]
– Deals additional 10% of total damage (Physical)
– Cannot use skill
– Duration: 4 sec.

52 Iron Paladin   Advanced Metabolic Boost Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 20%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 20%Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 20%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 20%Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 20%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 20%Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 20%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 20%
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 20%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 20%

[PvP]
Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 10%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 10%Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 20%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 20%

[PvP]
Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 10%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 10%Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 20%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 20%

[PvP]
Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 10%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 10%Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 20%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 20%

[PvP]
Chance to obtain Awakening Bead upon successful Special Active Skill attack: 10%
All Skill Cooldown Reduction during Berserk Mode: 10%

53 Iron Paladin   Awakened Will: Iron Paladin MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 150%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 400%
Movement/Jump Speed Increase: 10%MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 150%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 400%
Movement/Jump Speed Increase: 10%MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 150%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 400%
Movement/Jump Speed Increase: 10%MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 150%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 400%
Movement/Jump Speed Increase: 10%
Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 150%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 400%
Movement/Jump Speed Increase: 10%

[PvP]
MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 75%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 200%
Movement/Jump Speed Increase: 10%Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 150%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 400%
Movement/Jump Speed Increase: 10%

[PvP]
MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 75%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 200%
Movement/Jump Speed Increase: 10%Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 150%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 400%
Movement/Jump Speed Increase: 10%

[PvP]
MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 75%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 200%
Movement/Jump Speed Increase: 10%Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 150%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 400%
Movement/Jump Speed Increase: 10%

[PvP]
MP Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 75%
Awakening Gauge Gain Increased when Attacked in Heavy Stance Status: 200%
Movement/Jump Speed Increase: 10%

54 Iron Paladin   Guardian Force [Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 20 sec.[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 20 sec.[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 20 sec.[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 20 sec.
Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 20 sec.

[PvP]
[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 8 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 20 sec.

[PvP]
[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 8 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 20 sec.

[PvP]
[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 8 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 20 sec.

[PvP]
[Power Restraint]
Physical/Magical Attack Power Decrease: 10% (Max 3 Stacks)
Physical/Magical Defense Decrease: 5% (Max 3 Stacks)
Duration: 8 sec.

55 Iron Paladin   Rapid Guardian [Dungeon]
Shout (Physical): 3860%
[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 2 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 200%
Attack Speed Increase: 15%
Duration: 5 sec.[PvP]
Shout (Physical): 1308%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 2 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 150%
Attack Speed Increase: 15%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Shout (Physical): 3860%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 2 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 200%
Attack Speed Increase: 15%
Duration: 5 sec.[PvP]
Shout (Physical): 1308%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 2 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 150%
Attack Speed Increase: 15%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Shout (Physical): 3860%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 2 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 200%
Attack Speed Increase: 15%
Duration: 5 sec.[PvP]
Shout (Physical): 1308%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 2 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 150%
Attack Speed Increase: 15%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Shout (Physical): 3860%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 2 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 200%
Attack Speed Increase: 15%
Duration: 5 sec.[PvP]
Shout (Physical): 1308%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 2 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 150%
Attack Speed Increase: 15%
Duration: 5 sec.
[Dungeon]
Shout (Physical): 4934%
[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 1.8 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 200%
Attack Speed Increase: 8%
Duration: 5 sec.[PvP]
Shout (Physical): 1879%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 1.8 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 150%
Attack Speed Increase: 8%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Shout (Physical): 4934%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 1.8 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 200%
Attack Speed Increase: 8%
Duration: 5 sec.[PvP]
Shout (Physical): 1879%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 1.8 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 150%
Attack Speed Increase: 8%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Shout (Physical): 4934%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 1.8 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 200%
Attack Speed Increase: 8%
Duration: 5 sec.[PvP]
Shout (Physical): 1879%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 1.8 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 150%
Attack Speed Increase: 8%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Shout (Physical): 4934%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 1.8 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 200%
Attack Speed Increase: 8%
Duration: 5 sec.[PvP]
Shout (Physical): 1879%[Rapid Guardian]
Cooldown Accelerated by 1.8 times (Hyperactive/Wedding Skill Excluded)
MP Recovery when attacking: 150%
Attack Speed Increase: 8%
Duration: 5 sec.
56 Comet Crusader o Guardian’s Rage Black hole range will increase in dungeon.
57 Tactical Trooper   Reaction Gloves [Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 6% × Awakening Stage
Damage Reduction: 5% × Awakening Stage
[PvP]
Magical Attack Power Increase: 3% × Awakening Stage
Damage Reduction: 2.5% × Awakening Stage[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 6% × Awakening Stage
Damage Reduction: 5% × Awakening Stage[PvP]
Magical Attack Power Increase: 3% × Awakening Stage
Damage Reduction: 2.5% × Awakening Stage[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 6% × Awakening Stage
Damage Reduction: 5% × Awakening Stage[PvP]
Magical Attack Power Increase: 3% × Awakening Stage
Damage Reduction: 2.5% × Awakening Stage[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 6% × Awakening Stage
Damage Reduction: 5% × Awakening Stage[PvP]
Magical Attack Power Increase: 3% × Awakening Stage
Damage Reduction: 2.5% × Awakening Stage
[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 5% × Awakening Stage
Damage Reduction: 5% × Awakening Stage
[PvP]
Magical Attack Power Increase: 2.5% × Awakening Stage
Damage Reduction: 2.5% × Awakening Stage[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 5% × Awakening Stage
Damage Reduction: 5% × Awakening Stage[PvP]
Magical Attack Power Increase: 2.5% × Awakening Stage
Damage Reduction: 2.5% × Awakening Stage[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 5% × Awakening Stage
Damage Reduction: 5% × Awakening Stage[PvP]
Magical Attack Power Increase: 2.5% × Awakening Stage
Damage Reduction: 2.5% × Awakening Stage[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 5% × Awakening Stage
Damage Reduction: 5% × Awakening Stage[PvP]
Magical Attack Power Increase: 2.5% × Awakening Stage
Damage Reduction: 2.5% × Awakening Stage
58 Tactical Trooper   Heavy Field [Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.
[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.
[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.
[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.
59 Centurion o Heavy Field [Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.
[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 15%
Duration: 10 sec.
[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.
[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[Dungeon]
[Heavy Field]
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.[PvP]
[Heavy Field]
Cannot Dash/Jump
Increase in Damage Received: 10%
Duration: 10 sec.
60 Sakra Devanam   Tiger Power [Fierce Tiger]
Critical Chance Increase: 30%
Critical Damage Increase: 30%
Tiger Stance Damage Increase: 30%
Duration: 30 sec.[Fierce Tiger]
Critical Chance Increase: 30%
Critical Damage Increase: 30%
Tiger Stance Damage Increase: 30%
Duration: 30 sec.[Fierce Tiger]
Critical Chance Increase: 30%
Critical Damage Increase: 30%
Tiger Stance Damage Increase: 30%
Duration: 30 sec.[Fierce Tiger]
Critical Chance Increase: 30%
Critical Damage Increase: 30%
Tiger Stance Damage Increase: 30%
Duration: 30 sec.
[Fierce Tiger]
Critical Chance Increase: 20%
Critical Damage Increase: 15%
Tiger Stance Damage Increase: 30%
Duration: 30 sec.[Fierce Tiger]
Critical Chance Increase: 20%
Critical Damage Increase: 15%
Tiger Stance Damage Increase: 30%
Duration: 30 sec.[Fierce Tiger]
Critical Chance Increase: 20%
Critical Damage Increase: 15%
Tiger Stance Damage Increase: 30%
Duration: 30 sec.[Fierce Tiger]
Critical Chance Increase: 20%
Critical Damage Increase: 15%
Tiger Stance Damage Increase: 30%
Duration: 30 sec.
61 Sakra Devanam   Energy Activation [Dungeon]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 7%
[PvP]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 2.8%[Dungeon]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 7%[PvP]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 2.8%[Dungeon]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 7%[PvP]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 2.8%[Dungeon]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 7%[PvP]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 2.8%
[Dungeon]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 14%
[PvP]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 5.6%[Dungeon]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 14%[PvP]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 5.6%[Dungeon]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 14%[PvP]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 5.6%[Dungeon]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 14%[PvP]
Knockdown Decrease: 20%
Debuff Duration Decrease: 45%
Physical Attack Power Increase: 5.6%
62 Asura   Spell: Necromancy Deal damage to surrounding enemies and grant a beneficial buff to allies for 20 seconds.\nEun aids Ara in battle by adding claw attacks during command attacks.\nAllies receive a buff that increases bravery skill damage by 15% (PvP 7.5%) Deal damage to surrounding enemies and grant a beneficial buff to allies for 20 seconds.\nEun aids Ara in battle by adding claw attacks during command attacks.\nAllies receive a buff that increases bravery skill damage by 10% (PvP 5%)
63 Asura   Repose of Souls [Soul Orbs]
MP Recovery 10% (PvP 1%)
Special Active Skill Cooldown Accelerated 4 times
Duration: 1 sec.[Soul Orbs]
MP Recovery 10% (PvP 1%)
Special Active Skill Cooldown Accelerated 4 times
Duration: 1 sec.[Soul Orbs]
MP Recovery 10% (PvP 1%)
Special Active Skill Cooldown Accelerated 4 times
Duration: 1 sec.
[Soul Orbs]
MP Recovery 10% (PvP 1%)
Special Active Skill Cooldown Accelerated 3 times
Duration: 1 sec.[Soul Orbs]
MP Recovery 10% (PvP 1%)
Special Active Skill Cooldown Accelerated 3 times
Duration: 1 sec.[Soul Orbs]
MP Recovery 10% (PvP 1%)
Special Active Skill Cooldown Accelerated 3 times
Duration: 1 sec.
64 Shakti o Spell: Necromancy Deal damage to surrounding enemies and grant a beneficial buff to allies for 20 seconds.\nEun aids Ara in battle by adding claw attacks during command attacks.\nIncrease Strength Skill damage by 20% (PvP 10%) Deal damage to surrounding enemies and grant a beneficial buff to allies for 20 seconds.\nEun aids Ara in battle by adding claw attacks during command attacks.\nIncrease Strength Skill damage by 15% (PvP 7.5%)
65 Doom Bringer   Enhanced Plasma [Dungeon]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 20 sec.
[Efficient Battle]
DP Recovery: 20%
Max MP Increase: 100[PvP]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 10 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 20%
Max MP Increase: 100[Dungeon]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 20 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 20%
Max MP Increase: 100[PvP]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 10 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 20%
Max MP Increase: 100[Dungeon]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 20 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 20%
Max MP Increase: 100[PvP]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 10 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 20%
Max MP Increase: 100
[Dungeon]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 20 sec.
[Efficient Battle]
DP Recovery: 20%
Max MP Increase: 100[PvP]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 10 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 10%
Max MP Increase: 100[Dungeon]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 20 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 20%
Max MP Increase: 100[PvP]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 10 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 10%
Max MP Increase: 100[Dungeon]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 20 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 20%
Max MP Increase: 100[PvP]
[Enhanced Plasma]
Attack Power Increase: 5% (Max 25%)
Duration: 10 sec.[Efficient Battle]
DP Recovery: 10%
Max MP Increase: 100
66 Arc Tracer   Psionic Generator [Dungeon]
Psionic Blast (Physical): 4919% ~ 7028%
Blast Size: ~ Max 200%
[PvP]
Psionic Blast (Physical): 1780% ~ 2544%
Blast Size: ~ Max 200%[Dungeon]
Psionic Blast (Physical): 4919% ~ 7028%
Blast Size: ~ Max 200%[PvP]
Psionic Blast (Physical): 1780% ~ 2544%
Blast Size: ~ Max 200%[Dungeon]
Psionic Blast (Physical): 4919% ~ 7028%
Blast Size: ~ Max 200%[PvP]
Psionic Blast (Physical): 1780% ~ 2544%
Blast Size: ~ Max 200%
Casting Speed Increased.

[Dungeon]
Psionic Blast (Physical): 5662% ~ 8088%
Blast Size: ~ Max 200%

[PvP]
Psionic Blast (Physical): 2043% ~ 2919%
Blast Size: ~ Max 200%Casting Speed Increased.

[Dungeon]
Psionic Blast (Physical): 5662% ~ 8088%
Blast Size: ~ Max 200%

[PvP]
Psionic Blast (Physical): 2043% ~ 2919%
Blast Size: ~ Max 200%Casting Speed Increased.

[Dungeon]
Psionic Blast (Physical): 5662% ~ 8088%
Blast Size: ~ Max 200%

[PvP]
Psionic Blast (Physical): 2043% ~ 2919%
Blast Size: ~ Max 200%

67 Mastermind   Dynamo Factory’- Enhanced Transformation Reduce the MP consumption of install skills.\n- Target Skill: Drone Activator, Starfall, Ultimate Fury, Zero Kelvin Generator, Shooting Chaser, Charged Impulser
Also, using other install skills while Dynamo Factory Mode is enabled will increase the duration of Dynamo Factory Mode and also reduce the cooldown of other mode skills.
Install Skill MP Cost: -20%
Dynamo Factory Mode Swap
– Mode Duration Increase: 25 sec.
– Changed Install Skill Cooldown: -2.85 sec.Reduce the MP consumption of install skills.\n- Target Skill: Drone Activator, Starfall, Ultimate Fury, Zero Kelvin Generator, Shooting Chaser, Charged Impulser
Also, using other install skills while Dynamo Factory Mode is enabled will increase the duration of Dynamo Factory Mode and also reduce the cooldown of other mode skills.Install Skill MP Cost: -20%
Dynamo Factory Mode Swap
– Mode Duration Increase: 25 sec.
– Changed Install Skill Cooldown: -2.85 sec.Reduce the MP consumption of install skills.\n- Target Skill: Drone Activator, Starfall, Ultimate Fury, Zero Kelvin Generator, Shooting Chaser, Charged Impulser
Also, using other install skills while Dynamo Factory Mode is enabled will increase the duration of Dynamo Factory Mode and also reduce the cooldown of other mode skills.Install Skill MP Cost: -20%
Dynamo Factory Mode Swap
– Mode Duration Increase: 25 sec.
– Changed Install Skill Cooldown: -2.85 sec.
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)
Physical Attack Power increase function added.
Reduce the MP consumption of install skills.\n- Target Skill: Drone Activator, Starfall, Ultimate Fury, Zero Kelvin Generator, Shooting Chaser, Charged Impulser
Also, using other install skills while Dynamo Factory Mode is enabled will increase the duration of Dynamo Factory Mode and also reduce the cooldown of other mode skills.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 10%
Install Skill MP Cost: -20%
Dynamo Factory Mode Swap
– Mode Duration Increase: 25 sec.
– Changed Install Skill Cooldown: -2.85 sec.[PvP]
Physical Attack Power Increase: 4%
Install Skill MP Cost: -20%
Dynamo Factory Mode Swap
– Mode Duration Increase: 25 sec.
– Changed Install Skill Cooldown: -2.85 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)
Physical Attack Power increase function added.Reduce the MP consumption of install skills.\n- Target Skill: Drone Activator, Starfall, Ultimate Fury, Zero Kelvin Generator, Shooting Chaser, Charged Impulser
Also, using other install skills while Dynamo Factory Mode is enabled will increase the duration of Dynamo Factory Mode and also reduce the cooldown of other mode skills.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 10%
Install Skill MP Cost: -20%
Dynamo Factory Mode Swap
– Mode Duration Increase: 25 sec.
– Changed Install Skill Cooldown: -2.85 sec.[PvP]
Physical Attack Power Increase: 4%
Install Skill MP Cost: -20%
Dynamo Factory Mode Swap
– Mode Duration Increase: 25 sec.
– Changed Install Skill Cooldown: -2.85 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)
Physical Attack Power increase function added.Reduce the MP consumption of install skills.\n- Target Skill: Drone Activator, Starfall, Ultimate Fury, Zero Kelvin Generator, Shooting Chaser, Charged Impulser
Also, using other install skills while Dynamo Factory Mode is enabled will increase the duration of Dynamo Factory Mode and also reduce the cooldown of other mode skills.[Dungeon]
Physical Attack Power Increase: 10%
Install Skill MP Cost: -20%
Dynamo Factory Mode Swap
– Mode Duration Increase: 25 sec.
– Changed Install Skill Cooldown: -2.85 sec.[PvP]
Physical Attack Power Increase: 4%
Install Skill MP Cost: -20%
Dynamo Factory Mode Swap
– Mode Duration Increase: 25 sec.
– Changed Install Skill Cooldown: -2.85 sec.
68 Mastermind   Phantom Seeker [Dungeon]
Drone Strike (Physical): 218% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 636%
Duration: 5 sec.
[PvP]
Drone Strike (Physical): 78% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 230%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Drone Strike (Physical): 218% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 636%
Duration: 5 sec.[PvP]
Drone Strike (Physical): 78% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 230%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Drone Strike (Physical): 218% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 636%
Duration: 5 sec.[PvP]
Drone Strike (Physical): 78% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 230%
Duration: 5 sec.
[Dungeon]
Drone Strike (Physical): 297% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 866%
Duration: 5 sec.
[PvP]
Drone Strike (Physical): 79% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 230%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Drone Strike (Physical): 297% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 866%
Duration: 5 sec.[PvP]
Drone Strike (Physical): 79% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 230%
Duration: 5 sec.[Dungeon]
Drone Strike (Physical): 297% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 866%
Duration: 5 sec.[PvP]
Drone Strike (Physical): 79% Multi Hit
– Additional Disc Damage (Physical): 230%
Duration: 5 sec.
69 Mastermind   New Update! Gain an Critical Chance/Critical Damage buff when activating or switching Dynamo Factory Mode.

Critical Chance Increase: 13%
Critical Damage Increase: 13%
Duration: 20 sec.Gain an Critical Chance/Critical Damage buff when activating or switching Dynamo Factory Mode.

Critical Chance Increase: 13%
Critical Damage Increase: 13%
Duration: 20 sec.Gain an Critical Chance/Critical Damage buff when activating or switching Dynamo Factory Mode.

Critical Chance Increase: 13%
Critical Damage Increase: 13%
Duration: 20 sec.

Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

Gain an Critical Chance/Critical Damage buff when activating or switching Dynamo Factory Mode. (Max 3 Stacks)

[Dungeon]
Critical Chance Increase: 6%
Critical Damage Increase: 6%
Duration: 20 sec.

[PvP]
Critical Chance Increase: 3%
Critical Damage Increase: 3%
Duration: 20 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

Gain an Critical Chance/Critical Damage buff when activating or switching Dynamo Factory Mode. (Max 3 Stacks)

[Dungeon]
Critical Chance Increase: 6%
Critical Damage Increase: 6%
Duration: 20 sec.

[PvP]
Critical Chance Increase: 3%
Critical Damage Increase: 3%
Duration: 20 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

Gain an Critical Chance/Critical Damage buff when activating or switching Dynamo Factory Mode. (Max 3 Stacks)

[Dungeon]
Critical Chance Increase: 6%
Critical Damage Increase: 6%
Duration: 20 sec.

[PvP]
Critical Chance Increase: 3%
Critical Damage Increase: 3%
Duration: 20 sec.

70 Mastermind   Apocalypse   Skill Damage Stack and Increase effects apply until Summon NPC disappears.
71 Dominator o Psionic Generator [Dungeon]
Psionic Energy (Physical): 3670%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%
[PvP]
Psionic Energy (Physical): 1324%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%[Dungeon]
Psionic Energy (Physical): 3670%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%[PvP]
Psionic Energy (Physical): 1324%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%[Dungeon]
Psionic Energy (Physical): 3670%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%[PvP]
Psionic Energy (Physical): 1324%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%
Casting Speed Increased.

[Dungeon]
Psionic Energy (Physical): 4823%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%

[PvP]
Psionic Energy (Physical): 1745%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%Casting Speed Increased.

[Dungeon]
Psionic Energy (Physical): 4823%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%

[PvP]
Psionic Energy (Physical): 1745%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%Casting Speed Increased.

[Dungeon]
Psionic Energy (Physical): 4823%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%

[PvP]
Psionic Energy (Physical): 1745%
Dynamo Mutation Point Gain Chance: 50%

72 Royal Guard   Death Sentence of Marbas Time stop duration slightly decreased.
73 Noblesse   Tribute [Dungeon]
All Resistance Increase: 137
Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 20%[PvP]
All Resistance Increase: 137Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 5%[Dungeon]
All Resistance Increase: 137Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 20%[PvP]
All Resistance Increase: 137Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 5%[Dungeon]
All Resistance Increase: 137Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 20%[PvP]
All Resistance Increase: 137

Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.

Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 5%

[Dungeon]
All Resistance Increase: 137
Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 20%[PvP]
All Resistance Increase: 50Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 5%[Dungeon]
All Resistance Increase: 137Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 20%[PvP]
All Resistance Increase: 50Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 5%[Dungeon]
All Resistance Increase: 137Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 20%[PvP]
All Resistance Increase: 50

Tribute
– Awakening Gauge Recovery: 1.37%
– Buff Duration Increase: 1.3 sec.

Noble Presence
– Magical Attack Power Increase: 5%

74 Innocent   Communication-Duet [Dungeon]
Physical/Magical Defense Increase: 12% per soul
Critical Damage Increase: 8% per soul
[PvP]
Physical/Magical Defense Increase: 6% per soul
Critical Damage Increase: 4% per soul[Dungeon]
Physical/Magical Defense Increase: 12% per soul
Critical Damage Increase: 8% per soul[PvP]
Physical/Magical Defense Increase: 6% per soul
Critical Damage Increase: 4% per soul[Dungeon]
Physical/Magical Defense Increase: 12% per soul
Critical Damage Increase: 8% per soul[PvP]
Physical/Magical Defense Increase: 6% per soul
Critical Damage Increase: 4% per soul
[Dungeon]
Physical/Magical Defense Increase: 12% per soul
Critical Damage Increase: 8% per soul
[PvP]
Physical/Magical Defense Increase: 4% per soul
Critical Damage Increase: 4% per soul[Dungeon]
Physical/Magical Defense Increase: 12% per soul
Critical Damage Increase: 8% per soul[PvP]
Physical/Magical Defense Increase: 4% per soul
Critical Damage Increase: 4% per soul[Dungeon]
Physical/Magical Defense Increase: 12% per soul
Critical Damage Increase: 8% per soul[PvP]
Physical/Magical Defense Increase: 4% per soul
Critical Damage Increase: 4% per soul
75 Valkyrie   Crossmore [Dungeon]
Crossmore (Magical): 636% ~ 541% Multi Hit
[PvP]
Crossmore (Magical): 253% ~ 215% Multi Hit[Dungeon]
Crossmore (Magical): 636% ~ 541% Multi Hit[PvP]
Crossmore (Magical): 253% ~ 215% Multi Hit[Dungeon]
Crossmore (Magical): 636% ~ 541% Multi Hit[PvP]
Crossmore (Magical): 253% ~ 215% Multi Hit
[Dungeon]
Crossmore (Magical): 983% ~ 756% Multi Hit
[PvP]
Crossmore (Magical): 274% ~ 210% Multi Hit[Dungeon]
Crossmore (Magical): 983% ~ 756% Multi Hit[PvP]
Crossmore (Magical): 274% ~ 210% Multi Hit[Dungeon]
Crossmore (Magical): 983% ~ 756% Multi Hit[PvP]
Crossmore (Magical): 274% ~ 210% Multi Hit
76 Freyja   Einherjar [Dungeon]
Shockwave (Magical): 4075%
Additional Grenade (Magical): 139% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.
[PvP]
Shockwave (Magical): 1552%
Additional Grenade (Magical): 56% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.[Dungeon]
Shockwave (Magical): 4075%
Additional Grenade (Magical): 139% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.[PvP]
Shockwave (Magical): 1552%
Additional Grenade (Magical): 56% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.[Dungeon]
Shockwave (Magical): 4075%
Additional Grenade (Magical): 139% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.[PvP]
Shockwave (Magical): 1552%
Additional Grenade (Magical): 56% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.
[Dungeon]
Shockwave (Magical): 5215%
Additional Grenade (Magical): 1200% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.
[PvP]
Shockwave (Magical): 1043%
Additional Grenade (Magical): 60% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.[Dungeon]
Shockwave (Magical): 5215%
Additional Grenade (Magical): 1200% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.[PvP]
Shockwave (Magical): 1043%
Additional Grenade (Magical): 60% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.[Dungeon]
Shockwave (Magical): 5215%
Additional Grenade (Magical): 1200% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.[PvP]
Shockwave (Magical): 1043%
Additional Grenade (Magical): 60% ×2
Grenade Cooldown Decrease: 2 sec.
Duration: 19 sec.
77 Minerva o Neil Sniping [Dungeon]
Neil Sniping (Magical): 546%
[PvP]
Neil Sniping (Magical): 186%[Dungeon]
Neil Sniping (Magical): 546%[PvP]
Neil Sniping (Magical): 186%[Dungeon]
Neil Sniping (Magical): 546%[PvP]
Neil Sniping (Magical): 186%
[Dungeon]
Neil Sniping (Magical): 627%
[PvP]
Neil Sniping (Magical): 186%[Dungeon]
Neil Sniping (Magical): 627%[PvP]
Neil Sniping (Magical): 186%[Dungeon]
Neil Sniping (Magical): 627%[PvP]
Neil Sniping (Magical): 186%
78 Metal Heart   Air Mecha: Gale Force   Skill Damage Stack and Increase effects apply until Summon NPC disappears.
79 Optimus   G-Mastery Skill MP Cost Decrease: 20%
Skill Cooldown Decrease: 20%
Damage Against Boss Monsters Increase: 10%Skill MP Cost Decrease: 20%
Skill Cooldown Decrease: 20%
Damage Against Boss Monsters Increase: 10%
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Skill MP Cost Decrease: 20%
Skill Cooldown Decrease: 20%
Damage Against Boss Monsters Increase: 10%

[PvP]
Skill MP Cost Decrease: 10%
Skill Cooldown Decrease: 10%
Damage Against Boss Monsters Increase: 10%Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Skill MP Cost Decrease: 20%
Skill Cooldown Decrease: 20%
Damage Against Boss Monsters Increase: 10%

[PvP]
Skill MP Cost Decrease: 10%
Skill Cooldown Decrease: 10%
Damage Against Boss Monsters Increase: 10%

80 Optimus   G-Extension Basic Effect
– All Speed (Action Speed, Movement Speed, Jump Speed) Increase: 6%
– Auto-gun Range Increase: 20%
– Auto-gun MP Recovery Increase: 20%
– Auto-gun’s Last Hit’s ECP Consumption Increase: 60%
– Upon Auto-gun attack, chance to bounce bullets: 25%
G-Core Extension
– Attack Power Increase for Each Buff: 6%
– G Skill Cooldown Time Decrease: 1 sec.Basic Effect
– All Speed (Action Speed, Movement Speed, Jump Speed) Increase: 6%
– Auto-gun Range Increase: 20%
– Auto-gun MP Recovery Increase: 20%
– Auto-gun’s Last Hit’s ECP Consumption Increase: 60%
– Upon Auto-gun attack, chance to bounce bullets: 25%G-Core Extension
– Attack Power Increase for Each Buff: 6%
– G Skill Cooldown Time Decrease: 1 sec.
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Basic Effect
– All Speed (Action Speed, Movement Speed, Jump Speed) Increase: 6%
– Auto-gun Range Increase: 20%
– Auto-gun MP Recovery Increase: 20%
– Auto-gun’s Last Hit’s ECP Consumption Increase: 60%
– Upon Auto-gun attack, chance to bounce bullets: 25%

G-Core Extension
– Attack Power Increase for Each Buff: 6%
– G Skill Cooldown Time Decrease: 1 sec.

[PvP]
Basic Effect
– All Speed (Action Speed, Movement Speed, Jump Speed) Increase: 3%
– Auto-gun Range Increase: 10%
– Auto-gun MP Recovery Increase: 10%
– Auto-gun’s Last Hit’s ECP Consumption Increase: 60%
– Upon Auto-gun attack, chance to bounce bullets: 25%

G-Core Extension
– Attack Power Increase for Each Buff: 6%
– G Skill Cooldown Time Decrease: 1 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Basic Effect
– All Speed (Action Speed, Movement Speed, Jump Speed) Increase: 6%
– Auto-gun Range Increase: 20%
– Auto-gun MP Recovery Increase: 20%
– Auto-gun’s Last Hit’s ECP Consumption Increase: 60%
– Upon Auto-gun attack, chance to bounce bullets: 25%

G-Core Extension
– Attack Power Increase for Each Buff: 6%
– G Skill Cooldown Time Decrease: 1 sec.

[PvP]
Basic Effect
– All Speed (Action Speed, Movement Speed, Jump Speed) Increase: 3%
– Auto-gun Range Increase: 10%
– Auto-gun MP Recovery Increase: 10%
– Auto-gun’s Last Hit’s ECP Consumption Increase: 60%
– Upon Auto-gun attack, chance to bounce bullets: 25%

G-Core Extension
– Attack Power Increase for Each Buff: 6%
– G Skill Cooldown Time Decrease: 1 sec.

81 Optimus   Mecha Volt MX   Skill Damage Stack and Increase effects apply until Summon NPC disappears.
82 Prime Operator   G-Upgrade G-Extension Duration increase: 10 sec.
Chance for G-Extension 5 Stacks when using skill: 50%
G-Skill Transform standby ECP cost increase: 5G-Extension Duration increase: 10 sec.
Chance for G-Extension 5 Stacks when using skill: 50%
G-Skill Transform standby ECP cost increase: 5
Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
G-Extension Duration increase: 10 sec.
Chance for G-Extension 5 Stacks when using skill: 50%
G-Skill Transform standby ECP cost increase: 5

[PvP]
G-Extension Duration increase: 10 sec.
Chance for G-Extension 5 Stacks when using skill: 20%
G-Skill Transform standby ECP cost increase: 5Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
G-Extension Duration increase: 10 sec.
Chance for G-Extension 5 Stacks when using skill: 50%
G-Skill Transform standby ECP cost increase: 5

[PvP]
G-Extension Duration increase: 10 sec.
Chance for G-Extension 5 Stacks when using skill: 20%
G-Skill Transform standby ECP cost increase: 5

83 Prime Operator o G-0 Battleroid   Skill Damage Stack and Increase effects apply until Summon NPC disappears.
84 Lofty: Anpassen   Blatt Blume Triple Eid (Wille): Will of Penetration
– Decrease the target’s defense within the radius by 50%. (PvP 25%)
[Dungeon]
Cycle Chant · Cast (Magical): 718%
Cycle Chant · Expand (Magical): 1728%
Cycle Chant · Continuance (Magical): 235% Multi Hit[PvP]
Cycle Chant · Cast (Magical): 152%
Cycle Chant · Expand (Magical): 369%
Cycle Chant · Continuance (Magical): 50% Multi HitTriple Eid (Wille): Will of Penetration
– Decrease the target’s defense within the radius by 50%. (PvP 25%)[Dungeon]
Cycle Chant · Cast (Magical): 718%
Cycle Chant · Expand (Magical): 1728%
Cycle Chant · Continuance (Magical): 235% Multi Hit[PvP]
Cycle Chant · Cast (Magical): 152%
Cycle Chant · Expand (Magical): 369%
Cycle Chant · Continuance (Magical): 50% Multi Hit
Triple Eid (Wille): Will of Penetration
– Decrease the target’s defense within the radius by 20%. (PvP 15%)
[Dungeon]
Cycle Chant · Cast (Magical): 3730%
Cycle Chant · Expand (Magical): 1095%
Cycle Chant · Continuance (Magical): 112% Multi Hit[PvP]
Cycle Chant · Cast (Magical): 671%
Cycle Chant · Expand (Magical): 197%
Cycle Chant · Continuance (Magical): 20% Multi HitTriple Eid (Wille): Will of Penetration
– Decrease the target’s defense within the radius by 20%. (PvP 15%)[Dungeon]
Cycle Chant · Cast (Magical): 3730%
Cycle Chant · Expand (Magical): 1095%
Cycle Chant · Continuance (Magical): 112% Multi Hit[PvP]
Cycle Chant · Cast (Magical): 671%
Cycle Chant · Expand (Magical): 197%
Cycle Chant · Continuance (Magical): 20% Multi Hit
85 Erbluhen Emotion   Requiem [Dungeon]
El Light (Magical): 613% per sphere
Light Explosion (Magical): 117%
[Edel Eid: Mut]
– Foggy Darkness (Magical): 502% Multi Hit
– Explosion (Magical): 2228%
[Edel Eid: Rein]
– Summoning Light (Magical): 442% Multi Hit
– Opening Light (Magical): 424%
[Edel Eid: Wille]
– Icy Wind (Magical): 188% per wind Multi Hit
[PvP]
El Light (Magical): 197% per sphere
Light Explosion (Magical): 38%
[Edel Eid: Mut]
– Foggy Darkness (Magical): 112% Multi Hit
– Explosion (Magical): 505%
[Edel Eid: Rein]
– Summoning Light (Magical): 134% Multi Hit
– Opening Light (Magical): 87%
[Edel Eid: Wille]
– Icy Wind (Magical): 135% per wind Multi Hit[Dungeon]
El Light (Magical): 613% per sphere
Light Explosion (Magical): 117%
[Edel Eid: Mut]
– Foggy Darkness (Magical): 502% Multi Hit
– Explosion (Magical): 2228%
[Edel Eid: Rein]
– Summoning Light (Magical): 442% Multi Hit
– Opening Light (Magical): 424%
[Edel Eid: Wille]
– Icy Wind (Magical): 188% per wind Multi Hit
[PvP]
El Light (Magical): 197% per sphere
Light Explosion (Magical): 38%
[Edel Eid: Mut]
– Foggy Darkness (Magical): 112% Multi Hit
– Explosion (Magical): 505%
[Edel Eid: Rein]
– Summoning Light (Magical): 134% Multi Hit
– Opening Light (Magical): 87%
[Edel Eid: Wille]
– Icy Wind (Magical): 135% per wind Multi Hit
[Dungeon]
El Light (Magical): 613% per sphere
Light Explosion (Magical): 117%
[Edel Eid: Mut]
– Foggy Darkness (Magical): 502% Multi Hit
– Explosion (Magical): 2228%
[Edel Eid: Rein]
– Summoning Light (Magical): 779% Multi Hit
– Opening Light (Magical): 1192%
[Edel Eid: Wille]
– Icy Wind (Magical): 344% per wind Multi Hit
[PvP]
El Light (Magical): 197% per sphere
Light Explosion (Magical): 38%
[Edel Eid: Mut]
– Foggy Darkness (Magical): 112% Multi Hit
– Explosion (Magical): 505%
[Edel Eid: Rein]
– Summoning Light (Magical): 98% Multi Hit
– Opening Light (Magical): 158%
[Edel Eid: Wille]
– Icy Wind (Magical): 91% per wind Multi Hit[Dungeon]
El Light (Magical): 613% per sphere
Light Explosion (Magical): 117%
[Edel Eid: Mut]
– Foggy Darkness (Magical): 502% Multi Hit
– Explosion (Magical): 2228%
[Edel Eid: Rein]
– Summoning Light (Magical): 779% Multi Hit
– Opening Light (Magical): 1192%
[Edel Eid: Wille]
– Icy Wind (Magical): 344% per wind Multi Hit
[PvP]
El Light (Magical): 197% per sphere
Light Explosion (Magical): 38%
[Edel Eid: Mut]
– Foggy Darkness (Magical): 112% Multi Hit
– Explosion (Magical): 505%
[Edel Eid: Rein]
– Summoning Light (Magical): 98% Multi Hit
– Opening Light (Magical): 158%
[Edel Eid: Wille]
– Icy Wind (Magical): 91% per wind Multi Hit
86 Erbluhen Emotion   Edel Lied [Dungeon]
El Field (Magical): 1007% Multi Hit
[Edel Eid: Mut]
– Silent Fury (Magical): 757% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Divine Judgement (Magical): 1114% Multi Hit
[Edel Eid: Wille]
– Raging Wave (Magical): 5576%
[PvP]
El Field (Magical): 363% Multi Hit
[Edel Eid: Mut]
– Silent Fury (Magical): 258% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Divine Judgement (Magical): 402% Multi Hit
[Edel Eid: Wille]
– Raging Wave (Magical): 2012%
[Dungeon]
El Field (Magical): 1007% Multi Hit
[Edel Eid: Mut]
– Silent Fury (Magical): 757% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Divine Judgement (Magical): 1114% Multi Hit
[Edel Eid: Wille]
– Raging Wave (Magical): 5576%
[PvP]
El Field (Magical): 363% Multi Hit
[Edel Eid: Mut]
– Silent Fury (Magical): 258% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Divine Judgement (Magical): 402% Multi Hit
[Edel Eid: Wille]
– Raging Wave (Magical): 2012%
[Dungeon]
El Field (Magical): 1007% Multi Hit
[Edel Eid: Mut]
– Silent Fury (Magical): 757% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Divine Judgement (Magical): 1114% Multi Hit
[Edel Eid: Wille]
– Raging Wave (Magical): 6080%
[PvP]
El Field (Magical): 363% Multi Hit
[Edel Eid: Mut]
– Silent Fury (Magical): 258% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Divine Judgement (Magical): 402% Multi Hit
[Edel Eid: Wille]
– Raging Wave (Magical): 2200%
[Dungeon]
El Field (Magical): 1007% Multi Hit
[Edel Eid: Mut]
– Silent Fury (Magical): 757% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Divine Judgement (Magical): 1114% Multi Hit
[Edel Eid: Wille]
– Raging Wave (Magical): 6080%
[PvP]
El Field (Magical): 363% Multi Hit
[Edel Eid: Mut]
– Silent Fury (Magical): 258% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Divine Judgement (Magical): 402% Multi Hit
[Edel Eid: Wille]
– Raging Wave (Magical): 2200%
87 Erbluhen Emotion   Stom Stark [Dungeon]
Cycle Wave (Magical): 800% ×4
Cycle Wave · Explosion (Magical): 286%
[PvP]
Cycle Wave (Magical): 258% ×4
Cycle Wave · Explosion (Magical): 92%[Dungeon]
Cycle Wave (Magical): 800% ×4
Cycle Wave · Explosion (Magical): 286%[PvP]
Cycle Wave (Magical): 258% ×4
Cycle Wave · Explosion (Magical): 92%
[Dungeon]
Cycle Wave (Magical): 1046% ×4
Cycle Wave · Explosion (Magical): 374%
[PvP]
Cycle Wave (Magical): 258% ×4
Cycle Wave · Explosion (Magical): 92%[Dungeon]
Cycle Wave (Magical): 1046% ×4
Cycle Wave · Explosion (Magical): 374%[PvP]
Cycle Wave (Magical): 258% ×4
Cycle Wave · Explosion (Magical): 92%
88 Bluhen o Stom Stark [Dungeon]
Cycle Wave (Magical): 2167%
Cycle Wave · Explosion (Magical): 722%
[PvP]
Cycle Wave (Magical): 697%
Cycle Wave · Explosion (Magical): 233%[Dungeon]
Cycle Wave (Magical): 2167%
Cycle Wave · Explosion (Magical): 722%[PvP]
Cycle Wave (Magical): 697%
Cycle Wave · Explosion (Magical): 233%
[Dungeon]
Cycle Wave (Magical): 2835%
Cycle Wave · Explosion (Magical): 945%
[PvP]
Cycle Wave (Magical): 697%
Cycle Wave · Explosion (Magical): 233%[Dungeon]
Cycle Wave (Magical): 2835%
Cycle Wave · Explosion (Magical): 945%[PvP]
Cycle Wave (Magical): 697%
Cycle Wave · Explosion (Magical): 233%
89 Bluhen o Requiem [Dungeon]
El Light (Magical): 916%
Light Explosion (Magical): 7740%
[Edel Eid: Mut]
– Darkness (Magical): 468%
– Explosion (Magical): 1148% Multi Hit
– Dawn (Magical): 127% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Harmonic Light (Magical): 1232%
[Edel Eid: Wille]
– Bitter Chill (Magical): 3833%
[PvP]
El Light (Magical): 295%
Light Explosion (Magical): 2500%
[Edel Eid: Mut]
– Darkness (Magical): 151%
– Explosion (Magical): 370% Multi Hit
– Dawn (Magical): 40% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Harmonic Light (Magical): 397%
[Edel Eid: Wille]
– Bitter Chill (Magical): 835%[Dungeon]
El Light (Magical): 916%
Light Explosion (Magical): 7740%
[Edel Eid: Mut]
– Darkness (Magical): 468%
– Explosion (Magical): 1148% Multi Hit
– Dawn (Magical): 127% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Harmonic Light (Magical): 1232%
[Edel Eid: Wille]
– Bitter Chill (Magical): 3833%
[PvP]
El Light (Magical): 295%
Light Explosion (Magical): 2500%
[Edel Eid: Mut]
– Darkness (Magical): 151%
– Explosion (Magical): 370% Multi Hit
– Dawn (Magical): 40% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Harmonic Light (Magical): 397%
[Edel Eid: Wille]
– Bitter Chill (Magical): 835%
[Dungeon]
El Light (Magical): 916%
Light Explosion (Magical): 7740%
[Edel Eid: Mut]
– Darkness (Magical): 468%
– Explosion (Magical): 1148% Multi Hit
– Dawn (Magical): 127% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Harmonic Light (Magical): 2027%
[Edel Eid: Wille]
– Bitter Chill (Magical): 5392%
[PvP]
El Light (Magical): 295%
Light Explosion (Magical): 2500%
[Edel Eid: Mut]
– Darkness (Magical): 151%
– Explosion (Magical): 370% Multi Hit
– Dawn (Magical): 40% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Harmonic Light (Magical): 492%
[Edel Eid: Wille]
– Bitter Chill (Magical): 992%[Dungeon]
El Light (Magical): 916%
Light Explosion (Magical): 7740%
[Edel Eid: Mut]
– Darkness (Magical): 468%
– Explosion (Magical): 1148% Multi Hit
– Dawn (Magical): 127% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Harmonic Light (Magical): 2027%
[Edel Eid: Wille]
– Bitter Chill (Magical): 5392%
[PvP]
El Light (Magical): 295%
Light Explosion (Magical): 2500%
[Edel Eid: Mut]
– Darkness (Magical): 151%
– Explosion (Magical): 370% Multi Hit
– Dawn (Magical): 40% Multi Hit
[Edel Eid: Rein]
– Harmonic Light (Magical): 492%
[Edel Eid: Wille]
– Bitter Chill (Magical): 992%
90 Bluhen o Windhose Windhose
– Allies within the tornado receive buffs that increase Skill Cooldown Reduction by 1.5 times
– Enemies within the tornado receive continuous non-flinching damage and receive bleeding debuffWindhose
– Allies within the tornado receive buffs that increase Skill Cooldown Reduction by 1.5 times
– Enemies within the tornado receive continuous non-flinching damage and receive bleeding debuff
Windhose
– Allies within the tornado receive buffs that increase Skill Cooldown Reduction by 1.3 times
– Enemies within the tornado receive continuous non-flinching damage and receive bleeding debuffWindhose
– Allies within the tornado receive buffs that increase Skill Cooldown Reduction by 1.3 times
– Enemies within the tornado receive continuous non-flinching damage and receive bleeding debuff
91 Laby   Command Command attack after image range and duration will decrease.
92 Rumble Pumn   Lesson Learned Maximize Increase: 8%
Critical Damage Increase: 10%
Awakening Duration Increase: 20 sec.Maximize Increase: 8%
Critical Damage Increase: 10%
Awakening Duration Increase: 20 sec.
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Maximize Increase: 8%
Critical Damage Increase: 10%
Awakening Duration Increase: 20 sec.

[PvP]
Maximize Increase: 8%
Critical Damage Increase: 5%
Awakening Duration Increase: 10 sec.Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Maximize Increase: 8%
Critical Damage Increase: 10%
Awakening Duration Increase: 20 sec.

[PvP]
Maximize Increase: 8%
Critical Damage Increase: 5%
Awakening Duration Increase: 10 sec.

93 Rumble Pumn   Be Healthy [Inner Aurora Additional Effect]
Received Damage Decrease: 10%
HP Increase: 15%[Inner Aurora Additional Effect]
Received Damage Decrease: 10%
HP Increase: 15%
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
[Inner Aurora Additional Effect]
Received Damage Decrease: 10%
HP Increase: 15%

[PvP]
[Inner Aurora Additional Effect]
Received Damage Decrease: 5%
HP Increase: 7.5%Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
[Inner Aurora Additional Effect]
Received Damage Decrease: 10%
HP Increase: 15%

[PvP]
[Inner Aurora Additional Effect]
Received Damage Decrease: 5%
HP Increase: 7.5%

94 Rumble Pumn   Combat Sense Air Dash Activation increased by 2
Command attack MP Gain increase: 60%Air Dash Activation increased by 2
Command attack MP Gain increase: 60%
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Air Dash Activation increased by 2
Command attack MP Gain increase: 60%

[PvP]
Air Dash Activation increased by 1
Command attack MP Gain increase: 30%Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Air Dash Activation increased by 2
Command attack MP Gain increase: 60%

[PvP]
Air Dash Activation increased by 1
Command attack MP Gain increase: 30%

95 Twinkle Child   Milky Way [Dungeon]
Starlight (Magical): 704% Multi Hit
[PvP]
Starlight (Magical): 240% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Starlight (Magical): 690% Multi Hit
Physical, Magical Attack Power Decrease/Physical. Magical Defense Decrease: 20%
Duration: 10 sec.[PvP]
Starlight (Magical): 235% Multi Hit
Physical, Magical Attack Power Decrease/Physical. Magical Defense Decrease: 20%
Duration: 10 sec.
[Dungeon]
Starlight (Magical): 880% Multi Hit
[PvP]
Starlight (Magical): 241% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Starlight (Magical): 863% Multi Hit
Physical, Magical Attack Power Decrease/Physical. Magical Defense Decrease: 20%
Duration: 10 sec.[PvP]
Starlight (Magical): 233% Multi Hit
Physical, Magical Attack Power Decrease/Physical. Magical Defense Decrease: 20%
Duration: 10 sec.
96 Twinkle Child   Rolly Rolly [Dungeon]
Squishy Lump (Magical): 830% Multi Hit
[PvP]
Squishy Lump (Magical): 283% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Squishy Lump (Magical): 827% Multi Hit
All Attribute Resistance Decrease: 150
Duration: 10 sec.[PvP]
Squishy Lump (Magical): 282% Multi Hit
All Attribute Resistance Decrease: 150
Duration: 10 sec.
[Dungeon]
Squishy Lump (Magical): 996% Multi Hit
[PvP]
Squishy Lump (Magical): 340% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Squishy Lump (Magical): 992% Multi Hit
All Attribute Resistance Decrease: 150
Duration: 10 sec.[PvP]
Squishy Lump (Magical): 339% Multi Hit
All Attribute Resistance Decrease: 150
Duration: 10 sec.
97 Twinkle Child   Everybody, Punch [Dungeon]
Ray of Light (Magical): 917% Multi Hit
[PvP]
Ray of Light (Magical): 331% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Ray of Light (Magical): 914% Multi Hit
Groggy Duration: 2 sec.[PvP]
Ray of Light (Magical): 329% Multi Hit
Groggy Duration: 2 sec.
[Dungeon]
Ray of Light (Magical): 1055% Multi Hit
[PvP]
Ray of Light (Magical): 322% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Ray of Light (Magical): 1051% Multi Hit
Groggy Duration: 2 sec.[PvP]
Ray of Light (Magical): 319% Multi Hit
Groggy Duration: 2 sec.
98 Shining Romantica   It’s Windy [Dungeon]
Cool Wind (Magical): 383% Multi Hit
[PvP]
Cool Wind (Magical): 116% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Cool Wind (Magical): 356% Multi Hit
Movement Speed/Jump Speed Increase: 20%
Attack Speed Increase: 10%
Duration: 20 sec.[PvP]
Cool Wind (Magical): 96% Multi Hit
Movement Speed/Jump Speed Increase: 20%
Attack Speed Increase: 10%
Duration: 20 sec.
[Dungeon]
Cool Wind (Magical): 479% Multi Hit
[PvP]
Cool Wind (Magical): 146% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Cool Wind (Magical): 445% Multi Hit
Movement Speed/Jump Speed Increase: 20%
Attack Speed Increase: 10%
Duration: 20 sec.[PvP]
Cool Wind (Magical): 120% Multi Hit
Movement Speed/Jump Speed Increase: 20%
Attack Speed Increase: 10%
Duration: 20 sec.
99 Shining Romantica   Something New! [Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 10%
[PvP]
Magical Attack Power Increase: 5%
[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 15%
[PvP]
Magical Attack Power Increase: 7.5%
100 Shining Romantica   Got You! [Dungeon]
Grabbing Bubble (Magical): 325% Multi Hit
[PvP]
Grabbing Bubble (Magical): 83% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Grabbing Bubble (Magical): 302% Multi Hit
Freeze Duration: 2 sec.[PvP]
Grabbing Bubble (Magical): 76% Multi Hit
Freeze Duration: 2 sec.
[Dungeon]
Grabbing Bubble (Magical): 376% Multi Hit
[PvP]
Grabbing Bubble (Magical): 97% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Grabbing Bubble (Magical): 349% Multi Hit
Freeze Duration: 2 sec.[PvP]
Grabbing Bubble (Magical): 87% Multi Hit
Freeze Duration: 2 sec.
101 Shining Romantica   Swirly [Dungeon]
So Fun! (Magical): 272% Multi Hit
[PvP]
So Fun! (Magical): 93% Multi Hit
[Dungeon]
So Fun! (Magical): 342% Multi Hit
[PvP]
So Fun! (Magical): 93% Multi Hit
102 Radiant Soul o It’s Windy [Dungeon]
Breeze (Magical): 557% Multi Hit
Blowing Wind (Magical): 466% Multi Hit
[PvP]
Breeze (Magical): 189% Multi Hit
Blowing Wind (Magical): 159% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Breeze (Magical): 526% Multi Hit
Blowing Wind (Magical): 441% Multi Hit
Movement Speed/Jump Speed Increase: 20%
Attack Speed Increase: 10%
Duration: 20 sec.[PvP]
Breeze (Magical): 159% Multi Hit
Blowing Wind (Magical): 134% Multi Hit
Movement Speed/Jump Speed Increase: 20%
Attack Speed Increase: 10%
Duration: 20 sec.
[Dungeon]
Breeze (Magical): 724% Multi Hit
Blowing Wind (Magical): 606% Multi Hit
[PvP]
Breeze (Magical): 197% Multi Hit
Blowing Wind (Magical): 166% Multi Hit[Need Help, Laby?]
[Dungeon]
Breeze (Magical): 684% Multi Hit
Blowing Wind (Magical): 573% Multi Hit
Movement Speed/Jump Speed Increase: 20%
Attack Speed Increase: 10%
Duration: 20 sec.[PvP]
Breeze (Magical): 181% Multi Hit
Blowing Wind (Magical): 151% Multi Hit
Movement Speed/Jump Speed Increase: 20%
Attack Speed Increase: 10%
Duration: 20 sec.
103 Radiant Soul   One Step Forward Special Active skill cooldown decrease per [Hello, Nisha] point: 5%
Damage to Boss/Mid Boss monster increase when [Hello, Laby] is activated: 10%
Special Active skill cooldown decrease per [Hello, Nisha] point: 5%
Damage to Boss/Mid Boss monster increase when [Hello, Laby] is activated: 15%
104 Daydreamer   Help, Nisha! Received Damage Reduction: 10%
All Speed Increase: 5%
Dungeon/PvP Tooltip will be separated (Level 4)

[Dungeon]
Received Damage Reduction: 10%
All Speed Increase: 5%

[PvP]
Received Damage Reduction: 5%
All Speed Increase: 5%

105 Daydreamer   Equivalent Exchange Sacrifice Attack Range Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease per Growth Stage: 20%
Dungeon/PvP Tooltip will be separated

[Dungeon]
Sacrifice Attack Range Increase: 15%
Skill Cooldown Decrease per Growth Stage: 20%

[PvP]
Sacrifice Attack Range Increase: 4.5%
Skill Cooldown Decrease per Growth Stage: 20%

 

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 08 เมษายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า