แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 15.00 น.

1173

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 16 ตุลาคม 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.