แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 19.00 น.

1652

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 19.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 18 ธันวาคม 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 18 ธันวาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น.

 

เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง Dungeon Content

 1. เพื่อป้องกันปัญหาบั๊กระดับความยากของ Demon Realm dungeon พุ่งสูงขึ้น จึงปรับปรุงการเล่น “ETC 8. Maximize จะไม่มีผลกระทบกับ Demon Realm debuff ที่ลด Attack Power แล้ว” และปรับระดับความยากของ Demon Realm dungeon
 2. ปรับความต้องการ Combat Power และระดับความยากของ Demon Realm: Rigomor Dungeon
Dungeon Name Sea of Ruin Abandoned Deep-Sea Tunnel Trosh’s Nest Abandoned Icerite Plant Titan’s Grotto
Combat Power ก่อน 370,000 420,000 470,000 530,000 470,000
Combat Power หลัง 270,000 320,000 400,000 450,000 400,000

 

 1. เพิ่มอัตราการดรอปของ Rigomor Region Dungeons Glaciem
 2. เพิ่มปริมาณของรางวัลของ Rigomor Daily Quest(ก่อน: Spectral Amethyst x3 > หลัง: Spectral Amethyst x5)
 3. Elder Region [Banthus Cave] ~ Velder Region [Southern Gate] จะมีปุ่ม “เริ่มเล่นด้วยสมาชิกปัจจุบัน” แล้ว
 4. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขับไล่ Dungeon

– รายละเอียดของเงื่อนไขจะไม่เปิดเผยเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิด

 

แก้ไขบั๊ก/ปรับปรุง อื่น ๆ

 1. เครื่องประดับของ Dimension Master จะใช้วัตถุดิบในการ Craft น้อยลง
  (ก่อน: 40 Relic of Sinister Intent, 1 Book of Sinister Intent > เปลี่ยนเป็น: 30 Relic of Sinister Intent, 1 Book of Sinister Intent)
  อย่างไรก็ตาม จำนวนของวัตถุดิบที่ต้องการของการสุ่ม Craft ของ Dimension Master จะยังคงเท่าเดิม (40 Relic of Sinister Intent)
 1. ปรับให้ค่าใช้จ่าย ED ของ Cobo Express, Element Attribute, Socketing อ่านง่ายขึ้น (เครื่องหมายลูกน้ำ (,))
 2. Raven
  [Furious Blade]
  แก้ไขบั๊กที่ท่า ‘Shadow Step’, ‘Hypersonic Stab’, ‘Flash’, และ ‘Finishing Slash’ จะไม่ทะลุผ่านศัตรูแม้จะใช้ ‘Obtenebration’
 3. Add
  [Doom Bringer]
  ฟังก์ชั่นการฟื้นฟู MP และเพิ่ม Damage ของ Stasis Field จะชาร์จจนถึงระดับสูงสุดเมื่อ โจมตี/ถูกโจมตี
 4. ETC
  แก้ไขบั๊ก Hyperactive Skill Slot ไม่ทำงานทันทีเมื่อใช้ “Ultimate Secret Manual”

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 19.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 19.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 19.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 18 ธันวาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า