แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 22.00 น.

1243

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 22.00 น.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น.

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 22.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 22.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 22.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า