แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall และ Refill Center วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

861

PLAYPARK ขอแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าจะทำการ ปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall และ Refill Center
ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบ
• ระบบเติมเงินทุกเกมใช้งานไม่ได้
          • ระบบซื้อ-ต่ออายุ @Key on Mobile ใช้งานไม่ได้
          • ระบบซื้อ Item Shop , ID Bonus , Gashapon ใช้งานไม่ได้

หมายเหตุ : เกมเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall และ Refill Center วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ทีมงาน Customer Service
ประกาศ วันที่ 20 มีนาคม 2563 18.00 น.