แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น.

874

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.30 น.


แก้ไขบั๊ก

★ ตัวละคร
[Rose]
[Minerva]
1. แก้ไขการที่ Photon Bomb จะมีจำนวน Hit เพิ่มมากขึ้นหากใช้งานในบางจุด

★ อื่นๆ
1. แก้ไขการแสดงผลของชื่อใน Guild/Community UI เมื่อตัวละครมีชื่อยาวเกิน

ปรับ BalanceRevised

Before After
[Dungeon]
Attack Power Increase: 6% (Max 5 stacks)
Duration: 20 sec.
Cooldown: 5 sec.
[PvP]
Attack Power Increase: 2% (Max 5 stacks)
Duration: 20 sec.
Cooldown: 5 sec.
[Dungeon]
Attack Power Increase: 5% (Max 5 stacks)
Duration: 20 sec.
Cooldown: 2 sec.
[PvP]
Attack Power Increase: 2% (Max 5 stacks)
Duration: 20 sec.
Cooldown: 5 sec.
Cooldown: 7 sec.

[Dungeon]
Flame Hits (Magical): 1056% ×4
Overheat
– Flame Hits (Magical): 1056% ×4
– Last Bullet (Magical): 1468% ×2
Penetrating Power: 2 times (Unlimited Penetration in

[PvP]
Flame Hits (Magical): 361% ×4
Overheat
– Flame Hits (Magical): 361% ×4
– Last Bullet (Magical): 502% ×2
Penetrating Power: 2 times (Unlimited Penetration in

Cooldown: 11 sec.

[Dungeon]
Flame Hits (Magical): 1056% ×4
Overheat
– Flame Hits (Magical): 1056% ×4
– Last Bullet (Magical): 1468% ×2
Penetrating Power: 2 times (Unlimited Penetration in

[PvP]
Flame Hits (Magical): 289% ×4
Overheat
– Flame Hits (Magical): 289% ×4
– Last Bullet (Magical): 402% ×2
Penetrating Power: 2 times (Unlimited Penetration in

[Dungeon]
Emergency Rescue: Increases stats when HP is lower than 50%
– Physical Defense Increase: 8%
– Magic Defense Increase: 8%
– Elemental Resistance Increase: 100
[PvP]
Emergency Rescue: Increases stats when HP is lower than 50%
– Physical Defense Increase: 8%
– Magic Defense Increase: 8%
– Elemental Resistance Increase: 100
[Dungeon]
Emergency Rescue: Increases stats when HP is lower than 50%
– Physical Defense Increase: 8%
– Magic Defense Increase: 8%
– Elemental Resistance Increase: 100
[PvP]
Emergency Rescue: Increases stats when HP is lower than 20%
– Physical Defense Increase: 8%
– Magic Defense Increase: 8%
– Elemental Resistance Increase: 100
Cooldown: 7 sec.

[Dungeon]
Flame Hits (Magical): 1161% ×4
Overheat
– Flame Hits (Magical): 1161% ×4
– Last Bullet (Magical): 2100% ×2

[PvP]
Flame Hits (Magical): 397% ×4
Overheat
– Flame Hits (Magical): 397% ×4
– Last Bullet (Magical): 718% ×2

Cooldown: 11 sec.

[Dungeon]
Flame Hits (Magical): 1161% ×4
Overheat
– Flame Hits (Magical): 1161% ×4
– Last Bullet (Magical): 2100% ×2

[PvP]
Flame Hits (Magical): 318% ×4
Overheat
– Flame Hits (Magical): 318% ×4
– Last Bullet (Magical): 575% ×2

Level 4

[Dungeon]
Conversion Rate: 15%
Awakening Charge Speed Increase by 10%
Max MP Increase: 100
Magical Attack Power Increase: 8%

[PvP]
Conversion Rate: 15%
Awakening Charge Speed Increase by 10%
Max MP Increase: 100
Magical Attack Power Increase: 4%

Level 4

[Dungeon]
Conversion Rate: 15%
Awakening Charge Speed Increase by 10%
Max MP Increase: 100
Magical Attack Power Increase: 8%

[PvP]
Conversion Rate: 6%
Awakening Charge Speed Increase by 10%
Max MP Increase: 100
Magical Attack Power Increase: 4%

All skill’s physical damage will be converted to magical damage.
Attach a crisis detection device to the land runner that protects you at a certain chance, and enhance all summoned units.
When knocked down, at a certain chance summon a [RX-78 Land Runner].
Strenghtened Target
– RX-78 Land Runner
– Air Mecha: Gale Force
– EZ-8 Countdown
– EX-S Viper
– Sparrow Factory
– G-0 Battleroid
– Armored Tempest[Dungeon]
Upon being knocked down, chance to summon [RX-78 Land Runner]:
20%
Summoned Unit Stat Increase:
50%[PvP]
Upon being knocked down, chance to summon [RX-78 Land Runner]:
20%
Summoned Unit Stat Increase:
50%
All skill’s physical damage will be converted to magical damage.
Attach a crisis detection device to the land runner that protects you at a certain chance, and increase damage all summoned units.
When knocked down, at a certain chance summon a [RX-78 Land Runner].
Strenghtened Target
– RX-78 Land Runner
– Air Mecha: Gale Force
– EZ-8 Countdown
– EX-S Viper
– Sparrow Factory
– G-0 Battleroid
– Armored Tempest[Dungeon]
Upon being knocked down, chance to summon [RX-78 Land Runner]:
20%
Summoned Unit Attack Power Increase:
75%[PvP]
Upon being knocked down, chance to summon [RX-78 Land Runner]:
20%
Summoned Unit Attack Power Increase:
50%
[Dungeon]
Awakening Duration Increase: 30 sec.
[Reinforced Projection]
– All Attack Increase by 1% per Stack
– Critical Damage Increase by 0.8% per Stack
– 5 Stacks Increase upon Awakening
– Duration: 15 sec.[PvP]
Awakening Duration Increase: 30 sec.[Reinforced Projection]
– All Attack Increase by 1% per Stack
– Critical Damage Increase by 0.8% per Stack
– 5 Stacks Increase upon Awakening
– Duration: 15 sec.
[Dungeon]
Awakening Duration Increase: 30 sec.
[Reinforced Projection]
– All Attack Increase by 1% per Stack
– Critical Damage Increase by 0.8% per Stack
– 5 Stacks Increase upon Awakening
– Duration: 15 sec.[PvP]
Awakening Duration Increase: 30 sec.[Reinforced Projection]
– All Attack Increase by 0.5% per Stack
– Critical Damage Increase by 0.5% per Stack
– 3 Stacks Increase upon Awakening
– Duration: 10 sec.
[Dungeon]
Chance to Increase Projection Stack: 50%
All Resistance Increase: 30 (Max 150)
Natural MP Recovery Per Sec.: 0.4 (Max 2)
Chance to Activate Additional Creation Magic Hit: 25%
[PvP]
Chance to Increase Projection Stack: 50%
All Resistance Increase: 30 (Max 150)
Natural MP Recovery Per Sec.: 0.4 (Max 2)
Chance to Activate Additional Creation Magic Hit: 25%
[Dungeon]
Chance to Increase Projection Stack: 50%
All Resistance Increase: 30 (Max 150)
Natural MP Recovery Per Sec.: 0.4 (Max 2)
Chance to Activate Additional Creation Magic Hit: 25%
[PvP]
Chance to Increase Projection Stack: 30%
All Resistance Increase: 15 (Max 75)
Natural MP Recovery Per Sec.: 0.2 (Max 1)
Chance to Activate Additional Creation Magic Hit: 25%
Pretty Flower Projectile no longer flinch.
Level 4

[Dungeon]
Maximize, Critical Increase: 12%
Critical Damage Increase When Awakened: 15%

[PvP]
Maximize, Critical Increase: 12%
Critical Damage Increase When Awakened: 15%

Level 4

[Dungeon]
Maximize, Critical Increase: 12%
Critical Damage Increase When Awakened: 15%

[PvP]
Maximize, Critical Increase: 6%
Critical Damage Increase When Awakened: 7.5%

▣ ปรับปรุง Pet Inventory
หากมีไอเทมเกรด Legend อยู่ในช่อง Inventory ชั่วคราว หน้าต่าง Pop-up จะขึ้นเตือนยืนยันอีกครั้งว่าท่านต้องการทิ้งไอเทมจริง ๆ ใช่หรือไม่ก่อนทำการทิ้ง
▣ Pet, Mount
ท่านไม่สามารถจะให้อาหาร Pet แบบอัตโนมัติกับไอเทมเกรด [Legend] ได้อีกแล้ว
* ท่านยังสามารถให้ไอเทมเกรด [Legend] โดยการกดปุ่ม “ให้อาหาร” ดังนั้นกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งก่อนให้อาหาร Pet


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า