แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น.

1037

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.

 ปรับปรุง/แก้ไข Bug: Dungeon

  1. Diangelion จะไม่ตายด้วยการลด HP ต่อเนื่องจาก [Mod] Bloodlust after ‘Fallen Guardian อีกแล้ว: Helputt’ ถูกกำจัดใน Temple of Trials

 

 ปรับปรุง/แก้ไข Bug: ETC

  1. แก้ไขคำอธิบาย Skill ไม่แสงเมื่อขยับเมาส์เร็ว ๆ ไปบน Skill slot

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า