ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

2854

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.

▣ สามารถปิดรูปร่าง Awakening ได้
– ผู้เล่นจะสามารถปิดรูปร่าง Awakening ได้ผ่านทาง [Options > Game]
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแสดงคอสตูมที่ใส่อยู่แทนที่จะแสดงรูปร่าง Awakening เฉพาะของตัวละคร
*ไม่สามารถปิดรูปร่างที่เปลี่ยนจากการใช้ Skill ได้

▣ การปรับที่เกี่ยวข้องกับ Dungeon
1) รางวัล Henir’s Time และ Space Ranking จะถูกแจกจ่ายโดยยึดตาม Job แทนแต่ละตัวละคร
รางวัล Rank จะเป็นไปดังตารางด้านล่าง (ตารางจะถูกใช้ปรับงานในการปิดปรัยปรุงครั้งถัดไป 5 มิถุนายน 2562)
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
2) ผู้เล่นจะสามารถเริ่ม Twisted Time and Space: Fahrmann’s Peak (Giant Boss Drabaki) Dungeon ได้โดยใช้ฟังก์ชัน ‘Start with current members’
3) Crimson Trace Reset Ticket สามารถใช้ได้เป็น 2 ครั้งต่อสัปดาห์
4) Reassemble Debuff จะไม่ถูกให้แก่ผู้เล่นเมื่อกดออก (1 Player Dungeon)
(ถูกปรับใช้กับ Dungeon: Add’s Energy Fusion Theory Dungeon / Event Dungeon / Hall of El / Dimension of Sinister Intent / Henir’s Time and Space – Normal, Challenge)
5) นำเอฟเฟกต์ซูมกล้องเมื่อผ่านแต่ละด่านใน Add’s Energy Fusion Theory Dungeon ออก (ยกเว้น Last Boss)
6) พัฒนา UI ของ Board Henir Time และ Space Ranking
– เพิ่มเติมคอนเทนต์ : สามารถดู Ranking ของแต่ละ Class ได้
– แสดงชื่อ Class โดยยึดตาม 3rd Job
– กดเลือกตัวละคร และชื่อ Class เพื่อดู Ranking ของแต่ละ Class

พัฒนา Market Board
1) เมื่อนำเมาส์ไปวางบนไอเทมและกด Tab จะสามารถแสดงข้อมูล Skill ได้
2) ขณะที่ลงทะเบียนไอเทม หากไอเทมดังกล่าวเคยถูกลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ ราคา/จำนวน ของไอเทมจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ
3) เมื่อลงทะเบียน El Tear Fragment ผู้เล่นจะสามารถตรวจสอบ El Tear ด้วย Random Effect ที่เหมือนกันได้

▣ พัฒนา Inventory
1) ไอเทมชนิดเดียวกันทั้งหมดในแท็บ Consume จะสามารถลงทะเบียนได้ใน 1 Quick slot/Pet Auto Consume slot
ไอเทมที่ลงทะเบียนใน Quick slot จะไม่แสดงใน Inventory
เงื่อนไขทางด้านบนจะไม่ถูกปรับใช้หาก Effects/Cooldown ต่างกัน แม้ชื่อไอเทมจะเหมือนกัน

(ประกาศ) ไอเทม Quick slot ทั้งหมด ถูกส่งไปยัง Mail Box แล้ว กรุณาตรวจสอบ Mail Box ของท่าน

Ex.  หากมี 20 Complete Recovery Potion, 30 [Luriel] Complete Recovery Potion และ 40
[Cobo] ท่านจะสามารถลงทะเบียนได้เป็น 90 Complete Recovery Potion ใน 1 Quick slot

2) เพิ่มจำนวน Stack ได้สูงสุดของไอเทม (Magical Crystal, El Tear Fragment Powder, Blessed Enhancement Stones, Magic Stones, El Shards)

▣ การพัฒนาอื่น ๆ
1) เปลี่ยนความต้องการในการเล่น Region Video: แต่ละ Region Video จะถูกเล่นเมื่อผ่าน Epic Quest ที่เกี่ยวข้อง
Video จะถูกเล่นโดยขึ้นอยู่กับการผ่าน Dungeon หรือเลเวลของตัวละคร แม้ว่าจะไม่ผ่าน Epic Quest ก็ตาม
2) โยน 100 Barrier Fragment ได้ในครั้งเดียวที่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยพลังงาน El
3) หน้าจอแสดงผล Dungeon/PvP จะแสดง Class Icon
4) Hard-boiled Egg/Special Sweet Rice Drink จะสามารถเก็บไว้ได้ในคลังได้แล้ว
5) Magic Stone Enchant จะมีปุ่ม ‘Apply’ แล้ว ผู้เล่นสามารถรอจนกว่าจะได้อันที่ต้องการค่อยกดใช้งาน
6) ติ๊กถูก/ไม่ติ๊กถูก Party Damage (Dungeon) ใน [Options > Game] จะ ใช้งาน/นำออก Party Recovery และ HP Cost ด้วยเช่นกัน
7) Training Monkey/Tiger ใน Free Training จะถูกเปลี่ยนให้ตรงไปตรงมามากขึ้น HP เพิ่มขึ้น
8) เมื่อชื่อห้องใน Practice Channel ยาวเกินไป ตัวอักษรจะถูกเลื่อนจากขวามาซ้าย
9) ปรับเปลี่ยนการสร้างห้องใน Free Channel PvP: กฎเพิ่มเติม  -> Apply Stats
10) เพิ่มเติมประเภทหัวข้อ ‘PvP’ และหัวข้อที่มีอยู่เดิมจะถูกเปลี่ยนประเภท
11) คำศัพท์เฉพาะบางคำที่เกี่ยวข้องกับ Skill/Item/Action จะไม่ถูกบล็อคโดย Chat Filter
12) พัฒนา UI ที่จะแสดง # หากเข้าได้ฟรี สำหรับ Dungeon ที่จำเป็นต้องใช้ Ticket ในการเข้า

ปรับปรุง Pet Growth ใหม่

Personality System  Growth System
1)แท็บ ‘Personality’ ที่มีอยู่เดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นแท็บ ‘Growth’
– สะสม Growth Point เพื่อเพิ่มสเตตัส Cheer/Patience/Mastery/Focus
– ให้อาหาร Pet เพื่อเพิ่ม Growth Point ท่านสามารถให้อาหาร Pet เมื่อไหร่ก็ได้ในช่วง 72 ชั่วโมงของช่วงการย่อยอาหาร
– เมื่อ Growth Point ถึง 3,000 หรือมากกว่า ‘Special Encouragement’ Skill จะถูกใช้งาน
2) เอฟเฟกต์ของ Growth Stat แต่ละประเภท
– Cheer: ลด Cooldown ของ ‘Encouragement’
– Patience: เพิ่มระยะเวลา ‘Encouragement’
– Mastery: เพิ่ม Pet Skill Damage
– Focus: MP ที่ต้องใช้ของ Pet Skill ลดลง
– Invested Growth Points + # Growth Point ไม่สามารถเกินกว่า 4,000 ได้
3) Special Encouragement
– Skill นี้จะมี Cooldown แยกต่างหากจาก Encouragement Skill ธรรมดา
– Special Encouragement จะสุ่มเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้
1. ฟื้นฟู HP, MP 50%
2. เพิ่ม Physical/Magical Attack 5%
3. รีเซ็ต Cooldown ของทุก skill
เอฟเฟกต์จะเปลี่ยนไปตามสเตตัสของ Pet

Migration
Pet Personality Reset Item
– จะถูกนำออกจาก Item Mall
– ไอเทมที่มีอยู่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็น 10 El Tree Fruit ได้ที่ NPC Ariel

กฎ Growth Point
Pet จะสามารถได้รับ Growth Point ได้ด้วยอาหารดังต่อไปนี้
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
จะได้รับ Growth Point เมื่ออาหารหายไป

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
– Pet จะอิ่มเท่ากันไม่ว่าจะให้อาหารแบบไหนก็ตาม (Standard: El Tree Fruit)

New Balance Skill
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

 


 

 

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า