แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

1294

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 23 ตุลาคม 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 23 ตุลาคม 2562 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.

 

แก้ไขปรับปรุง

[Code: Nemesis]

  1. แก้ไขการที่ Varnimyr Raid Boss ไม่ติดสถานะ Freezing เมื่อใช้ Water Orb หลังจากการร่าย Extreme Cutter หรือ [Mod] Extreme Cutter 3 ครั้ง

 

[Code: Battle Seraph]
1. แก้ไขจำนวนของ Needles Launched ของ ‘Energy Needles’ ที่ไม่ตรงกับจำนวนที่แสดงในคำอธิบายของ Skill

BalanceRevised

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า