แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น.

649

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25  มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 25 มีนาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 25 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 25 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.


แก้ไขบั๊ก

★ ตัวละคร

[Add]
[Dominator]

1. แก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์ Bravery Skill Enhance ถูกใช้งานแล้ว แต่เอฟเฟกต์ Bravery Skill Slot ยังไม่ถูกยกเลิกเมื่อใช้ ‘Install – Starfall’ และ/หรือ ‘Install – Ultimate Fury’หลังจากที่ใช้ ‘Dynamo Factory Add-on – Flotilla’

[Lu/Ciel]
1. ซัมมอน Darkness/Garden of Haures จะไม่ฟื้นฟู Combination gauge เมื่อใช้ Skill อีกแล้ว แต่จะฟื้นฟู Combination gauge เมื่อโจมตีด้วยซัมมอนแทน

[Rose]
[Prime Operator]
1. แก้ไขให้เอฟเฟกต์ ‘Skill Damage เพิ่มขึ้น’ ใช้งาน 2 ครั้งตามที่ควรจะเป็นแก่ [Mod] EZ-8 Countdown

[Laby]
[Eternity Winner]
1. แก้ไข Skill Damage เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับ Just a Club passive

ปรับบาลานซ์

1 Aether Sage Aether Splash Stage 1 [Dungeon]
Water Splash (Magical): 647% Multi Hit
[PvP]
Water Splash (Magical): 166% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 647% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 166% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 647% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 166% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 647% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 166% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 647% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 166% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 647% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 166% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 647% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 166% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 647% Multi Hit

[PvP]
Water Splash (Magical): 166% Multi Hit

[Dungeon]
Water Splash (Magical): 1068% Multi Hit
[PvP]
Water Splash (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 1068% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 1068% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 1068% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 1068% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 1068% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 1068% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 1068% Multi Hit

[PvP]
Water Splash (Magical): 167% Multi Hit

2 Aether Sage Aether Splash Stage 2 [Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit
[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit

[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit

[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit
[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit

[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit

3 Aether Sage Aether Splash Stage 3 [Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 342% Multi Hit
[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 342% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 342% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 342% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 342% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 342% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 342% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 556% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 342% Multi Hit

[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit

[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 564% Multi Hit
[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 564% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 564% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 564% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 564% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 564% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 564% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 918% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 564% Multi Hit

[PvP]
Water Splash (Magical): 136% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 84% Multi Hit

4 Aether Sage Aether Splash Stage 4 [Dungeon]
Water Splash (Magical): 294% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 542% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 3945% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 210% Multi Hit
[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 125% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 911% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 48% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 294% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 542% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 3945% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 210% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 125% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 911% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 48% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 294% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 542% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 3945% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 210% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 125% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 911% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 48% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 294% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 542% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 3945% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 210% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 125% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 911% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 48% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 294% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 542% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 3945% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 210% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 125% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 911% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 48% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 294% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 542% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 3945% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 210% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 125% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 911% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 48% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 294% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 542% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 3945% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 210% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 125% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 911% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 48% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 294% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 542% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 3945% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 210% Multi Hit

[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 125% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 911% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 48% Multi Hit

[Dungeon]
Water Splash (Magical): 485% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 895% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 6509% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 346% Multi Hit
[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 126% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 917% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 49% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 485% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 895% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 6509% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 346% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 126% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 917% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 49% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 485% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 895% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 6509% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 346% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 126% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 917% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 49% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 485% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 895% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 6509% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 346% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 126% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 917% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 49% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 485% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 895% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 6509% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 346% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 126% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 917% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 49% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 485% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 895% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 6509% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 346% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 126% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 917% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 49% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 485% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 895% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 6509% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 346% Multi Hit[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 126% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 917% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 49% Multi Hit[Dungeon]
Water Splash (Magical): 485% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 895% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 6509% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 346% Multi Hit

[PvP]
Water Splash (Magical): 67% Multi Hit
Fire Ball (Magical): 126% Multi Hit
Lightning Spear (Magical): 917% Multi Hit
Lightning Field (Magical): 49% Multi Hit

5 Oz Sorcerer Encroaching Well Stage 1 [Dungeon]
Strange Well (Magical): 1314% Multi Hit
[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 1314% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 1314% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 1314% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 1314% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 1314% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 1314% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 1314% Multi Hit

[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit

[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2167% Multi Hit
[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2167% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2167% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2167% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2167% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2167% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2167% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2167% Multi Hit

[PvP]
Strange Well (Magical): 197% Multi Hit

6 Oz Sorcerer Encroaching Well Stage 2 [Dungeon]
Strange Well (Magical): 2022% Multi Hit
[PvP]
Strange Well (Magical): 274% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2022% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 274% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2022% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 274% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2022% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 274% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2022% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 274% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2022% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 274% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2022% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 274% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 2022% Multi Hit

[PvP]
Strange Well (Magical): 274% Multi Hit

[Dungeon]
Strange Well (Magical): 3336% Multi Hit
[PvP]
Strange Well (Magical): 276% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 3336% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 276% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 3336% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 276% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 3336% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 276% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 3336% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 276% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 3336% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 276% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 3336% Multi Hit[PvP]
Strange Well (Magical): 276% Multi Hit[Dungeon]
Strange Well (Magical): 3336% Multi Hit

[PvP]
Strange Well (Magical): 276% Multi Hit

7 Oz Sorcerer Encroaching Well Stage 3 [Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1382%
Strange Well (Magical): 563% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1572% Multi Hit
[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 338%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1382%
Strange Well (Magical): 563% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1572% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 338%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1382%
Strange Well (Magical): 563% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1572% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 338%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1382%
Strange Well (Magical): 563% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1572% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 338%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1382%
Strange Well (Magical): 563% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1572% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 338%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1382%
Strange Well (Magical): 563% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1572% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 338%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1382%
Strange Well (Magical): 563% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1572% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 338%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1382%
Strange Well (Magical): 563% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1572% Multi Hit

[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 338%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit

[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 2280%
Strange Well (Magical): 929% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2594% Multi Hit
[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 339%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 2280%
Strange Well (Magical): 929% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2594% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 339%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 2280%
Strange Well (Magical): 929% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2594% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 339%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 2280%
Strange Well (Magical): 929% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2594% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 339%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 2280%
Strange Well (Magical): 929% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2594% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 339%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 2280%
Strange Well (Magical): 929% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2594% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 339%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 2280%
Strange Well (Magical): 929% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2594% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 339%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 2280%
Strange Well (Magical): 929% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2594% Multi Hit

[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 339%
Strange Well (Magical): 76% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 212% Multi Hit

8 Oz Sorcerer Encroaching Well Stage 4 [Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 690%
Strange Well (Magical): 421% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1471% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 2190% Multi Hit
[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 149%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 176% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 262% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 690%
Strange Well (Magical): 421% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1471% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 2190% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 149%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 176% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 262% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 690%
Strange Well (Magical): 421% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1471% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 2190% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 149%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 176% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 262% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 690%
Strange Well (Magical): 421% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1471% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 2190% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 149%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 176% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 262% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 690%
Strange Well (Magical): 421% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1471% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 2190% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 149%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 176% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 262% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 690%
Strange Well (Magical): 421% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1471% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 2190% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 149%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 176% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 262% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 690%
Strange Well (Magical): 421% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1471% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 2190% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 149%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 176% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 262% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 690%
Strange Well (Magical): 421% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 1471% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 2190% Multi Hit

[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 149%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 176% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 262% Multi Hit

[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1139%
Strange Well (Magical): 694% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2427% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 3613% Multi Hit
[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 151%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 177% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 263% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1139%
Strange Well (Magical): 694% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2427% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 3613% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 151%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 177% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 263% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1139%
Strange Well (Magical): 694% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2427% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 3613% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 151%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 177% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 263% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1139%
Strange Well (Magical): 694% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2427% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 3613% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 151%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 177% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 263% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1139%
Strange Well (Magical): 694% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2427% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 3613% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 151%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 177% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 263% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1139%
Strange Well (Magical): 694% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2427% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 3613% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 151%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 177% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 263% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1139%
Strange Well (Magical): 694% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2427% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 3613% Multi Hit[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 151%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 177% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 263% Multi Hit[Dungeon]
Sign of Encroaching (Magical): 1139%
Strange Well (Magical): 694% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 2427% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 3613% Multi Hit

[PvP]
Sign of Encroaching (Magical): 151%
Strange Well (Magical): 50% Multi Hit
Black Explosion (Magical): 177% Multi Hit
Predator Angkor (Magical): 263% Multi Hit

9 Metamorphy Energetic Pump Stage 1 [Dungeon]
Space Strike (Physical): 940%
Space Inner Strike (Physical): 444% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 845%
[PvP]
Space Strike (Physical): 255%
Space Inner Strike (Physical): 121% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 229%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 940%
Space Inner Strike (Physical): 444% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 845%[PvP]
Space Strike (Physical): 255%
Space Inner Strike (Physical): 121% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 229%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 940%
Space Inner Strike (Physical): 444% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 845%[PvP]
Space Strike (Physical): 255%
Space Inner Strike (Physical): 121% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 229%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 940%
Space Inner Strike (Physical): 444% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 845%[PvP]
Space Strike (Physical): 255%
Space Inner Strike (Physical): 121% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 229%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 940%
Space Inner Strike (Physical): 444% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 845%[PvP]
Space Strike (Physical): 255%
Space Inner Strike (Physical): 121% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 229%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 940%
Space Inner Strike (Physical): 444% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 845%[PvP]
Space Strike (Physical): 255%
Space Inner Strike (Physical): 121% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 229%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 940%
Space Inner Strike (Physical): 444% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 845%[PvP]
Space Strike (Physical): 255%
Space Inner Strike (Physical): 121% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 229%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 940%
Space Inner Strike (Physical): 444% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 845%

[PvP]
Space Strike (Physical): 255%
Space Inner Strike (Physical): 121% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 229%

[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1548%
Space Inner Strike (Physical): 732% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1392%
[PvP]
Space Strike (Physical): 256%
Space Inner Strike (Physical): 120% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 231%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1548%
Space Inner Strike (Physical): 732% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1392%[PvP]
Space Strike (Physical): 256%
Space Inner Strike (Physical): 120% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 231%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1548%
Space Inner Strike (Physical): 732% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1392%[PvP]
Space Strike (Physical): 256%
Space Inner Strike (Physical): 120% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 231%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1548%
Space Inner Strike (Physical): 732% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1392%[PvP]
Space Strike (Physical): 256%
Space Inner Strike (Physical): 120% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 231%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1548%
Space Inner Strike (Physical): 732% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1392%[PvP]
Space Strike (Physical): 256%
Space Inner Strike (Physical): 120% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 231%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1548%
Space Inner Strike (Physical): 732% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1392%[PvP]
Space Strike (Physical): 256%
Space Inner Strike (Physical): 120% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 231%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1548%
Space Inner Strike (Physical): 732% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1392%[PvP]
Space Strike (Physical): 256%
Space Inner Strike (Physical): 120% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 231%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1548%
Space Inner Strike (Physical): 732% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1392%

[PvP]
Space Strike (Physical): 256%
Space Inner Strike (Physical): 120% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 231%

10 Metamorphy Energetic Pump Stage 2 [Dungeon]
Space Strike (Physical): 1781% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 550% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1588%
[PvP]
Space Strike (Physical): 459% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 141% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 409%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1781% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 550% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1588%[PvP]
Space Strike (Physical): 459% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 141% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 409%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1781% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 550% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1588%[PvP]
Space Strike (Physical): 459% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 141% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 409%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1781% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 550% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1588%[PvP]
Space Strike (Physical): 459% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 141% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 409%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1781% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 550% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1588%[PvP]
Space Strike (Physical): 459% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 141% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 409%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1781% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 550% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1588%[PvP]
Space Strike (Physical): 459% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 141% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 409%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1781% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 550% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1588%[PvP]
Space Strike (Physical): 459% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 141% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 409%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 1781% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 550% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1588%

[PvP]
Space Strike (Physical): 459% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 141% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 409%

[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2939% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 908% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 2619%
[PvP]
Space Strike (Physical): 461% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 142% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 411%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2939% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 908% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 2619%[PvP]
Space Strike (Physical): 461% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 142% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 411%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2939% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 908% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 2619%[PvP]
Space Strike (Physical): 461% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 142% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 411%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2939% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 908% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 2619%[PvP]
Space Strike (Physical): 461% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 142% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 411%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2939% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 908% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 2619%[PvP]
Space Strike (Physical): 461% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 142% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 411%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2939% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 908% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 2619%[PvP]
Space Strike (Physical): 461% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 142% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 411%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2939% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 908% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 2619%[PvP]
Space Strike (Physical): 461% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 142% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 411%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2939% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 908% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 2619%

[PvP]
Space Strike (Physical): 461% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 142% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 411%

11 Metamorphy Energetic Pump Stage 3 [Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%
[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%

[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%

[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%
[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%

[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%

12 Metamorphy Energetic Pump Stage 4 [Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%
Shooting Star (Physical): 138% Multi Hit
[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%
Shooting Star (Physical): 29% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%
Shooting Star (Physical): 138% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%
Shooting Star (Physical): 29% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%
Shooting Star (Physical): 138% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%
Shooting Star (Physical): 29% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%
Shooting Star (Physical): 138% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%
Shooting Star (Physical): 29% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%
Shooting Star (Physical): 138% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%
Shooting Star (Physical): 29% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%
Shooting Star (Physical): 138% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%
Shooting Star (Physical): 29% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%
Shooting Star (Physical): 138% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%
Shooting Star (Physical): 29% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 2211% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 1603% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 1973%
Shooting Star (Physical): 138% Multi Hit

[PvP]
Space Strike (Physical): 510% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 370% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 455%
Shooting Star (Physical): 29% Multi Hit

[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%
Shooting Star (Physical): 228% Multi Hit
[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%
Shooting Star (Physical): 30% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%
Shooting Star (Physical): 228% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%
Shooting Star (Physical): 30% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%
Shooting Star (Physical): 228% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%
Shooting Star (Physical): 30% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%
Shooting Star (Physical): 228% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%
Shooting Star (Physical): 30% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%
Shooting Star (Physical): 228% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%
Shooting Star (Physical): 30% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%
Shooting Star (Physical): 228% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%
Shooting Star (Physical): 30% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%
Shooting Star (Physical): 228% Multi Hit[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%
Shooting Star (Physical): 30% Multi Hit[Dungeon]
Space Strike (Physical): 3648% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 2644% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 3254%
Shooting Star (Physical): 228% Multi Hit

[PvP]
Space Strike (Physical): 514% Multi Hit
Space Inner Strike (Physical): 372% Multi Hit
Space Explosion (Physical): 458%
Shooting Star (Physical): 30% Multi Hit

13 Anemos Rhythmical Quake Stage 1 [Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1101% Multi Hit
[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 299% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1101% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 299% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1101% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 299% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1101% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 299% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1101% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 299% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1101% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 299% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1101% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 299% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1101% Multi Hit

[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 299% Multi Hit

[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1816% Multi Hit
[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 301% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1816% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 301% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1816% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 301% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1816% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 301% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1816% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 301% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1816% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 301% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1816% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 301% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1816% Multi Hit

[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 301% Multi Hit

14 Anemos Rhythmical Quake Stage 2 [Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1510% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit
[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 389% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1510% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 389% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1510% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 389% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1510% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 389% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1510% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 389% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1510% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 389% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1510% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 389% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1510% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit

[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 389% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit

[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 2492% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit
[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 391% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 2492% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 391% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 2492% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 391% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 2492% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 391% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 2492% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 391% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 2492% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 391% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 2492% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 391% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 2492% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit

[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 391% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit

15 Anemos Rhythmical Quake Stage 3 [Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 618% Multi Hit
[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 618% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 618% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 618% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 618% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 618% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 618% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1099% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 618% Multi Hit

[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 283% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit

[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1020% Multi Hit
[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1020% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1020% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1020% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1020% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1020% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1020% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 1812% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1020% Multi Hit

[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 284% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 160% Multi Hit

16 Anemos Rhythmical Quake Stage 4 [Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 549% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1113% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 361% Multi Hit
[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 287% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 93% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 549% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1113% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 361% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 287% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 93% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 549% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1113% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 361% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 287% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 93% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 549% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1113% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 361% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 287% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 93% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 549% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1113% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 361% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 287% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 93% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 549% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1113% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 361% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 287% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 93% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 755% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 549% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1113% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 361% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 194% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 287% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 93% Multi Hit
[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 906% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1836% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 595% Multi Hit
[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 288% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 94% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 906% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1836% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 595% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 288% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 94% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 906% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1836% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 595% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 288% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 94% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 906% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1836% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 595% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 288% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 94% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 906% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1836% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 595% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 288% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 94% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 906% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1836% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 595% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 288% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 94% Multi Hit[Dungeon]
Flying Knee-Kick (Physical): 1246% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 906% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 1836% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 595% Multi Hit[PvP]
Flying Knee-Kick (Physical): 195% Multi Hit
Takedown Kick (Physical): 142% Multi Hit
Wind Quake (Physical): 288% Multi Hit
Dancing Spirits (Physical): 94% Multi Hit
17 Daybreaker Whispering Spirit Stage 1 [Dungeon]
Single Shot (Magical): 1473% Multi Hit
[PvP]
Single Shot (Magical): 321% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 1473% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 321% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 1473% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 321% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 1473% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 321% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 1473% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 321% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 1473% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 321% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 1473% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 321% Multi Hit
[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2429% Multi Hit
[PvP]
Single Shot (Magical): 323% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2429% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 323% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2429% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 323% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2429% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 323% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2429% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 323% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2429% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 323% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2429% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 323% Multi Hit
18 Daybreaker Whispering Spirit Stage 2 [Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
19 Daybreaker Whispering Spirit Stage 3 [Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 2006% Multi Hit
[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 437% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 2006% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 437% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 2006% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 437% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 2006% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 437% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 2006% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 437% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 2006% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 437% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 2006% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 437% Multi Hit
[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3309% Multi Hit
[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 440% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3309% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 440% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3309% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 440% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3309% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 440% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3309% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 440% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3309% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 440% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3309% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 440% Multi Hit
20 Daybreaker Whispering Spirit Stage 4 [Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3009% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 208% Multi Hit
[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 655% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 44% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3009% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 208% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 655% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 44% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3009% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 208% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 655% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 44% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3009% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 208% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 655% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 44% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3009% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 208% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 655% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 44% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3009% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 208% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 655% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 44% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 2741% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 3009% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 208% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 597% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 655% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 44% Multi Hit
[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 4963% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 343% Multi Hit
[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 660% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 45% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 4963% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 343% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 660% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 45% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 4963% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 343% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 660% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 45% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 4963% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 343% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 660% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 45% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 4963% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 343% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 660% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 45% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 4963% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 343% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 660% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 45% Multi Hit[Dungeon]
Single Shot (Magical): 4521% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 4963% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 343% Multi Hit[PvP]
Single Shot (Magical): 596% Multi Hit
Explosion Trace (Magical): 660% Multi Hit
Flying Spirit (Magical): 45% Multi Hit
21 Twilight Silent Wind Stage 1 [Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1864% Multi Hit
[PvP]
Silent Cutter (Physical): 533% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1864% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 533% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1864% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 533% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1864% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 533% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1864% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 533% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1864% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 533% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1864% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 533% Multi Hit
[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3075% Multi Hit
[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3075% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3075% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3075% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3075% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3075% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3075% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit
22 Twilight Silent Wind Stage 2 [Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1956% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 991% Multi Hit
[PvP]
Silent Cutter (Physical): 532% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 269% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1956% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 991% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 532% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 269% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1956% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 991% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 532% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 269% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1956% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 991% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 532% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 269% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1956% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 991% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 532% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 269% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1956% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 991% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 532% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 269% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1956% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 991% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 532% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 269% Multi Hit
[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3227% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1634% Multi Hit
[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3227% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1634% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3227% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1634% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3227% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1634% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3227% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1634% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3227% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1634% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 3227% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1634% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 535% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 271% Multi Hit
23 Twilight Silent Wind Stage 3 [Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 978% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1486% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 369% Multi Hit
[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 978% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1486% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 369% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 978% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1486% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 369% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 978% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1486% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 369% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 978% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1486% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 369% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 978% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1486% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 369% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 978% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1486% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 369% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit
[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1614% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2452% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 608% Multi Hit
[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1614% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2452% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 608% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1614% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2452% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 608% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1614% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2452% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 608% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1614% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2452% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 608% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1614% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2452% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 608% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1614% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2452% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 608% Multi Hit[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 100% Multi Hit
24 Twilight Silent Wind Stage 4 [Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1089% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1656% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1194% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 3421%
[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 292% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 834%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1089% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1656% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1194% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 3421%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 292% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 834%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1089% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1656% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1194% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 3421%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 292% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 834%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1089% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1656% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1194% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 3421%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 292% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 834%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1089% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1656% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1194% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 3421%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 292% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 834%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1089% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1656% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1194% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 3421%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 292% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 834%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1089% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 1656% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1194% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 3421%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 266% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 405% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 292% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 834%
[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1797% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2732% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1970% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 5644%
[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 293% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 840%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1797% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2732% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1970% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 5644%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 293% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 840%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1797% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2732% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1970% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 5644%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 293% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 840%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1797% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2732% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1970% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 5644%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 293% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 840%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1797% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2732% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1970% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 5644%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 293% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 840%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1797% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2732% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1970% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 5644%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 293% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 840%[Dungeon]
Silent Cutter (Physical): 1797% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 2732% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 1970% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 5644%[PvP]
Silent Cutter (Physical): 267% Multi Hit
Silent Wave (Physical): 407% Multi Hit
Spirit Seed (Physical): 293% Multi Hit
Silent Thrust (Physical): 840%
25 Code: Ultimate Destruction Stage 1 [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1364% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1364% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1364% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1364% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1364% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1364% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1364% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2250% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2250% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2250% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2250% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2250% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2250% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2250% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)[PvP]
Electrical Field (Magical): 353% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
26 Code: Ultimate Destruction Stage 2 [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1091% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 729% Multi Hit
[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1091% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 729% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1091% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 729% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1091% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 729% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1091% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 729% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1091% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 729% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1091% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 729% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit
[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1800% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1202% Multi Hit
[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1800% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1202% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1800% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1202% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1800% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1202% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1800% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1202% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1800% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1202% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1800% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1202% Multi Hit[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
27 Code: Ultimate Destruction Stage 3 [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1215% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 811% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 630%
[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 197% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 153% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1215% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 811% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 630%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 197% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 153% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1215% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 811% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 630%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 197% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 153% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1215% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 811% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 630%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 197% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 153% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1215% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 811% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 630%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 197% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 153% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1215% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 811% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 630%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 197% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 153% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1215% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 811% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 630%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 197% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 153%
[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2004% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1337% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1155%
[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 172% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2004% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1337% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1155%[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 172% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2004% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1337% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1155%[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 172% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2004% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1337% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1155%[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 172% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2004% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1337% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1155%[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 172% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2004% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1337% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1155%[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 172% [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2004% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1337% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1155%[PvP]
Electrical Field (Magical): 282% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 172%
28 Code: Ultimate Destruction Stage 4 [Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1285% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 858% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 800%
Nasod Spear Ambush (Magical): 2666%
[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 185%
Nasod Spear Ambush (Magical): 615%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1285% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 858% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 800%
Nasod Spear Ambush (Magical): 2666%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 185%
Nasod Spear Ambush (Magical): 615%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1285% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 858% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 800%
Nasod Spear Ambush (Magical): 2666%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 185%
Nasod Spear Ambush (Magical): 615%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1285% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 858% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 800%
Nasod Spear Ambush (Magical): 2666%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 185%
Nasod Spear Ambush (Magical): 615%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1285% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 858% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 800%
Nasod Spear Ambush (Magical): 2666%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 185%
Nasod Spear Ambush (Magical): 615%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1285% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 858% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 800%
Nasod Spear Ambush (Magical): 2666%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 185%
Nasod Spear Ambush (Magical): 615%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 1285% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 858% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 800%
Nasod Spear Ambush (Magical): 2666%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 198% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 185%
Nasod Spear Ambush (Magical): 615%
[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2120% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1415% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1467%
Nasod Spear Ambush (Magical): 5175%
[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 205%
Nasod Spear Ambush (Magical): 729%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2120% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1415% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1467%
Nasod Spear Ambush (Magical): 5175%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 205%
Nasod Spear Ambush (Magical): 729%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2120% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1415% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1467%
Nasod Spear Ambush (Magical): 5175%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 205%
Nasod Spear Ambush (Magical): 729%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2120% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1415% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1467%
Nasod Spear Ambush (Magical): 5175%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 205%
Nasod Spear Ambush (Magical): 729%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2120% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1415% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1467%
Nasod Spear Ambush (Magical): 5175%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 205%
Nasod Spear Ambush (Magical): 729%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2120% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1415% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1467%
Nasod Spear Ambush (Magical): 5175%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 205%
Nasod Spear Ambush (Magical): 729%[Dungeon]
Electrical Field (Magical): 2120% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 1415% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 1467%
Nasod Spear Ambush (Magical): 5175%[PvP]
Electrical Field (Magical): 281% Multi Hit
Movement Speed, Jump Speed Decrease when hit by Electric Field: 15% (Max 3 stacks)
Focus Strike (Magical): 199% Multi Hit
Nasod Spear Strike (Magical): 205%
Nasod Spear Ambush (Magical): 729%
29 Code: Esencia Dignity Stage 1 [Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 818% Multi Hit
[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 818% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 818% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 818% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 818% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 818% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 818% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit
[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1350% Multi Hit
[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1350% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1350% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1350% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1350% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1350% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1350% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 224% Multi Hit
30 Code: Esencia Dignity Stage 2 [Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 863% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 591% Multi Hit
[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 222% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 863% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 591% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 222% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 863% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 591% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 222% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 863% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 591% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 222% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 863% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 591% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 222% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 863% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 591% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 222% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 863% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 591% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 222% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit
[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1423% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 976% Multi Hit
[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1423% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 976% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1423% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 976% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1423% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 976% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1423% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 976% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1423% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 976% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1423% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 976% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 223% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 153% Multi Hit
31 Code: Esencia Dignity Stage 3 [Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 868% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 541% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1169% Multi Hit
[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 201% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 270% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 868% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 541% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1169% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 201% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 270% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 868% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 541% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1169% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 201% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 270% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 868% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 541% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1169% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 201% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 270% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 868% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 541% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1169% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 201% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 270% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 868% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 541% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1169% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 201% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 270% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 868% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 541% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1169% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 201% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 270% Multi Hit
[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1431% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 892% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1929% Multi Hit
[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1431% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 892% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1929% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1431% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 892% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1929% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1431% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 892% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1929% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1431% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 892% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1929% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1431% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 892% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1929% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 271% Multi Hit[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1431% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 892% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1929% Multi Hit[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 124% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 271% Multi Hit
32 Code: Esencia Dignity Stage 4 [Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 980% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 677% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1338% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 156% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 690%
[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 274% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 31% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 140%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 980% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 677% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1338% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 156% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 690%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 274% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 31% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 140%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 980% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 677% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1338% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 156% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 690%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 274% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 31% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 140%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 980% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 677% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1338% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 156% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 690%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 274% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 31% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 140%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 980% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 677% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1338% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 156% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 690%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 274% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 31% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 140%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 980% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 677% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 1338% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 156% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 690%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 274% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 31% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 140%
[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1616% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 1118% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 2206% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 256% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 1139%
[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 275% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 32% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 142%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1616% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 1118% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 2206% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 256% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 1139%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 275% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 32% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 142%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1616% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 1118% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 2206% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 256% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 1139%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 275% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 32% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 142%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1616% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 1118% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 2206% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 256% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 1139%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 275% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 32% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 142%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1616% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 1118% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 2206% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 256% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 1139%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 275% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 32% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 142%[Dungeon]
Oberon’s Slash (Physical): 1616% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 1118% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 2206% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 256% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 1139%[PvP]
Oberon’s Slash (Physical): 200% Multi Hit
Ophelia’s Energy Storm (Physical): 138% Multi Hit
Ferdinand’s Charging Energy Storm (Physical): 275% Multi Hit
Queen’s Mark (Physical): 32% Multi Hit
Mark Explosion (Physical): 142%
33 Code: Sariel Zero Stage 1 [Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3468%
[PvP]
Energy Wave (Magical): 943%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3468%[PvP]
Energy Wave (Magical): 943%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3468%[PvP]
Energy Wave (Magical): 943%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3468%[PvP]
Energy Wave (Magical): 943%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3468%[PvP]
Energy Wave (Magical): 943%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3468%[PvP]
Energy Wave (Magical): 943%
[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5722%
[PvP]
Energy Wave (Magical): 949%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5722%[PvP]
Energy Wave (Magical): 949%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5722%[PvP]
Energy Wave (Magical): 949%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5722%[PvP]
Energy Wave (Magical): 949%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5722%[PvP]
Energy Wave (Magical): 949%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5722%[PvP]
Energy Wave (Magical): 949%
34 Code: Sariel Zero Stage 2 [Dungeon]
Energy Wave (Magical): 2926%
Energy Light (Magical): 871% Multi Hit
[PvP]
Energy Wave (Magical): 754%
Energy Light (Magical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 2926%
Energy Light (Magical): 871% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 754%
Energy Light (Magical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 2926%
Energy Light (Magical): 871% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 754%
Energy Light (Magical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 2926%
Energy Light (Magical): 871% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 754%
Energy Light (Magical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 2926%
Energy Light (Magical): 871% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 754%
Energy Light (Magical): 224% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 2926%
Energy Light (Magical): 871% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 754%
Energy Light (Magical): 224% Multi Hit
[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 4826%
Energy Light (Magical): 1437% Multi Hit
[PvP]
Energy Wave (Magical): 757%
Energy Light (Magical): 225% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 4826%
Energy Light (Magical): 1437% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 757%
Energy Light (Magical): 225% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 4826%
Energy Light (Magical): 1437% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 757%
Energy Light (Magical): 225% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 4826%
Energy Light (Magical): 1437% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 757%
Energy Light (Magical): 225% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 4826%
Energy Light (Magical): 1437% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 757%
Energy Light (Magical): 225% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 4826%
Energy Light (Magical): 1437% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 757%
Energy Light (Magical): 225% Multi Hit
35 Code: Sariel Zero Stage 3 [Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3033%
Energy Light (Magical): 948% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit
[PvP]
Energy Wave (Magical): 661%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3033%
Energy Light (Magical): 948% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 661%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3033%
Energy Light (Magical): 948% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 661%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3033%
Energy Light (Magical): 948% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 661%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3033%
Energy Light (Magical): 948% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 661%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3033%
Energy Light (Magical): 948% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 661%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5002%
Energy Light (Magical): 1563% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit
[PvP]
Energy Wave (Magical): 665%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5002%
Energy Light (Magical): 1563% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 665%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5002%
Energy Light (Magical): 1563% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 665%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5002%
Energy Light (Magical): 1563% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 665%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5002%
Energy Light (Magical): 1563% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 665%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5002%
Energy Light (Magical): 1563% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit[PvP]
Energy Wave (Magical): 665%
Energy Light (Magical): 206% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
36 Code: Sariel Zero Stage 4 [Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3576%
Energy Light (Magical): 991% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 5086%
[PvP]
Energy Wave (Magical): 779%
Energy Light (Magical): 216% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1108%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3576%
Energy Light (Magical): 991% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 5086%[PvP]
Energy Wave (Magical): 779%
Energy Light (Magical): 216% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1108%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3576%
Energy Light (Magical): 991% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 5086%[PvP]
Energy Wave (Magical): 779%
Energy Light (Magical): 216% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1108%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3576%
Energy Light (Magical): 991% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 5086%[PvP]
Energy Wave (Magical): 779%
Energy Light (Magical): 216% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1108%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3576%
Energy Light (Magical): 991% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 5086%[PvP]
Energy Wave (Magical): 779%
Energy Light (Magical): 216% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1108%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 3576%
Energy Light (Magical): 991% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 480% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 5086%[PvP]
Energy Wave (Magical): 779%
Energy Light (Magical): 216% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1108%
[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5896%
Energy Light (Magical): 1634% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 8389%
[PvP]
Energy Wave (Magical): 784%
Energy Light (Magical): 217% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1115%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5896%
Energy Light (Magical): 1634% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 8389%[PvP]
Energy Wave (Magical): 784%
Energy Light (Magical): 217% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1115%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5896%
Energy Light (Magical): 1634% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 8389%[PvP]
Energy Wave (Magical): 784%
Energy Light (Magical): 217% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1115%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5896%
Energy Light (Magical): 1634% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 8389%[PvP]
Energy Wave (Magical): 784%
Energy Light (Magical): 217% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1115%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5896%
Energy Light (Magical): 1634% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 8389%[PvP]
Energy Wave (Magical): 784%
Energy Light (Magical): 217% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1115%[Dungeon]
Energy Wave (Magical): 5896%
Energy Light (Magical): 1634% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 793% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 8389%[PvP]
Energy Wave (Magical): 784%
Energy Light (Magical): 217% Multi Hit
Brilliant Light (Magical): 105% Multi Hit
Trace of Light (Magical): 1115%
37 Comet Crusader Mountain Blast Stage 1 [Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2494%
Falling Iceberg (Physical): 962%
[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 643%
Falling Iceberg (Physical): 221%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2494%
Falling Iceberg (Physical): 962%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 643%
Falling Iceberg (Physical): 221%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2494%
Falling Iceberg (Physical): 962%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 643%
Falling Iceberg (Physical): 221%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2494%
Falling Iceberg (Physical): 962%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 643%
Falling Iceberg (Physical): 221%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2494%
Falling Iceberg (Physical): 962%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 643%
Falling Iceberg (Physical): 221%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2494%
Falling Iceberg (Physical): 962%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 643%
Falling Iceberg (Physical): 221%
[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 4113%
Falling Iceberg (Physical): 1587%
[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 645%
Falling Iceberg (Physical): 222%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 4113%
Falling Iceberg (Physical): 1587%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 645%
Falling Iceberg (Physical): 222%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 4113%
Falling Iceberg (Physical): 1587%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 645%
Falling Iceberg (Physical): 222%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 4113%
Falling Iceberg (Physical): 1587%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 645%
Falling Iceberg (Physical): 222%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 4113%
Falling Iceberg (Physical): 1587%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 645%
Falling Iceberg (Physical): 222%[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 4113%
Falling Iceberg (Physical): 1587%[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 645%
Falling Iceberg (Physical): 222%
38 Comet Crusader Mountain Blast Stage 2 [Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1881% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1016%
Shard (Physical): 737% Multi Hit
[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 460% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1881% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1016%
Shard (Physical): 737% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 460% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1881% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1016%
Shard (Physical): 737% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 460% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1881% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1016%
Shard (Physical): 737% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 460% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1881% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1016%
Shard (Physical): 737% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 460% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1881% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1016%
Shard (Physical): 737% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 460% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit
[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3102% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1676%
Shard (Physical): 1216% Multi Hit
[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 462% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3102% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1676%
Shard (Physical): 1216% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 462% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3102% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1676%
Shard (Physical): 1216% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 462% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3102% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1676%
Shard (Physical): 1216% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 462% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3102% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1676%
Shard (Physical): 1216% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 462% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3102% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1676%
Shard (Physical): 1216% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 462% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 160% Multi Hit
39 Comet Crusader Mountain Blast Stage 3 [Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2313% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1074%
Shard (Physical): 391% Multi Hit
[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2313% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1074%
Shard (Physical): 391% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2313% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1074%
Shard (Physical): 391% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2313% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1074%
Shard (Physical): 391% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2313% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1074%
Shard (Physical): 391% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 2313% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1074%
Shard (Physical): 391% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit
[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3816% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1772%
Shard (Physical): 646% Multi Hit
[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3816% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1772%
Shard (Physical): 646% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3816% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1772%
Shard (Physical): 646% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3816% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1772%
Shard (Physical): 646% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3816% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1772%
Shard (Physical): 646% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3816% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 1772%
Shard (Physical): 646% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 534% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 221%
Shard (Physical): 80% Multi Hit
40 Comet Crusader Mountain Blast Stage 4 [Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1889% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 2157%
Shard (Physical): 406% Multi Hit
[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 362% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 368%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1889% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 2157%
Shard (Physical): 406% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 362% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 368%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1889% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 2157%
Shard (Physical): 406% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 362% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 368%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1889% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 2157%
Shard (Physical): 406% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 362% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 368%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1889% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 2157%
Shard (Physical): 406% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 362% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 368%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 1889% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 2157%
Shard (Physical): 406% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 362% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 368%
Shard (Physical): 69% Multi Hit
[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3116% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 3558%
Shard (Physical): 670% Multi Hit
[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 364% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 370%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3116% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 3558%
Shard (Physical): 670% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 364% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 370%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3116% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 3558%
Shard (Physical): 670% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 364% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 370%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3116% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 3558%
Shard (Physical): 670% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 364% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 370%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3116% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 3558%
Shard (Physical): 670% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 364% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 370%
Shard (Physical): 69% Multi Hit[Dungeon]
Iceberg Strike (Physical): 3116% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 3558%
Shard (Physical): 670% Multi Hit[PvP]
Iceberg Strike (Physical): 364% Multi Hit
Falling Iceberg (Physical): 370%
Shard (Physical): 69% Multi Hit
41 Fatal Phantom Wolven Bullet Stage 1 [Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4253%
[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1156%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4253%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1156%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4253%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1156%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4253%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1156%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4253%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1156%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4253%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1156%
[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 7016%
[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1164%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 7016%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1164%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 7016%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1164%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 7016%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1164%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 7016%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1164%[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 7016%[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1164%
42 Fatal Phantom Wolven Bullet Stage 2 [Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3827%
Whirlpool (Magical): 572% Multi Hit
[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1044%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3827%
Whirlpool (Magical): 572% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1044%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3827%
Whirlpool (Magical): 572% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1044%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3827%
Whirlpool (Magical): 572% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1044%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3827%
Whirlpool (Magical): 572% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1044%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3827%
Whirlpool (Magical): 572% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1044%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit
[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 6314%
Whirlpool (Magical): 944% Multi Hit
[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1048%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 6314%
Whirlpool (Magical): 944% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1048%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 6314%
Whirlpool (Magical): 944% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1048%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 6314%
Whirlpool (Magical): 944% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1048%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 6314%
Whirlpool (Magical): 944% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1048%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 6314%
Whirlpool (Magical): 944% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 1048%
Whirlpool (Magical): 156% Multi Hit
43 Fatal Phantom Wolven Bullet Stage 3 [Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2131% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 680% Multi Hit
[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 522% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2131% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 680% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 522% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2131% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 680% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 522% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2131% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 680% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 522% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2131% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 680% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 522% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2131% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 680% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 522% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit
[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3516% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1122% Multi Hit
[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 523% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3516% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1122% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 523% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3516% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1122% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 523% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3516% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1122% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 523% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3516% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1122% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 523% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 3516% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1122% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 523% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit
44 Fatal Phantom Wolven Bullet Stage 4 [Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2544% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 812% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 254% Multi Hit
[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 521% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 52% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2544% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 812% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 254% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 521% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 52% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2544% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 812% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 254% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 521% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 52% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2544% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 812% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 254% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 521% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 52% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2544% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 812% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 254% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 521% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 52% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 2544% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 812% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 254% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 521% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 165% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 52% Multi Hit
[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4198% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1340% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 419% Multi Hit
[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 524% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 51% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4198% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1340% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 419% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 524% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 51% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4198% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1340% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 419% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 524% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 51% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4198% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1340% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 419% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 524% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 51% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4198% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1340% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 419% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 524% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 51% Multi Hit[Dungeon]
Wolven Bullet (Magical): 4198% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 1340% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 419% Multi Hit[PvP]
Wolven Bullet (Magical): 524% Multi Hit
Whirlpool (Magical): 167% Multi Hit
Large Whirlpool (Magical): 51% Multi Hit
45 Centurion Hydro Cannon Stage 1 [Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1025%
Hydro Missile Strike (Magical): 94% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 657% Multi Hit
[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 23% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1025%
Hydro Missile Strike (Magical): 94% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 657% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 23% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1025%
Hydro Missile Strike (Magical): 94% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 657% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 23% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1025%
Hydro Missile Strike (Magical): 94% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 657% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 23% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1025%
Hydro Missile Strike (Magical): 94% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 657% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 23% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 160% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1025%
Hydro Missile Strike (Magical): 94% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 657% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 23% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 160% Multi Hit
[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1693%
Hydro Missile Strike (Magical): 155% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 1084% Multi Hit
[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 22% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 161% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1693%
Hydro Missile Strike (Magical): 155% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 1084% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 22% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 161% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1693%
Hydro Missile Strike (Magical): 155% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 1084% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 22% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 161% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1693%
Hydro Missile Strike (Magical): 155% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 1084% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 22% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 161% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1693%
Hydro Missile Strike (Magical): 155% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 1084% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 22% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 161% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 1693%
Hydro Missile Strike (Magical): 155% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 1084% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 265%
Hydro Missile Strike (Magical): 22% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 161% Multi Hit
46 Centurion Hydro Cannon Stage 2 [Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2256%
Hydro Missile Strike (Magical): 139% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 555% Multi Hit
[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582%
Hydro Missile Strike (Magical): 34% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2256%
Hydro Missile Strike (Magical): 139% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 555% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582%
Hydro Missile Strike (Magical): 34% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2256%
Hydro Missile Strike (Magical): 139% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 555% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582%
Hydro Missile Strike (Magical): 34% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2256%
Hydro Missile Strike (Magical): 139% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 555% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582%
Hydro Missile Strike (Magical): 34% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2256%
Hydro Missile Strike (Magical): 139% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 555% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582%
Hydro Missile Strike (Magical): 34% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 135% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2256%
Hydro Missile Strike (Magical): 139% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 555% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582%
Hydro Missile Strike (Magical): 34% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 135% Multi Hit
[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3722%
Hydro Missile Strike (Magical): 229% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 915% Multi Hit
[PvP]
Hydro Portal (Magical): 584%
Hydro Missile Strike (Magical): 33% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3722%
Hydro Missile Strike (Magical): 229% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 915% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 584%
Hydro Missile Strike (Magical): 33% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3722%
Hydro Missile Strike (Magical): 229% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 915% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 584%
Hydro Missile Strike (Magical): 33% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3722%
Hydro Missile Strike (Magical): 229% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 915% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 584%
Hydro Missile Strike (Magical): 33% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3722%
Hydro Missile Strike (Magical): 229% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 915% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 584%
Hydro Missile Strike (Magical): 33% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 136% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3722%
Hydro Missile Strike (Magical): 229% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 915% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 584%
Hydro Missile Strike (Magical): 33% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 136% Multi Hit
47 Centurion Hydro Cannon Stage 3 [Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2381% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 127% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 510% Multi Hit
[PvP]
Hydro Portal (Magical): 583% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2381% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 127% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 510% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 583% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2381% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 127% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 510% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 583% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2381% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 127% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 510% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 583% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2381% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 127% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 510% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 583% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 2381% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 127% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 510% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 583% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit
[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3929% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 210% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 841% Multi Hit
[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3929% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 210% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 841% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3929% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 210% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 841% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3929% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 210% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 841% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3929% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 210% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 841% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3929% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 210% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 841% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 117% Multi Hit
48 Centurion Hydro Cannon Stage 4 [Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3036% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 162% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 487% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 1233% Multi Hit
[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 88% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3036% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 162% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 487% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 1233% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 88% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3036% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 162% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 487% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 1233% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 88% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3036% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 162% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 487% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 1233% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 88% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 3036% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 162% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 487% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 1233% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 582% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 28% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 88% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit
[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 5008% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 268% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 804% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 2034% Multi Hit
[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 89% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 5008% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 268% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 804% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 2034% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 89% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 5008% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 268% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 804% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 2034% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 89% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 5008% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 268% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 804% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 2034% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 89% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit[Dungeon]
Hydro Portal (Magical): 5008% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 268% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 804% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 2034% Multi Hit[PvP]
Hydro Portal (Magical): 585% Multi Hit
Hydro Missile Strike (Magical): 30% Multi Hit
Hydro Missile Explosion (Magical): 89% Multi Hit
Hydro Pulse Cannon (Magical): 223% Multi Hit
49 Apsara Nirvana Stage 1 [Dungeon]
Slash (Physical): 1216% x2
Gigantic Slash (Physical): 1495%
[PvP]
Slash (Physical): 313% x2
Gigantic Slash (Physical): 385%[Dungeon]
Slash (Physical): 1216% x2
Gigantic Slash (Physical): 1495%[PvP]
Slash (Physical): 313% x2
Gigantic Slash (Physical): 385%[Dungeon]
Slash (Physical): 1216% x2
Gigantic Slash (Physical): 1495%[PvP]
Slash (Physical): 313% x2
Gigantic Slash (Physical): 385%[Dungeon]
Slash (Physical): 1216% x2
Gigantic Slash (Physical): 1495%[PvP]
Slash (Physical): 313% x2
Gigantic Slash (Physical): 385%[Dungeon]
Slash (Physical): 1216% x2
Gigantic Slash (Physical): 1495%[PvP]
Slash (Physical): 313% x2
Gigantic Slash (Physical): 385%
[Dungeon]
Slash (Physical): 2007% x2
Gigantic Slash (Physical): 2466%
[PvP]
Slash (Physical): 315% x2
Gigantic Slash (Physical): 387%[Dungeon]
Slash (Physical): 2007% x2
Gigantic Slash (Physical): 2466%[PvP]
Slash (Physical): 315% x2
Gigantic Slash (Physical): 387%[Dungeon]
Slash (Physical): 2007% x2
Gigantic Slash (Physical): 2466%[PvP]
Slash (Physical): 315% x2
Gigantic Slash (Physical): 387%[Dungeon]
Slash (Physical): 2007% x2
Gigantic Slash (Physical): 2466%[PvP]
Slash (Physical): 315% x2
Gigantic Slash (Physical): 387%[Dungeon]
Slash (Physical): 2007% x2
Gigantic Slash (Physical): 2466%[PvP]
Slash (Physical): 315% x2
Gigantic Slash (Physical): 387%
50 Apsara Nirvana Stage 2 [Dungeon]
Slash (Physical): 605% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 2446%
[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 631%[Dungeon]
Slash (Physical): 605% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 2446%[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 631%[Dungeon]
Slash (Physical): 605% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 2446%[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 631%[Dungeon]
Slash (Physical): 605% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 2446%[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 631%[Dungeon]
Slash (Physical): 605% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 2446%[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 631%
[Dungeon]
Slash (Physical): 998% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 4034%
[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 633%[Dungeon]
Slash (Physical): 998% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 4034%[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 633%[Dungeon]
Slash (Physical): 998% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 4034%[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 633%[Dungeon]
Slash (Physical): 998% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 4034%[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 633%[Dungeon]
Slash (Physical): 998% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 4034%[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 633%
51 Apsara Nirvana Stage 3 [Dungeon]
Slash (Physical): 676% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 935% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 310% Multi Hit
[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 71% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 676% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 935% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 310% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 71% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 676% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 935% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 310% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 71% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 676% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 935% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 310% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 71% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 676% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 935% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 310% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 156% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 71% Multi Hit
[Dungeon]
Slash (Physical): 1116% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1542% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 512% Multi Hit
[PvP]
Slash (Physical): 157% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 72% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 1116% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1542% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 512% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 157% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 72% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 1116% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1542% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 512% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 157% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 72% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 1116% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1542% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 512% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 157% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 72% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 1116% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1542% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 512% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 157% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 72% Multi Hit
52 Apsara Nirvana Stage 4 [Dungeon]
Slash (Physical): 688% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 990% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 280% Multi Hit
Blossom (Physical): 565% Multi Hit
Nirvana (Physical): 134% Multi Hit
[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 123% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 688% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 990% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 280% Multi Hit
Blossom (Physical): 565% Multi Hit
Nirvana (Physical): 134% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 123% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 688% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 990% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 280% Multi Hit
Blossom (Physical): 565% Multi Hit
Nirvana (Physical): 134% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 123% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 688% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 990% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 280% Multi Hit
Blossom (Physical): 565% Multi Hit
Nirvana (Physical): 134% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 123% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 688% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 990% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 280% Multi Hit
Blossom (Physical): 565% Multi Hit
Nirvana (Physical): 134% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 215% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 123% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit
[Dungeon]
Slash (Physical): 1134% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1634% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 462% Multi Hit
Blossom (Physical): 946% Multi Hit
Nirvana (Physical): 221% Multi Hit
[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 125% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 1134% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1634% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 462% Multi Hit
Blossom (Physical): 946% Multi Hit
Nirvana (Physical): 221% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 125% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 1134% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1634% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 462% Multi Hit
Blossom (Physical): 946% Multi Hit
Nirvana (Physical): 221% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 125% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 1134% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1634% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 462% Multi Hit
Blossom (Physical): 946% Multi Hit
Nirvana (Physical): 221% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 125% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 1134% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 1634% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 462% Multi Hit
Blossom (Physical): 946% Multi Hit
Nirvana (Physical): 221% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 149% Multi Hit
Gigantic Slash (Physical): 217% Multi Hit
Fair Bloom (Physical): 60% Multi Hit
Blossom (Physical): 125% Multi Hit
Nirvana (Physical): 28% Multi Hit
53 Devi Dance of the Butterfly Stage 1 [Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 256% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1040%
[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 282%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 256% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1040%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 282%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 256% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1040%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 282%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 256% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1040%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 282%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 256% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1040%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 282%
[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 423% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1716%
[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 284%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 423% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1716%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 284%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 423% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1716%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 284%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 423% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1716%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 284%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 423% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1716%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 69% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 284%
54 Devi Dance of the Butterfly Stage 2 [Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 419% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1723%
[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 468%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 419% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1723%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 468%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 419% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1723%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 468%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 419% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1723%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 468%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 419% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 1723%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 468%
[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 690% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2841%
[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 471%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 690% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2841%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 471%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 690% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2841%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 471%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 690% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2841%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 471%[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 690% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2841%[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 114% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 471%
55 Devi Dance of the Butterfly Stage 3 [Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 480% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2302%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.
[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 480% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2302%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 480% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2302%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 480% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2302%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 480% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2302%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.
[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 793% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 3798%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.
[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 124% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 793% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 3798%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 124% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 793% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 3798%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 124% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 793% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 3798%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 124% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 793% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 3798%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 124% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.
56 Devi Dance of the Butterfly Stage 4 [Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 566% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2710%
Rakshasa Spear (Magical): 3426% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.
[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
Rakshasa Spear (Magical): 791% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 566% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2710%
Rakshasa Spear (Magical): 3426% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
Rakshasa Spear (Magical): 791% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 566% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2710%
Rakshasa Spear (Magical): 3426% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
Rakshasa Spear (Magical): 791% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 566% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2710%
Rakshasa Spear (Magical): 3426% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
Rakshasa Spear (Magical): 791% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 566% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 2710%
Rakshasa Spear (Magical): 3426% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 123% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 596%
Rakshasa Spear (Magical): 791% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.
[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 934% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 4471%
Rakshasa Spear (Magical): 5651% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.
[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 125% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 599%
Rakshasa Spear (Magical): 796% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 934% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 4471%
Rakshasa Spear (Magical): 5651% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 125% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 599%
Rakshasa Spear (Magical): 796% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 934% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 4471%
Rakshasa Spear (Magical): 5651% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 125% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 599%
Rakshasa Spear (Magical): 796% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 934% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 4471%
Rakshasa Spear (Magical): 5651% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 125% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 599%
Rakshasa Spear (Magical): 796% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[Dungeon]
Rising Spirit Ball (Magical): 934% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 4471%
Rakshasa Spear (Magical): 5651% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.[PvP]
Rising Spirit Ball (Magical): 125% Multi Hit
Spirit Ball Explosion (Magical): 599%
Rakshasa Spear (Magical): 796% Multi Hit
[Dance of the Butterfly]
– Receiving Damage Increase: 5%
– Duration: 5 sec.
57 Shakti Phantom Fox: Shadow Possesion Stage 1 [Dungeon]
Concentration (Physical): 421% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 698%
[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 180%[Dungeon]
Concentration (Physical): 421% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 698%[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 180%[Dungeon]
Concentration (Physical): 421% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 698%[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 180%[Dungeon]
Concentration (Physical): 421% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 698%[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 180%[Dungeon]
Concentration (Physical): 421% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 698%[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 180%
[Dungeon]
Concentration (Physical): 694% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1153%
[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%[Dungeon]
Concentration (Physical): 694% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1153%[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%[Dungeon]
Concentration (Physical): 694% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1153%[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%[Dungeon]
Concentration (Physical): 694% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1153%[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%[Dungeon]
Concentration (Physical): 694% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1153%[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%
58 Shakti Phantom Fox: Shadow Possesion Stage 2 [Dungeon]
Concentration (Physical): 444% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 737%
Energy (Physical): 171% Multi Hit
[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 179%
Energy (Physical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 444% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 737%
Energy (Physical): 171% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 179%
Energy (Physical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 444% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 737%
Energy (Physical): 171% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 179%
Energy (Physical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 444% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 737%
Energy (Physical): 171% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 179%
Energy (Physical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 444% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 737%
Energy (Physical): 171% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 108% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 179%
Energy (Physical): 41% Multi Hit
[Dungeon]
Concentration (Physical): 733% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1217%
Energy (Physical): 282% Multi Hit
[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%
Energy (Physical): 42% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 733% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1217%
Energy (Physical): 282% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%
Energy (Physical): 42% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 733% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1217%
Energy (Physical): 282% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%
Energy (Physical): 42% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 733% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1217%
Energy (Physical): 282% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%
Energy (Physical): 42% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 733% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1217%
Energy (Physical): 282% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 109% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 181%
Energy (Physical): 42% Multi Hit
59 Shakti Phantom Fox: Shadow Possesion Stage 3 [Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1243% Multi Hit
[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 287% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1243% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 287% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1243% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 287% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1243% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 287% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1243% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 287% Multi Hit
[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 2050% Multi Hit
[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 289% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 2050% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 289% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 2050% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 289% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 2050% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 289% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 2050% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 289% Multi Hit
60 Shakti Phantom Fox: Shadow Possesion Stage 4 [Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1139% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 670% Multi Hit
[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 154% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1139% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 670% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 154% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1139% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 670% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 154% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1139% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 670% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 154% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 705% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1169%
Energy (Physical): 1139% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 670% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 162% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 270%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 154% Multi Hit
[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 1878% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 1105% Multi Hit
[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 155% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 1878% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 1105% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 155% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 1878% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 1105% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 155% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 1878% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 1105% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 155% Multi Hit[Dungeon]
Concentration (Physical): 1163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 1928%
Energy (Physical): 1878% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 1105% Multi Hit[PvP]
Concentration (Physical): 163% Multi Hit
Fox Shadow (Physical): 271%
Energy (Physical): 264% Multi Hit
Phantom Fox: Shadow Possession (Physical): 155% Multi Hit
61 Empire Sword Majesty Stage 1 [Dungeon]
Slash (Physical): 3960%
[PvP]
Slash (Physical): 1021%[Dungeon]
Slash (Physical): 3960%[PvP]
Slash (Physical): 1021%[Dungeon]
Slash (Physical): 3960%[PvP]
Slash (Physical): 1021%[Dungeon]
Slash (Physical): 3960%[PvP]
Slash (Physical): 1021%[Dungeon]
Slash (Physical): 3960%[PvP]
Slash (Physical): 1021%
[Dungeon]
Slash (Physical): 6532%
[PvP]
Slash (Physical): 1025%[Dungeon]
Slash (Physical): 6532%[PvP]
Slash (Physical): 1025%[Dungeon]
Slash (Physical): 6532%[PvP]
Slash (Physical): 1025%[Dungeon]
Slash (Physical): 6532%[PvP]
Slash (Physical): 1025%[Dungeon]
Slash (Physical): 6532%[PvP]
Slash (Physical): 1025%
62 Empire Sword Majesty Stage 2 [Dungeon]
Slash (Physical): 4182% x2
[PvP]
Slash (Physical): 1024% x2[Dungeon]
Slash (Physical): 4182% x2[PvP]
Slash (Physical): 1024% x2[Dungeon]
Slash (Physical): 4182% x2[PvP]
Slash (Physical): 1024% x2[Dungeon]
Slash (Physical): 4182% x2[PvP]
Slash (Physical): 1024% x2[Dungeon]
Slash (Physical): 4182% x2[PvP]
Slash (Physical): 1024% x2
[Dungeon]
Slash (Physical): 6899% x2
[PvP]
Slash (Physical): 1027% x2[Dungeon]
Slash (Physical): 6899% x2[PvP]
Slash (Physical): 1027% x2[Dungeon]
Slash (Physical): 6899% x2[PvP]
Slash (Physical): 1027% x2[Dungeon]
Slash (Physical): 6899% x2[PvP]
Slash (Physical): 1027% x2[Dungeon]
Slash (Physical): 6899% x2[PvP]
Slash (Physical): 1027% x2
63 Empire Sword Majesty Stage 3 [Dungeon]
Slash (Physical): 4536% x3
[PvP]
Slash (Physical): 1047% x3[Dungeon]
Slash (Physical): 4536% x3[PvP]
Slash (Physical): 1047% x3[Dungeon]
Slash (Physical): 4536% x3[PvP]
Slash (Physical): 1047% x3[Dungeon]
Slash (Physical): 4536% x3[PvP]
Slash (Physical): 1047% x3[Dungeon]
Slash (Physical): 4536% x3[PvP]
Slash (Physical): 1047% x3
[Dungeon]
Slash (Physical): 7482% x3
[PvP]
Slash (Physical): 1054% x3[Dungeon]
Slash (Physical): 7482% x3[PvP]
Slash (Physical): 1054% x3[Dungeon]
Slash (Physical): 7482% x3[PvP]
Slash (Physical): 1054% x3[Dungeon]
Slash (Physical): 7482% x3[PvP]
Slash (Physical): 1054% x3[Dungeon]
Slash (Physical): 7482% x3[PvP]
Slash (Physical): 1054% x3
64 Empire Sword Majesty Stage 4 [Dungeon]
Slash (Physical): 2922% x3
Final Strike (Physical): 636% Multi Hit
[PvP]
Slash (Physical): 523% x3
Final Strike (Physical): 113% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 2922% x3
Final Strike (Physical): 636% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 523% x3
Final Strike (Physical): 113% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 2922% x3
Final Strike (Physical): 636% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 523% x3
Final Strike (Physical): 113% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 2922% x3
Final Strike (Physical): 636% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 523% x3
Final Strike (Physical): 113% Multi Hit
[Dungeon]
Slash (Physical): 4821% x3
Final Strike (Physical): 1049% Multi Hit
[PvP]
Slash (Physical): 525% x3
Final Strike (Physical): 114% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 4821% x3
Final Strike (Physical): 1049% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 525% x3
Final Strike (Physical): 114% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 4821% x3
Final Strike (Physical): 1049% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 525% x3
Final Strike (Physical): 114% Multi Hit[Dungeon]
Slash (Physical): 4821% x3
Final Strike (Physical): 1049% Multi Hit[PvP]
Slash (Physical): 525% x3
Final Strike (Physical): 114% Multi Hit
65 Flame Lord Infernal Gate Stage 1 [Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 190% Multi Hit
[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 190% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 190% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 190% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 41% Multi Hit
[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 313% Multi Hit
[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 313% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 313% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 41% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 313% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 41% Multi Hit
66 Flame Lord Infernal Gate Stage 2 [Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 168% Multi Hit
[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 168% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 168% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 168% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit
[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 277% Multi Hit
[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 37% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 277% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 37% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 277% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 37% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 277% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 37% Multi Hit
67 Flame Lord Infernal Gate Stage 3 [Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 168% Multi Hit
[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 168% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 168% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 168% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit
[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 277% Multi Hit
[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 37% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 277% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 37% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 277% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 37% Multi Hit[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 277% Multi Hit[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 37% Multi Hit
68 Flame Lord Infernal Gate Stage 4 [Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 179% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 7214%
[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 1478%[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 179% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 7214%[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 1478%[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 179% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 7214%[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 1478%[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 179% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 7214%[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 36% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 1478%
[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 294% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 11901%
[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 35% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 1487%[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 294% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 11901%[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 35% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 1487%[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 294% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 11901%[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 35% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 1487%[Dungeon]
Infernal Pillar (Magical): 294% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 11901%[PvP]
Infernal Pillar (Magical): 35% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 1487%
69 Bloody Queen Bloody Demon Stage 1 [Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 229% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 214% Multi Hit
[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 43% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 41% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 229% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 214% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 43% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 41% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 229% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 214% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 43% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 41% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 229% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 214% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 43% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 41% Multi Hit
[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 379% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 354% Multi Hit
[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 43% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 41% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 379% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 354% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 43% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 41% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 379% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 354% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 43% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 41% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 379% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 354% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 43% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 41% Multi Hit
70 Bloody Queen Bloody Demon Stage 2 [Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 321% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 300% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 232% Multi Hit
[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 321% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 300% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 232% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 321% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 300% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 232% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 321% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 300% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 232% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit
[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 530% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 495% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 382% Multi Hit
[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 62% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 45% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 530% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 495% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 382% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 62% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 45% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 530% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 495% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 382% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 62% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 45% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 530% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 495% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 382% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 62% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 45% Multi Hit
71 Bloody Queen Bloody Demon Stage 3 [Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 321% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 300% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 232% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 211% Multi Hit, Explosion 481% Multi Hit
[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 40% Multi Hit, Explosion 91% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 321% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 300% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 232% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 211% Multi Hit, Explosion 481% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 40% Multi Hit, Explosion 91% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 321% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 300% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 232% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 211% Multi Hit, Explosion 481% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 40% Multi Hit, Explosion 91% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 321% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 300% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 232% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 211% Multi Hit, Explosion 481% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 40% Multi Hit, Explosion 91% Multi Hit
[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 530% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 495% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 382% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 348% Multi Hit, Explosion 794% Multi Hit
[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 62% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 45% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 41% Multi Hit, Explosion 92% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 530% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 495% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 382% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 348% Multi Hit, Explosion 794% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 62% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 45% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 41% Multi Hit, Explosion 92% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 530% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 495% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 382% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 348% Multi Hit, Explosion 794% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 62% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 45% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 41% Multi Hit, Explosion 92% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 530% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 495% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 382% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 348% Multi Hit, Explosion 794% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 62% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 45% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 41% Multi Hit, Explosion 92% Multi Hit
72 Bloody Queen Bloody Demon Stage 4 [Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 344% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 321% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 248% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 226% Multi Hit, Explosion 515% Multi Hit
Blood Thorns (Physical): 2533%
Blood Thorns Explosion (Physical): 411% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 58% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 43% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 40% Multi Hit, Explosion 92% Multi HitBlood Thorns (Physical): 453%
Blood Thorns Explosion (Physical): 73% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 344% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 321% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 248% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 226% Multi Hit, Explosion 515% Multi HitBlood Thorns (Physical): 2533%
Blood Thorns Explosion (Physical): 411% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 58% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 43% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 40% Multi Hit, Explosion 92% Multi HitBlood Thorns (Physical): 453%
Blood Thorns Explosion (Physical): 73% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 344% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 321% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 248% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 226% Multi Hit, Explosion 515% Multi HitBlood Thorns (Physical): 2533%
Blood Thorns Explosion (Physical): 411% Multi Hit

[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 58% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 43% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 40% Multi Hit, Explosion 92% Multi Hit

Blood Thorns (Physical): 453%
Blood Thorns Explosion (Physical): 73% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 344% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 321% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 248% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 226% Multi Hit, Explosion 515% Multi Hit

Blood Thorns (Physical): 2533%
Blood Thorns Explosion (Physical): 411% Multi Hit

[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 58% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 43% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 40% Multi Hit, Explosion 92% Multi Hit

Blood Thorns (Physical): 453%
Blood Thorns Explosion (Physical): 73% Multi Hit

[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 567% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 530% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 409% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 373% Multi Hit, Explosion 850% Multi Hit
Blood Thorns (Physical): 4178%
Blood Thorns Explosion (Physical): 678% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 41% Multi Hit, Explosion 92% Multi HitBlood Thorns (Physical): 455%
Blood Thorns Explosion (Physical): 74% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 567% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 530% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 409% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 373% Multi Hit, Explosion 850% Multi HitBlood Thorns (Physical): 4178%
Blood Thorns Explosion (Physical): 678% Multi Hit[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 41% Multi Hit, Explosion 92% Multi HitBlood Thorns (Physical): 455%
Blood Thorns Explosion (Physical): 74% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 567% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 530% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 409% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 373% Multi Hit, Explosion 850% Multi HitBlood Thorns (Physical): 4178%
Blood Thorns Explosion (Physical): 678% Multi Hit

[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 41% Multi Hit, Explosion 92% Multi Hit

Blood Thorns (Physical): 455%
Blood Thorns Explosion (Physical): 74% Multi Hit[Dungeon]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 567% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 530% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 409% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 373% Multi Hit, Explosion 850% Multi Hit

Blood Thorns (Physical): 4178%
Blood Thorns Explosion (Physical): 678% Multi Hit

[PvP]
Blood Clone
– Ejection Buster (Physical): Evil Discharge 61% Multi Hit
– [Mod] Blood Falls (Physical): Fate Slicing Blade 57% Multi Hit
– Shade (Physical): Dark Storm 44% Multi Hit
– Blood Storm (Physical): Blood Storm 41% Multi Hit, Explosion 92% Multi Hit

Blood Thorns (Physical): 455%
Blood Thorns Explosion (Physical): 74% Multi Hit

73 Doom Bringer Symmetric Identity Stage 1 [Dungeon]
Shockwave (Magical): 3756%
[PvP]
Shockwave (Magical): 1021%[Dungeon]
Shockwave (Magical): 3756%[PvP]
Shockwave (Magical): 1021%[Dungeon]
Shockwave (Magical): 3756%[PvP]
Shockwave (Magical): 1021%[Dungeon]
Shockwave (Magical): 3756%[PvP]
Shockwave (Magical): 1021%
[Dungeon]
Shockwave (Magical): 6197%
[PvP]
Shockwave (Magical): 1028%[Dungeon]
Shockwave (Magical): 6197%[PvP]
Shockwave (Magical): 1028%[Dungeon]
Shockwave (Magical): 6197%[PvP]
Shockwave (Magical): 1028%[Dungeon]
Shockwave (Magical): 6197%[PvP]
Shockwave (Magical): 1028%
74 Doom Bringer Symmetric Identity Stage 2 [Dungeon]
Shockwave (Magical): 2534%
Multi Attack (Magical): 836% x5
[PvP]
Shockwave (Magical): 552%
Multi Attack (Magical): 181% x5[Dungeon]
Shockwave (Magical): 2534%
Multi Attack (Magical): 836% x5[PvP]
Shockwave (Magical): 552%
Multi Attack (Magical): 181% x5[Dungeon]
Shockwave (Magical): 2534%
Multi Attack (Magical): 836% x5[PvP]
Shockwave (Magical): 552%
Multi Attack (Magical): 181% x5[Dungeon]
Shockwave (Magical): 2534%
Multi Attack (Magical): 836% x5[PvP]
Shockwave (Magical): 552%
Multi Attack (Magical): 181% x5
[Dungeon]
Shockwave (Magical): 4181%
Multi Attack (Magical): 1379% x5
[PvP]
Shockwave (Magical): 556%
Multi Attack (Magical): 183% x5[Dungeon]
Shockwave (Magical): 4181%
Multi Attack (Magical): 1379% x5[PvP]
Shockwave (Magical): 556%
Multi Attack (Magical): 183% x5[Dungeon]
Shockwave (Magical): 4181%
Multi Attack (Magical): 1379% x5[PvP]
Shockwave (Magical): 556%
Multi Attack (Magical): 183% x5[Dungeon]
Shockwave (Magical): 4181%
Multi Attack (Magical): 1379% x5[PvP]
Shockwave (Magical): 556%
Multi Attack (Magical): 183% x5
75 Doom Bringer Symmetric Identity Stage 3 [Dungeon]
First Shockwave (Magical): 2756%
Multi Attack (Magical): 650% x5
Wild Shockwave (Magical): 1250% x5
[PvP]
First Shockwave (Magical): 460%
Multi Attack (Magical): 108% x5
Wild Shockwave (Magical): 208% x5[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 2756%
Multi Attack (Magical): 650% x5
Wild Shockwave (Magical): 1250% x5[PvP]
First Shockwave (Magical): 460%
Multi Attack (Magical): 108% x5
Wild Shockwave (Magical): 208% x5[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 2756%
Multi Attack (Magical): 650% x5
Wild Shockwave (Magical): 1250% x5[PvP]
First Shockwave (Magical): 460%
Multi Attack (Magical): 108% x5
Wild Shockwave (Magical): 208% x5[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 2756%
Multi Attack (Magical): 650% x5
Wild Shockwave (Magical): 1250% x5[PvP]
First Shockwave (Magical): 460%
Multi Attack (Magical): 108% x5
Wild Shockwave (Magical): 208% x5
[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 4547%
Multi Attack (Magical): 1073% x5
Wild Shockwave (Magical): 2748% x5
[PvP]
First Shockwave (Magical): 463%
Multi Attack (Magical): 108% x5
Wild Shockwave (Magical): 280% x5[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 4547%
Multi Attack (Magical): 1073% x5
Wild Shockwave (Magical): 2748% x5[PvP]
First Shockwave (Magical): 463%
Multi Attack (Magical): 108% x5
Wild Shockwave (Magical): 280% x5[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 4547%
Multi Attack (Magical): 1073% x5
Wild Shockwave (Magical): 2748% x5[PvP]
First Shockwave (Magical): 463%
Multi Attack (Magical): 108% x5
Wild Shockwave (Magical): 280% x5[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 4547%
Multi Attack (Magical): 1073% x5
Wild Shockwave (Magical): 2748% x5[PvP]
First Shockwave (Magical): 463%
Multi Attack (Magical): 108% x5
Wild Shockwave (Magical): 280% x5
76 Doom Bringer Symmetric Identity Stage 4 [Dungeon]
First Shockwave (Magical): 3420%
Multi Attack (Magical): 806% x5
Wild Shockwave (Magical): 1107% x5
Last Strike (Magical): 4588%
[PvP]
First Shockwave (Magical): 492%
Multi Attack (Magical): 116% x5
Wild Shockwave (Magical): 159% x5
Last Strike (Magical): 660%[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 3420%
Multi Attack (Magical): 806% x5
Wild Shockwave (Magical): 1107% x5
Last Strike (Magical): 4588%[PvP]
First Shockwave (Magical): 492%
Multi Attack (Magical): 116% x5
Wild Shockwave (Magical): 159% x5
Last Strike (Magical): 660%[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 3420%
Multi Attack (Magical): 806% x5
Wild Shockwave (Magical): 1107% x5
Last Strike (Magical): 4588%[PvP]
First Shockwave (Magical): 492%
Multi Attack (Magical): 116% x5
Wild Shockwave (Magical): 159% x5
Last Strike (Magical): 660%[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 3420%
Multi Attack (Magical): 806% x5
Wild Shockwave (Magical): 1107% x5
Last Strike (Magical): 4588%[PvP]
First Shockwave (Magical): 492%
Multi Attack (Magical): 116% x5
Wild Shockwave (Magical): 159% x5
Last Strike (Magical): 660%
[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 5643%
Multi Attack (Magical): 1330% x5
Wild Shockwave (Magical): 2284% x5
Last Strike (Magical): 9461%
[PvP]
First Shockwave (Magical): 490%
Multi Attack (Magical): 115% x5
Wild Shockwave (Magical): 198% x5
Last Strike (Magical): 823%[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 5643%
Multi Attack (Magical): 1330% x5
Wild Shockwave (Magical): 2284% x5
Last Strike (Magical): 9461%[PvP]
First Shockwave (Magical): 490%
Multi Attack (Magical): 115% x5
Wild Shockwave (Magical): 198% x5
Last Strike (Magical): 823%[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 5643%
Multi Attack (Magical): 1330% x5
Wild Shockwave (Magical): 2284% x5
Last Strike (Magical): 9461%[PvP]
First Shockwave (Magical): 490%
Multi Attack (Magical): 115% x5
Wild Shockwave (Magical): 198% x5
Last Strike (Magical): 823%[Dungeon]
First Shockwave (Magical): 5643%
Multi Attack (Magical): 1330% x5
Wild Shockwave (Magical): 2284% x5
Last Strike (Magical): 9461%[PvP]
First Shockwave (Magical): 490%
Multi Attack (Magical): 115% x5
Wild Shockwave (Magical): 198% x5
Last Strike (Magical): 823%
77 Dominator Dynamo Factory Add-on – Flotilla Stage 1 [Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 2528%
Flotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 690% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 2528%Flotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 690% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 2528%Flotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 690% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 2528%

Flotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 690% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%

[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 5955%
Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 988% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 5955%Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 988% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 5955%Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 988% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 5955%

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 988% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%

78 Dominator Dynamo Factory Add-on – Flotilla Stage 2 [Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 819% Multi Hit
Flotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 222% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 819% Multi HitFlotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 222% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 819% Multi HitFlotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 222% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 819% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 222% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%

[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1931% Multi Hit
Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 223% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1931% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 223% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1931% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 223% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1931% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 223% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%

79 Dominator Dynamo Factory Add-on – Flotilla Stage 3 [Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 743% Multi Hit
Flotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 30%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 202% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 15%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 743% Multi HitFlotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 30%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 202% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 15%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 743% Multi HitFlotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 30%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 202% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 15%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 743% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 30%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 202% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 15%

All Install Skill Cooldown Decrease function is removed.

[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1751% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 203% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%All Install Skill Cooldown Decrease function is removed.

[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1751% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 203% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%All Install Skill Cooldown Decrease function is removed.

[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1751% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 203% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%All Install Skill Cooldown Decrease function is removed.

[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1751% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 203% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%

80 Dominator Dynamo Factory Add-on – Flotilla Stage 4 [Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 828% Multi Hit
Flotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 30%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 226% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 15%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 828% Multi HitFlotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 30%[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 226% Multi HitFlotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 15%[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 828% Multi HitFlotilla
– Duration: 15 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 30%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 226% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%
– All Install Skill Cooldown Decrease: 15%

All Install Skill Cooldown Decrease function is removed.

[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1950% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 226% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%All Install Skill Cooldown Decrease function is removed.

[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1950% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 226% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%All Install Skill Cooldown Decrease function is removed.

[Dungeon]
Plasma Energy Release (Physical): 1950% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
Plasma Energy Release (Physical): 226% Multi Hit

Flotilla
– Duration: 10 sec.
– All Install Skill Damage Increase: 5%

81 Mad Paradox Event Horizon Stage 1 [Dungeon]
Particle of Light Explosion (Magical): 1588%
[PvP]
Particle of Light Explosion (Magical): 409%[Dungeon]
Particle of Light Explosion (Magical): 1588%[PvP]
Particle of Light Explosion (Magical): 409%[Dungeon]
Particle of Light Explosion (Magical): 1588%[PvP]
Particle of Light Explosion (Magical): 409%
[Dungeon]
Particle of Light Explosion (Magical): 2619%
[PvP]
Particle of Light Explosion (Magical): 411%[Dungeon]
Particle of Light Explosion (Magical): 2619%[PvP]
Particle of Light Explosion (Magical): 411%[Dungeon]
Particle of Light Explosion (Magical): 2619%[PvP]
Particle of Light Explosion (Magical): 411%
82 Mad Paradox Event Horizon Stage 2 [Dungeon]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 5651%
[PvP]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 1457%[Dungeon]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 5651%[PvP]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 1457%[Dungeon]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 5651%[PvP]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 1457%
[Dungeon]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 9323%
[PvP]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 1463%[Dungeon]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 9323%[PvP]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 1463%[Dungeon]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 9323%[PvP]
Particle of Light Fusion Explosion (Magical): 1463%
83 Mad Paradox Event Horizon Stage 3 [Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 4238%
Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 50%[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 1093%Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 4238%Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 50%[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 1093%Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 4238%Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 50%

[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 1093%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%

Blackhole effect is removed in PvP.

[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 16780%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 20%

[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 1325%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%Blackhole effect is removed in PvP.

[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 16780%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 20%

[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 1325%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%Blackhole effect is removed in PvP.

[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 16780%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 20%

[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 1325%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%

84 Mad Paradox Event Horizon Stage 4 [Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 2826%
Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 50%
– Destruction (Magical): 3279%[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 729%Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%
– Destruction (Magical): 845%[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 2826%Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 50%
– Destruction (Magical): 3279%[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 729%Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%
– Destruction (Magical): 845%[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 2826%Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 50%
– Destruction (Magical): 3279%

[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 729%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%
– Destruction (Magical): 845%

Blackhole effect is removed in PvP.

[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 11188%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 20%
– Destruction (Magical): 9260%

[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 883%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%
– Destruction (Magical): 1018%Blackhole effect is removed in PvP.

[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 11188%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 20%
– Destruction (Magical): 9260%

[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 883%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%
– Destruction (Magical): 1018%Blackhole effect is removed in PvP.

[Dungeon]
Cast Event Horizon (Magical): 11188%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 20%
– Destruction (Magical): 9260%

[PvP]
Cast Event Horizon (Magical): 883%

Event Horizon
– Duration: 10 sec.
– Damage Copy Rate: 10%
– Destruction (Magical): 1018%

85 Catastrophe Final Catastrophe Stage 1 [Dungeon]
Charge (Physical): 546% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 388% Multi Hit
[PvP]
Charge (Physical): 126% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 89% Multi Hit[Dungeon]
Charge (Physical): 546% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 388% Multi Hit[PvP]
Charge (Physical): 126% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 89% Multi Hit[Dungeon]
Charge (Physical): 546% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 388% Multi Hit[PvP]
Charge (Physical): 126% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 89% Multi Hit
[Dungeon]
Charge (Physical): 901% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 800% Multi Hit
[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 112% Multi Hit[Dungeon]
Charge (Physical): 901% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 800% Multi Hit[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 112% Multi Hit[Dungeon]
Charge (Physical): 901% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 800% Multi Hit[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 112% Multi Hit
86 Catastrophe Final Catastrophe Stage 2 [Dungeon]
Charge (Physical): 546% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 388% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 280% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 628% Multi Hit
[PvP]
Charge (Physical): 126% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 89% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 64% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 145% Multi Hit[Dungeon]
Charge (Physical): 546% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 388% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 280% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 628% Multi Hit[PvP]
Charge (Physical): 126% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 89% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 64% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 145% Multi Hit[Dungeon]
Charge (Physical): 546% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 388% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 280% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 628% Multi Hit[PvP]
Charge (Physical): 126% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 89% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 64% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 145% Multi Hit
[Dungeon]
Charge (Physical): 901% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 800% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 462% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 1037% Multi Hit
[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 112% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 65% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 146% Multi Hit[Dungeon]
Charge (Physical): 901% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 800% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 462% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 1037% Multi Hit[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 112% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 65% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 146% Multi Hit[Dungeon]
Charge (Physical): 901% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 800% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 462% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 1037% Multi Hit[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 112% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 65% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 146% Multi Hit
87 Catastrophe Final Catastrophe Stage 3 [Dungeon]
Charge (Physical): 659% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 442% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 270% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 285% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 2379% x2
[PvP]
Charge (Physical): 125% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 84% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 52% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 55% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 456% x2[Dungeon]
Charge (Physical): 659% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 442% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 270% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 285% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 2379% x2[PvP]
Charge (Physical): 125% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 84% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 52% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 55% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 456% x2[Dungeon]
Charge (Physical): 659% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 442% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 270% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 285% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 2379% x2[PvP]
Charge (Physical): 125% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 84% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 52% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 55% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 456% x2
[Dungeon]
Charge (Physical): 1086% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 913% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 446% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 470% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 3923% x2
[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 106% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 52% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 54% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 458% x2[Dungeon]
Charge (Physical): 1086% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 913% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 446% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 470% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 3923% x2[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 106% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 52% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 54% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 458% x2[Dungeon]
Charge (Physical): 1086% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 913% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 446% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 470% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 3923% x2[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 106% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 52% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 54% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 458% x2
88 Catastrophe Final Catastrophe Stage 4 [Dungeon]
Charge (Physical): 757% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 509% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 311% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 328% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 2280% x2
Demon Punch Strike (Physical): 1394%
[PvP]
Charge (Physical): 125% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 85% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 51% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 55% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 380% x2
Demon Punch Strike (Physical): 232%[Dungeon]
Charge (Physical): 757% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 509% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 311% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 328% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 2280% x2
Demon Punch Strike (Physical): 1394%[PvP]
Charge (Physical): 125% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 85% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 51% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 55% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 380% x2
Demon Punch Strike (Physical): 232%[Dungeon]
Charge (Physical): 757% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 509% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 311% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 328% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 2280% x2
Demon Punch Strike (Physical): 1394%[PvP]
Charge (Physical): 125% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 85% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 51% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 55% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 380% x2
Demon Punch Strike (Physical): 232%
[Dungeon]
Charge (Physical): 1248% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 1049% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 513% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 540% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 3761% x2
Demon Punch Strike (Physical): 2508%
[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 106% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 51% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 55% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 383% x2
Demon Punch Strike (Physical): 253%[Dungeon]
Charge (Physical): 1248% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 1049% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 513% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 540% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 3761% x2
Demon Punch Strike (Physical): 2508%[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 106% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 51% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 55% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 383% x2
Demon Punch Strike (Physical): 253%[Dungeon]
Charge (Physical): 1248% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 1049% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 513% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 540% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 3761% x2
Demon Punch Strike (Physical): 2508%[PvP]
Charge (Physical): 127% Multi Hit
Spinning Slash (Physical): 106% Multi Hit
Demon God Blackhole (Physical): 51% Multi Hit
Blue Flames (Physical): 55% Multi Hit
Demon God Punch (Physical): 383% x2
Demon Punch Strike (Physical): 253%
89 Innocent Preying Innocent Stage 1 [Dungeon]
Rampage (Magical): 536% Multi Hit
[PvP]
Rampage (Magical): 130% Multi Hit[Dungeon]
Rampage (Magical): 536% Multi Hit[PvP]
Rampage (Magical): 130% Multi Hit[Dungeon]
Rampage (Magical): 536% Multi Hit[PvP]
Rampage (Magical): 130% Multi Hit
[Dungeon]
Rampage (Magical): 884% Multi Hit
[PvP]
Rampage (Magical): 131% Multi Hit[Dungeon]
Rampage (Magical): 884% Multi Hit[PvP]
Rampage (Magical): 131% Multi Hit[Dungeon]
Rampage (Magical): 884% Multi Hit[PvP]
Rampage (Magical): 131% Multi Hit
90 Innocent Preying Innocent Stage 2 [Dungeon]
Rampage (Magical): 601% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 4186%
[PvP]
Rampage (Magical): 131% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 912%[Dungeon]
Rampage (Magical): 601% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 4186%[PvP]
Rampage (Magical): 131% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 912%[Dungeon]
Rampage (Magical): 601% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 4186%[PvP]
Rampage (Magical): 131% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 912%
[Dungeon]
Rampage (Magical): 992% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 6906%
[PvP]
Rampage (Magical): 131% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 918%[Dungeon]
Rampage (Magical): 992% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 6906%[PvP]
Rampage (Magical): 131% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 918%[Dungeon]
Rampage (Magical): 992% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 6906%[PvP]
Rampage (Magical): 131% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 918%
91 Innocent Preying Innocent Stage 3 [Dungeon]
Rampage (Magical): 448% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 3116%
Demonic Spear Drop (Magical): 761% x8
Shockwave (Magical): 3116%
[PvP]
Rampage (Magical): 91% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 638%
Demonic Spear Drop (Magical): 156% x8
Shockwave (Magical): 638%[Dungeon]
Rampage (Magical): 448% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 3116%
Demonic Spear Drop (Magical): 761% x8
Shockwave (Magical): 3116%[PvP]
Rampage (Magical): 91% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 638%
Demonic Spear Drop (Magical): 156% x8
Shockwave (Magical): 638%[Dungeon]
Rampage (Magical): 448% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 3116%
Demonic Spear Drop (Magical): 761% x8
Shockwave (Magical): 3116%[PvP]
Rampage (Magical): 91% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 638%
Demonic Spear Drop (Magical): 156% x8
Shockwave (Magical): 638%
[Dungeon]
Rampage (Magical): 739% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 5139%
Demonic Spear Drop (Magical): 1256% x8
Shockwave (Magical): 5139%
[PvP]
Rampage (Magical): 91% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 642%
Demonic Spear Drop (Magical): 157% x8
Shockwave (Magical): 642%[Dungeon]
Rampage (Magical): 739% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 5139%
Demonic Spear Drop (Magical): 1256% x8
Shockwave (Magical): 5139%[PvP]
Rampage (Magical): 91% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 642%
Demonic Spear Drop (Magical): 157% x8
Shockwave (Magical): 642%[Dungeon]
Rampage (Magical): 739% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 5139%
Demonic Spear Drop (Magical): 1256% x8
Shockwave (Magical): 5139%[PvP]
Rampage (Magical): 91% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 642%
Demonic Spear Drop (Magical): 157% x8
Shockwave (Magical): 642%
92 Innocent Preying Innocent Stage 4 [Dungeon]
Rampage (Magical): 478% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 2994%
Demonic Spear Drop (Magical): 1173% x8
Explosion (Magical): 496% Multi Hit
[PvP]
Rampage (Magical): 91% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 574%
Demonic Spear Drop (Magical): 225% x8
Explosion (Magical): 95% Multi Hit[Dungeon]
Rampage (Magical): 478% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 2994%
Demonic Spear Drop (Magical): 1173% x8
Explosion (Magical): 496% Multi Hit[PvP]
Rampage (Magical): 91% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 574%
Demonic Spear Drop (Magical): 225% x8
Explosion (Magical): 95% Multi Hit[Dungeon]
Rampage (Magical): 478% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 2994%
Demonic Spear Drop (Magical): 1173% x8
Explosion (Magical): 496% Multi Hit[PvP]
Rampage (Magical): 91% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 574%
Demonic Spear Drop (Magical): 225% x8
Explosion (Magical): 95% Multi Hit
[Dungeon]
Rampage (Magical): 789% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 4939%
Demonic Spear Drop (Magical): 1935% x8
Explosion (Magical): 819% Multi Hit
[PvP]
Rampage (Magical): 92% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 577%
Demonic Spear Drop (Magical): 226% x8
Explosion (Magical): 95% Multi Hit[Dungeon]
Rampage (Magical): 789% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 4939%
Demonic Spear Drop (Magical): 1935% x8
Explosion (Magical): 819% Multi Hit[PvP]
Rampage (Magical): 92% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 577%
Demonic Spear Drop (Magical): 226% x8
Explosion (Magical): 95% Multi Hit[Dungeon]
Rampage (Magical): 789% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 4939%
Demonic Spear Drop (Magical): 1935% x8
Explosion (Magical): 819% Multi Hit[PvP]
Rampage (Magical): 92% Multi Hit
Demon Bullet Explosion (Magical): 577%
Demonic Spear Drop (Magical): 226% x8
Explosion (Magical): 95% Multi Hit
93 Diangelion Darkest Diangelion Stage 1 [Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1032%
[PvP]
Charge Slash (Physical): 252%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1032%[PvP]
Charge Slash (Physical): 252%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1032%[PvP]
Charge Slash (Physical): 252%
[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1703%
[PvP]
Charge Slash (Physical): 253%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1703%[PvP]
Charge Slash (Physical): 253%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1703%[PvP]
Charge Slash (Physical): 253%
94 Diangelion Darkest Diangelion Stage 2 [Dungeon]
Charge Slash (Physical): 941%
[PvP]
Charge Slash (Physical): 192%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 941%[PvP]
Charge Slash (Physical): 192%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 941%[PvP]
Charge Slash (Physical): 192%
[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1553%
[PvP]
Charge Slash (Physical): 194%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1553%[PvP]
Charge Slash (Physical): 194%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1553%[PvP]
Charge Slash (Physical): 194%
95 Diangelion Darkest Diangelion Stage 3 [Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1005%
Strike (Physical): 3848%
[PvP]
Charge Slash (Physical): 192%
Strike (Physical): 738%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1005%
Strike (Physical): 3848%[PvP]
Charge Slash (Physical): 192%
Strike (Physical): 738%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1005%
Strike (Physical): 3848%[PvP]
Charge Slash (Physical): 192%
Strike (Physical): 738%
[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1659%
Strike (Physical): 6349%
[PvP]
Charge Slash (Physical): 194%
Strike (Physical): 742%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1659%
Strike (Physical): 6349%[PvP]
Charge Slash (Physical): 194%
Strike (Physical): 742%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1659%
Strike (Physical): 6349%[PvP]
Charge Slash (Physical): 194%
Strike (Physical): 742%
96 Diangelion Darkest Diangelion Stage 4 [Dungeon]
Charge Slash (Physical): 616%
Strike (Physical): 1328%
Unleash Demonic Aura (Physical): 835% Multi Hit
Demonic Aura Explosion (Physical): 1967%
[PvP]
Charge Slash (Physical): 103%
Strike (Physical): 221%
Unleash Demonic Aura (Physical): 139% Multi Hit
Demonic Aura Explosion (Physical): 328%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 616%
Strike (Physical): 1328%
Unleash Demonic Aura (Physical): 835% Multi Hit
Demonic Aura Explosion (Physical): 1967%[PvP]
Charge Slash (Physical): 103%
Strike (Physical): 221%
Unleash Demonic Aura (Physical): 139% Multi Hit
Demonic Aura Explosion (Physical): 328%
[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1017%
Strike (Physical): 2190%
Unleash Demonic Aura (Physical): 1379% Multi Hit
Demonic Aura Explosion (Physical): 3245%
[PvP]
Charge Slash (Physical): 102%
Strike (Physical): 223%
Unleash Demonic Aura (Physical): 140% Multi Hit
Demonic Aura Explosion (Physical): 330%[Dungeon]
Charge Slash (Physical): 1017%
Strike (Physical): 2190%
Unleash Demonic Aura (Physical): 1379% Multi Hit
Demonic Aura Explosion (Physical): 3245%[PvP]
Charge Slash (Physical): 102%
Strike (Physical): 223%
Unleash Demonic Aura (Physical): 140% Multi Hit
Demonic Aura Explosion (Physical): 330%
97 Tempest Burster Last Legacy Stage 1 [Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 305% Multi Hit
[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 61% Multi Hit[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 305% Multi Hit[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 61% Multi Hit
[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 503% Multi Hit
[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 62% Multi Hit[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 503% Multi Hit[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 62% Multi Hit
98 Tempest Burster Last Legacy Stage 2 [Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 2223% Multi Hit
[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 455% Multi Hit[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 2223% Multi Hit[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 455% Multi Hit
[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 3668% Multi Hit
[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 458% Multi Hit[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 3668% Multi Hit[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 458% Multi Hit
99 Tempest Burster Last Legacy Stage 3 [Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 2523% Multi Hit
Pulse (Physical): 625% Multi Hit
[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 517% Multi Hit
Pulse (Physical): 128% Multi Hit[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 2523% Multi Hit
Pulse (Physical): 625% Multi Hit[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 517% Multi Hit
Pulse (Physical): 128% Multi Hit
[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 4163% Multi Hit
Pulse (Physical): 1032% Multi Hit
[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 520% Multi Hit
Pulse (Physical): 129% Multi Hit[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 4163% Multi Hit
Pulse (Physical): 1032% Multi Hit[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 520% Multi Hit
Pulse (Physical): 129% Multi Hit
100 Tempest Burster Last Legacy Stage 4 [Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 2523% Multi Hit
Pulse (Physical): 625% Multi Hit
Homing Missile (Physical): 1969%
[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 517% Multi Hit
Pulse (Physical): 128% Multi Hit
Homing Missile (Physical): 403%[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 2523% Multi Hit
Pulse (Physical): 625% Multi Hit
Homing Missile (Physical): 1969%[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 517% Multi Hit
Pulse (Physical): 128% Multi Hit
Homing Missile (Physical): 403%
[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 4163% Multi Hit
Pulse (Physical): 1032% Multi Hit
Homing Missile (Physical): 3248%
[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 520% Multi Hit
Pulse (Physical): 129% Multi Hit
Homing Missile (Physical): 406%[Dungeon]
Condense Atmosphere (Physical): 4163% Multi Hit
Pulse (Physical): 1032% Multi Hit
Homing Missile (Physical): 3248%[PvP]
Condense Atmosphere (Physical): 520% Multi Hit
Pulse (Physical): 129% Multi Hit
Homing Missile (Physical): 406%
101 Black Massacre Plain Madness Stage 1 [Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 667% Multi Hit
[PvP]
Bloody Wind (Physical): 162% Multi Hit[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 667% Multi Hit[PvP]
Bloody Wind (Physical): 162% Multi Hit
[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1101% Multi Hit
[PvP]
Bloody Wind (Physical): 164% Multi Hit[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1101% Multi Hit[PvP]
Bloody Wind (Physical): 164% Multi Hit
102 Black Massacre Plain Madness Stage 2 [Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 793% Multi Hit
[PvP]
Bloody Wind (Physical): 183% Multi Hit[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 793% Multi Hit[PvP]
Bloody Wind (Physical): 183% Multi Hit
[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1308% Multi Hit
[PvP]
Bloody Wind (Physical): 184% Multi Hit[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1308% Multi Hit[PvP]
Bloody Wind (Physical): 184% Multi Hit
103 Black Massacre Plain Madness Stage 3 [Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 793% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 638% Multi Hit
[PvP]
Bloody Wind (Physical): 183% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 147% Multi Hit[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 793% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 638% Multi Hit[PvP]
Bloody Wind (Physical): 183% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 147% Multi Hit
[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1308% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 1052% Multi Hit
[PvP]
Bloody Wind (Physical): 184% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 148% Multi Hit[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1308% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 1052% Multi Hit[PvP]
Bloody Wind (Physical): 184% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 148% Multi Hit
104 Black Massacre Plain Madness Stage 4 [Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1029% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 719% Multi Hit
Chain Blade (Physical): 873% Multi Hit
[PvP]
Bloody Wind (Physical): 210% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 147% Multi Hit
Chain Blade (Physical): 178% Multi Hit[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1029% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 719% Multi Hit
Chain Blade (Physical): 873% Multi Hit[PvP]
Bloody Wind (Physical): 210% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 147% Multi Hit
Chain Blade (Physical): 178% Multi Hit
[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1697% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 1187% Multi Hit
Chain Blade (Physical): 1440% Multi Hit
[PvP]
Bloody Wind (Physical): 212% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 148% Multi Hit
Chain Blade (Physical): 178% Multi Hit[Dungeon]
Bloody Wind (Physical): 1697% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 1187% Multi Hit
Chain Blade (Physical): 1440% Multi Hit[PvP]
Bloody Wind (Physical): 212% Multi Hit
Storming Petals (Physical): 148% Multi Hit
Chain Blade (Physical): 178% Multi Hit
105 Minerva Checkmate Stage 1 [Dungeon]
Explosion (Magical): 1223% Multi Hit
[PvP]
Explosion (Magical): 332% Multi Hit[Dungeon]
Explosion (Magical): 1223% Multi Hit[PvP]
Explosion (Magical): 332% Multi Hit
[Dungeon]
Explosion (Magical): 2017% Multi Hit
[PvP]
Explosion (Magical): 334% Multi Hit[Dungeon]
Explosion (Magical): 2017% Multi Hit[PvP]
Explosion (Magical): 334% Multi Hit
106 Minerva Checkmate Stage 2 [Dungeon]
Explosion (Magical): 1684% Multi Hit
[PvP]
Explosion (Magical): 459% Multi Hit[Dungeon]
Explosion (Magical): 1684% Multi Hit[PvP]
Explosion (Magical): 459% Multi Hit
[Dungeon]
Explosion (Magical): 2778% Multi Hit
[PvP]
Explosion (Magical): 461% Multi Hit[Dungeon]
Explosion (Magical): 2778% Multi Hit[PvP]
Explosion (Magical): 461% Multi Hit
107 Minerva Checkmate Stage 3 [Dungeon]
Explosion (Magical): 2141% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 190% Multi Hit
[PvP]
Explosion (Magical): 524% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 45% Multi Hit[Dungeon]
Explosion (Magical): 2141% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 190% Multi Hit[PvP]
Explosion (Magical): 524% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 45% Multi Hit
[Dungeon]
Explosion (Magical): 3530% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 313% Multi Hit
[PvP]
Explosion (Magical): 525% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 46% Multi Hit[Dungeon]
Explosion (Magical): 3530% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 313% Multi Hit[PvP]
Explosion (Magical): 525% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 46% Multi Hit
108 Minerva Checkmate Stage 4 [Dungeon]
Explosion (Magical): 2141% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 190% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 360% Multi Hit
[PvP]
Explosion (Magical): 524% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 45% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 87% Multi Hit[Dungeon]
Explosion (Magical): 2141% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 190% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 360% Multi Hit[PvP]
Explosion (Magical): 524% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 45% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 87% Multi Hit
[Dungeon]
Explosion (Magical): 3530% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 313% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 593% Multi Hit
[PvP]
Explosion (Magical): 525% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 46% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 87% Multi Hit[Dungeon]
Explosion (Magical): 3530% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 313% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 593% Multi Hit[PvP]
Explosion (Magical): 525% Multi Hit
Vacuum Grenade (Magical): 46% Multi Hit
Last Explosion (Magical): 87% Multi Hit
109 Prime Operator Satellite Interceptor Stage 1 [Dungeon]
Targetting (Magical): 839% Multi Hit
[PvP]
Targetting (Magical): 216% Multi Hit[Dungeon]
Targetting (Magical): 839% Multi Hit[PvP]
Targetting (Magical): 216% Multi Hit
[Dungeon]
Targetting (Magical): 926% Multi Hit
[PvP]
Targetting (Magical): 145% Multi Hit[Dungeon]
Targetting (Magical): 926% Multi Hit[PvP]
Targetting (Magical): 145% Multi Hit
110 Prime Operator Satellite Interceptor Stage 2 [Dungeon]
Targetting (Magical): 1495% Multi Hit
[PvP]
Targetting (Magical): 385% Multi Hit[Dungeon]
Targetting (Magical): 1495% Multi Hit[PvP]
Targetting (Magical): 385% Multi Hit
[Dungeon]
Targetting (Magical): 1651% Multi Hit
[PvP]
Targetting (Magical): 259% Multi Hit[Dungeon]
Targetting (Magical): 1651% Multi Hit[PvP]
Targetting (Magical): 259% Multi Hit
111 Prime Operator Satellite Interceptor Stage 3 [Dungeon]
Targetting (Magical): 1748% Multi Hit
Explosion (Magical): 3005%
[PvP]
Targetting (Magical): 403% Multi Hit
Explosion (Magical): 694%[Dungeon]
Targetting (Magical): 1748% Multi Hit
Explosion (Magical): 3005%[PvP]
Targetting (Magical): 403% Multi Hit
Explosion (Magical): 694%
[Dungeon]
Targetting (Magical): 2011% Multi Hit
Explosion (Magical): 4957%
[PvP]
Targetting (Magical): 283% Multi Hit
Explosion (Magical): 698%[Dungeon]
Targetting (Magical): 2011% Multi Hit
Explosion (Magical): 4957%[PvP]
Targetting (Magical): 283% Multi Hit
Explosion (Magical): 698%
112 Prime Operator Satellite Interceptor Stage 4 [Dungeon]
Targetting (Magical): 1748% Multi Hit
Block (Magical): 233% Multi Hit
Explosion (Magical): 3005%
[PvP]
Targetting (Magical): 403% Multi Hit
Block (Magical): 54% Multi Hit
Explosion (Magical): 694%
[Dungeon]
Targetting (Magical): 2011% Multi Hit
Block (Magical): 385% Multi Hit
Explosion (Magical): 4957%
[PvP]
Targetting (Magical): 283% Multi Hit
Block (Magical): 53% Multi Hit
Explosion (Magical): 698%
113 Eternity Winner Teacher Punch Stage 1 [Dungeon]
Split the Earth (Physical): 466% Multi Hit
[PvP]
Split the Earth (Physical): 127% Multi Hit
[Dungeon]
Split the Earth (Physical): 769% Multi Hit
[PvP]
Split the Earth (Physical): 126% Multi Hit
114 Eternity Winner Teacher Punch Stage 2 [Dungeon]
Split the Earth (Physical): 779% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 385% Multi Hit
[PvP]
Split the Earth (Physical): 190% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 93% Multi Hit
[Dungeon]
Split the Earth (Physical): 1285% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 635% Multi Hit
[PvP]
Split the Earth (Physical): 191% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 95% Multi Hit
115 Eternity Winner Teacher Punch Stage 3 [Dungeon]
Split the Earth (Physical): 484% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 507% Multi Hit
Shooting Fragment (Physical): 3346%
Fragment Shard (Physical): 530% Multi Hit
[PvP]
Split the Earth (Physical): 105% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 111% Multi Hit
Shooting Fragment (Physical): 729%
Fragment Shard (Physical): 115% Multi Hit
[Dungeon]
Split the Earth (Physical): 799% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 836% Multi Hit
Shooting Fragment (Physical): 5518%
Fragment Shard (Physical): 873% Multi Hit
[PvP]
Split the Earth (Physical): 106% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 111% Multi Hit
Shooting Fragment (Physical): 733%
Fragment Shard (Physical): 116% Multi Hit
116 Eternity Winner Teacher Punch Stage 4 [Dungeon]
Split the Earth (Physical): 654% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 685% Multi Hit
Shooting Fragment (Physical): 3015%
Fragment Shard (Physical): 452% Multi Hit
Mix Laby Bomb (Physical): 683% Multi Hit
[PvP]
Split the Earth (Physical): 117% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 123% Multi Hit
Shooting Fragment (Physical): 539%
Fragment Shard (Physical): 80% Multi Hit
Mix Laby Bomb (Physical): 122% Multi Hit
[Dungeon]
Split the Earth (Physical): 1078% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 1129% Multi Hit
Shooting Fragment (Physical): 4973%
Fragment Shard (Physical): 746% Multi Hit
Mix Laby Bomb (Physical): 1127% Multi Hit
[PvP]
Split the Earth (Physical): 117% Multi Hit
Rising Fragment (Physical): 123% Multi Hit
Shooting Fragment (Physical): 542%
Fragment Shard (Physical): 81% Multi Hit
Mix Laby Bomb (Physical): 122% Multi Hit
117 Radiant Soul Lumen Tellus Stage 1 [Dungeon]
Gurumi Boom! (Magical): 379% Multi Hit
[PvP]
Gurumi Boom! (Magical): 87% Multi Hit
[Dungeon]
Gurumi Boom! (Magical): 625% Multi Hit
[PvP]
Gurumi Boom! (Magical): 88% Multi Hit
118 Radiant Soul Lumen Tellus Stage 2 [Dungeon]
Gurumi Boom! (Magical): 379% Multi Hit
Moongi (Magical): 261% Multi Hit
[PvP]
Gurumi Boom! (Magical): 87% Multi Hit
Moongi (Magical): 60% Multi Hit
[Dungeon]
Gurumi Boom! (Magical): 625% Multi Hit
Moongi (Magical): 478% Multi Hit
[PvP]
Gurumi Boom! (Magical): 88% Multi Hit
Moongi (Magical): 66% Multi Hit
119 Radiant Soul Lumen Tellus Stage 3 [Dungeon]
Gurumi Boom! (Magical): 379% Multi Hit
Moongi (Magical): 355% Multi Hit
[PvP]
Gurumi Boom! (Magical): 87% Multi Hit
Moongi (Magical): 82% Multi Hit
[Dungeon]
Gurumi Boom! (Magical): 625% Multi Hit
Moongi (Magical): 650% Multi Hit
[PvP]
Gurumi Boom! (Magical): 88% Multi Hit
Moongi (Magical): 91% Multi Hit
120 Radiant Soul Lumen Tellus Stage 4 [Dungeon]
Gurumi Boom! (Magical): 214% Multi Hit
Moongi (Magical): 301% Multi Hit
Moongi Boom! (Magical): 188% Multi Hit
[PvP]
Gurumi Boom! (Magical): 44% Multi Hit
Moongi (Magical): 61% Multi Hit
Moongi Boom! (Magical): 37% Multi Hit
[Dungeon]
Gurumi Boom! (Magical): 352% Multi Hit
Moongi (Magical): 550% Multi Hit
Moongi Boom! (Magical): 309% Multi Hit
[PvP]
Gurumi Boom! (Magical): 44% Multi Hit
Moongi (Magical): 68% Multi Hit
Moongi Boom! (Magical): 38% Multi Hit
121 Nisha Labyrinth Var Dream Stage 1 [Dungeon]
Rock Impact (Physical): 737% Multi Hit
[PvP]
Rock Impact (Physical): 190% Multi Hit
[Dungeon]
Rock Impact (Physical): 1216% Multi Hit
[PvP]
Rock Impact (Physical): 190% Multi Hit
122 Nisha Labyrinth Var Dream Stage 2 [Dungeon]
Rock Impact (Physical): 737% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 1060% Multi Hit
[PvP]
Rock Impact (Physical): 190% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 274% Multi Hit
[Dungeon]
Rock Impact (Physical): 1216% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 1749% Multi Hit
[PvP]
Rock Impact (Physical): 190% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 274% Multi Hit
123 Nisha Labyrinth Var Dream Stage 3 [Dungeon]
Rock Impact (Physical): 516% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 1486% Multi Hit
Moving Thorns (Physical): 881% Multi Hit
[PvP]
Rock Impact (Physical): 105% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 304% Multi Hit
Moving Thorns (Physical): 180% Multi Hit
[Dungeon]
Rock Impact (Physical): 852% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 2450% Multi Hit
Moving Thorns (Physical): 1453% Multi Hit
[PvP]
Rock Impact (Physical): 105% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 306% Multi Hit
Moving Thorns (Physical): 181% Multi Hit
124 Nisha Labyrinth Var Dream Stage 4 [Dungeon]
Rock Impact (Physical): 220% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 793% Multi Hit
Moving Thorns (Physical): 626% Multi Hit
Last Thorn (Physical): 1084% Multi Hit
Thorn Trace (Physical): 242% Multi Hit
[PvP]
Rock Impact (Physical): 42% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 152% Multi Hit
Moving Thorns (Physical): 119% Multi Hit
Last Thorn (Physical): 208% Multi Hit
Thorn Trace (Physical): 46% Multi Hit
[Dungeon]
Rock Impact (Physical): 364% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 1308% Multi Hit
Moving Thorns (Physical): 1034% Multi Hit
Last Thorn (Physical): 1788% Multi Hit
Thorn Trace (Physical): 444% Multi Hit
[PvP]
Rock Impact (Physical): 41% Multi Hit
Rising Thorns (Physical): 153% Multi Hit
Moving Thorns (Physical): 120% Multi Hit
Last Thorn (Physical): 209% Multi Hit
Thorn Trace (Physical): 51% Multi Hit

 

 

 

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25  มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25  มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25  มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 25 มีนาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า