แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

12511

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 25 กันยายน 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 25 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 25 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.

 

 ปรับปรุง/พัฒนา Dungeon

[Varnimyr]

– วัตถุดิบที่สำหรับแลกเปลี่ยน Varnimyr Raid Accessories จะถูกปรับลดลงเป็นดังต่อไปนี้
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

– สมาชิกปาร์ตี้ Raid จะสามารถมองเห็นข้อมูลของรางวัล Raid ได้แล้ว

(เมื่อท่านอยู่ในหมู่บ้าน ปุ่ม Raid Reward Info activation จะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของปุ่ม Dungeon Queue)

[Rigomor]

– เพิ่ม 5 Achievement ใน Rigomor dungeon
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

[Sinister Dimension]

– HP ability ของ NPC จะถูกนำออกเมื่อชุบชีวิตตัวละคร

[Henir’s Time and Space]

– เอฟเฟกต์ Title ของ Ruler/Invader/God of Dimensions จะไม่สามารถใช้งานได้ใน Henir’s Time and Space อีกแล้ว

[Bethtera Army]

– Bethtera Army dungeon จะถูกนำออกจาก Bethma~Altera region

[Gate of Darkness]

– ผู้เล่นจะไม่สามารถเตะสมาชิกปาร์ตี้ออกใน Gate of Darkness ได้อีกแล้ว

[Heroic Dungeon]

– Lv. 99 จำเป็นต้องใช้ Stamina ใน Heroic Dungeon ด้วยเช่นกัน

ปรับปรุง/แก้ไข : ไอเทม

เอฟเฟกต์ของ Amethystine Prophecy set จะถูกปรับเป็นดังต่อไปนี้:
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. ETC[Life Contents]

– NPC Fishing Site Helen จะมีขาย ‘Light Fishing Rod’ แล้ว

– ไอเทมตกปลาต่าง ๆ จะไม่สามารถทิ้งได้อีกแล้ว (แต่สามารถขายคืน NPC ได้)

[ED Shop]

– เพิ่มไอเทมดังต่อไปนี้ลงใน ED Shop

[Cobo] Moonlight Rabbit (Green/White/Pink)

[Cobo] Moonlight Fairy (Green/White/Pink)

[ETC]

– เพิ่ม  Stack สูงสุดของ Barrier’s Fragment จาก 100 -> 300

– ปรับเพิ่มจำนวนสูงสุดที่สามารถ Identified ไอเทม El Shard (Mystery) จาก 200 -> 300

– เพิ่มและลด HP ของบอสมอนสเตอร์ใน Dungeon ให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

– ‘Skill Damage ทั้งหมด +0.35%’ ที่มอบให้โดย El Resonance System จะถูกเปลี่ยนเป็น ‘Active/Tenacity/Strength/Bravery Skill Damage +0.35%’ เพื่อให้ตรงกับการคำนวณดาเมจจริง ๆ รายละเอียดสเตตัสจะแสดงในแต่ละ Active/Tenacity/Strength/Bravery Skill Damage เพิ่มขึ้น (%)  (ดาเมจจริง ๆ ของผู้เล่นจะไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีเฉพาะการแสดงให้เห็นเท่านั้น)

แก้ไขบั๊ก

 

  1. Bravery Skill ดังต่อไปนี้จะสามารถรับบัฟเพิ่ม Bravery Skill damage ตามที่ตั้งใจไว้ได้แล้ว

[Affected Skills]

– Wind Sneaker: Tempest

– Blazing Heart: Flame Orb

– Mastermind: Aero Mine

– Dominator: Install – Charged Impulser

[ปรับ BalanceRevised]

 

No. Character Skill Name Before After
1 Elsword Way of the Sword You can now switch the Way of the Sword  mode while using a skill.
It remembers the last applied mode.
2 Lord Knight Armaggedon Blade Will change to a [Vitality] skill.
3 Lord Knight Vertical Slash [Dungeon]
Vertical Slash (Physical) : 4770%[PvP]
Vertical Slash (Physical) : 1817%
[Dungeon]
Vertical Slash (Physical) : 4230%[PvP]
Vertical Slash (Physical) : 1611%
4 Knight Emperor [Mod]
Armaggedon Blade
Will change to a [Vitality] skill.
5 Magic Knight Rising Slash [Useful] Trait
Increased number of hits but attack power decreased to 80%.[Dungeon]
Magic Flame Sword (Magical): 385% Multi Hit[PvP]
Magic Flame Sword (Magical): 138% Multi Hit
[Heavy] Trait
Attack Power increased to 144% but Cooldown is increased to 120%.[Dungeon]
Magic Flame Sword (Magical): 736% Multi Hit[PvP]
Magic Flame Sword (Magical): 265% Multi Hit
6 Magic Knight Sword Fire [Useful] Trait
Increased number of hits but attack power decreased to 90%.
[Empowered] Trait
Attack Power increased to 120%.
7 Magic Knight Storm Blade Will change to installing skill.
Will change to a [Vitality] skill.
8 Magic Knight Wind Blade [Dungeon]
Magic Flame Sword (Magical): 2541%
Mana Burn: MP-50[PvP]
Magic Flame Sword (Magical): 775%
Mana Burn: MP -50
Move faster after casting the skill.

[Dungeon]
Magic Flame Sword (Magical): 2541%
Mana Burn: MP -25

[PvP]
Magic Flame Sword (Magical): 775%
Mana Burn: MP -25

9 Magic Knight Critical Sword Will change to a [Vitality] skill.
10 Rune Slayer Extreme Rune Buster [Enhanced] Trait

100% Critical but the attack power is decreased to 80%.
.

[Heavy] Trait
Attack power increased to 144% but cooldown is increased to 120%.The shockwave will no longer launch enemies in the air. Rune explosions will be much lower.
11 Rune Slayer Magic Proficiency New passive skill.
———————————–Increases Magical Defense. Critical damage is increased for a certain duration each time you deal magical damage.
12 Rune Slayer Magic Resistance Mastery Skill will be deleted.
13 Rune Master [Mod] Critical Sword Will change to a [Vitality] skill.
14 Rune Master [Mod] Rising Slash Skill form will change.
15 Rune Master [Mod] Sword Fire Skill form will change.
16 Rune Master [Mod]
Phoenix Talon
[Dungeon]
Phoenix Multi Hit (Magical): 841% Multi Hit
Power of the Phoenix
– Move/Jump Speed Increase: 20%
– All Attack Ignore Defense: 100%
– Activation Chance: 20%
– Duration: 15 sec.[PvP]
Phoenix Multi Hit (Magical): 255% Multi Hit
Power of the Phoenix
– Move/Jump Speed Increase: 20%
– All Attack Ignore Defense: 25%
– Activation Chance: 20%
– Duration: 15 sec.
Enemy knockback distance is reduced.

[Dungeon]
Phoenix Multi Hit (Magical): 1373% Multi Hit
Power of the Phoenix
– Move/Jump Speed Increase: 20%
– All Attack Ignore Defense: 50%
– Duration: 15 sec.

[PvP]
Phoenix Multi Hit (Magical): 417% Multi Hit
Power of the Phoenix
– Move/Jump Speed Increase: 20%
– All Attack Ignore Defense: 10%
– Duration: 15 sec.

17 Infinity Sword Phantom Sword Will change to a [Vitality] skill.
18 Infinity Sword Awakened Will : Infinity Sword Attack Power Increase Effect will also apply to following skills.
– Crescent Cut, Final Strike
19 Immortal Master of Combat Crescent Cut and Final Strike skills will be added to the list of affected skills
20 Immortal Memory of the Sword Crescent Cut and Final Strike skills will be added to Conwell Skill list.

Flinch has been removed from the shadow sword attack, and will be changed so enemies hit cannot mana break.

Cornwell Skill Effects will be visible as buff effects.

21 Elemental Master Frost Barrage Trait will be changed.
Evil → Critical
22 Elemental Master Circle Flame Trait will be changed.
Regenerating (2) → Critical
23 Dark Magician Dark Web [Dungeon]
Dark Web (Magical) : 998% Multi Hit[PvP]
Dark Web(Magical) : 320% Multi Hit
Skill form will change.

Trait will be changed.
Regenerating (1) → Heavy

Damage is adjusted.

24 Dark Magician Hell Stone Invincible while using the skill.
25 Void Princess Plasma Cutter Trait will be changed.
Light → Critical
26 Void Princess Energy Discharge Awakening now adjusts MP recovery per sec.
(Level 4)
2.5(PvP 1) → 20(PvP 1)
27 Oz Sorcerer [Mod]
Hell Stone
Invincible while using the skill.
28 Wind Sneaker Tenacious Will Move/Jump Speed Increase,
Dive Kick Bombing has been added to the skill hit conditions for special active cooldown reduction.
29 Sniping Ranger Guided Arrow MP recovery when attacking will be reduced by half.
30 Grand Archer Ace in the Hole [Dungeon]
Focused Arrow(Magical) : 182% Multi Hit[PvP]
Focused Arrow (Magical) : 68% Multi Hit
Additional explosive damage arrows will be fired.

Damage is adjusted.

31 Grand Archer Nature’s Sense MP recovery amount will be adjusted. (Level 4)
15% (PvP 10%) → 20% (PvP 2%)MP recovery per second will be adjusted. (Level 4)
8(PvP 4) → 10(PvP 1)
32 Raven Seven Bust Attack range is adjusted to match the effect.
33 Raven Flame Sword Fire Slash Attack will now be a hard stun attack.
34 Sword Taker Shockwave – Divider [Ruthless] Trait
Cancels the target’s mana break but increases Cooldown to 200%.
[Critical] Trait
Increase MP Cost to 120%, and Ignores Enemy’s Defense by 50% in Dungeons and 25% in PvP.
35 Sword Taker Hypersonic Stab Attack now force flinch enemies.
36 Blade Master Sonic Slash Hit box will be adjusted to match the effect.
37 Blade Master Shockwave – Cutter [Dungeon]
Blade Gust (Physical) : 269% Multi Hit[PvP]
Blade Gust: 101% Multi Hit
[Dungeon]
Blade Gust (Physical): 302% Multi Hit[PvP]
Blade Gust: 115% Multi Hit
38 Furious Blade [Mod] Hypersonic Stab Attack now force flinch enemies.
39 Over Taker Close Impact Punch attack range is increased.
40 Reckless Fist Power Bomb [Dungeon]
Shockwave (Magical) : 2432%
Critical Hit Chance +50%[PvP]
Shockwave(Magical) : 880%
Critical Hit Chance +50%
[Final Enhanced] Effect will change.
Damage increased to 1.2 times[Dungeon]
Shockwave(Magical) : 2707%[PvP]
Shockwave(Magical): 977%
41 Reckless Fist Devastating Strike [Dungeon]
Power Strike (Magical) : 6879%
Damage Against Super Armored Target (Magical) : 8255%
Exploding Nasod Hand Enhancement : 100% for 3 sec.[PvP]
Power Strike (Magical): 2352%
Damage Against Super Armored Target (Magical): 2823%
Exploding Nasod Hand Enhancement : 100% for 3 sec.
[Dungeon]
Power Strike (Magical) : 9075%
Damage Against Super Armored Target (Magical) : 10890%
Exploding Nasod Hand Enhancement : 100% for 3 sec.[PvP]
Power Strike (Magical): 3103%
Damage Against Super Armored Target (Magical): 3724%
Exploding Nasod Hand Enhancement : 100% for 3 sec.
42 Rage Hearts Awakened Rage The casting speed increase during Awakening also applies to the following skills.
Close Impact, Ground Crusher
43 Weapon Taker Mercenary Behavior [Dungeon]
Ignore Overheat damage when HP is 40% or below
Overheat Damage Reduction : 75%
Magical Attack Power Increase during Awakening  : 6%
Awakening Duration Increase : 10%
[Dungeon]
Ignore Overheat damage when HP is 40% or below
Overheat Damage Reduction : 5%
Magical Power Attack Increase during Awakening
: 6%
Awakening Duration Increase: 10%
44 Nova Imperator Last Resort Changed to disable all debuffs when using Sacrifice Core.
45 Nova Imperator Master of Warfare [Dungeon]
Max MP Increase : 100
Command Attack Power Increase : 10%
[Heat Detection]
– Damage from Overheat decrease : 10%
– Damage Reduction Increase per Stack: 10%
– Stacking Duration : 5 sec.
– Duration : 20 sec.
– HP/MP Recovery per sec. :2% of Max HP / 20
– Duration : 10 sec.[PvP]
Max MP Increase : 100
Command Attack Power Increase : 5%
[Heat Detection]
– Damage from Overheat decrease: 10%
– Damage Reduction Increase per Stack : 5%
– Stacking Duration : 5 sec.
– Duration : 20 sec.
– HP/MP Recovery per sec. : 1% of Max HP / 5
– Duration: 10 sec.
[Dungeon]
Max MP Increase : 100
Command Attack Power Increase : 10%
[Heat Detection]
– Critical Stats Increase per stack : 5%
– Stacking Duration : 5 sec.
– Duration : 20 sec.
– MP Recovery per sec. : 20
– Duration : 10 sec.[PvP]
Max MP Increase : 100
Command Attack Power Increase : 5%
[Heat Detection]
– Critical Stats Increase per stack 2.5%
– Stacking Duration : 5 sec.
– Duration : 20 sec.
– MP Recovery Per sec. : 5
– Duration: 10 sec.
46 Eve Eve Common Moving speed is slightly increased.
47 Code: Exotic Explosion Impact [Dungeon]
Whip(Magical) : 711% ×2
Whip Explosion(Magical) : 182% Multi Hit[PvP]
Whip(Magical) : 229% ×2
Whip Explosion(Magical) : 58% Multi Hit
MP cost has been adjusted.
150 -> 200Attack range is increased.Trait will be changed.
Ruthless -> CriticalDamage is adjusted.
48 Code: Exotic Generate Black Hole Trait will be changed.
Empowered ->Heavy
49 Code: Nemesis Atomic Blaster Trait will be changed.
Empowered ->Heavy
50 Code: Nemesis Extreme Cutter Invincible while using the skill.
51 Code: Nemesis Enhance Nasod’s Weapon Additional damage amount adjusted (level 4)
155% -> 3300% (PvP 165%)
52 Code: Nemesis Queen of Destruction Buff duration is adjusted.
5 sec. -> 15 sec.
53 Code: Ultimate Reinforced Nasod Weapons Enhanced Nasod Spear buff cooldown has been adjusted.
20 sec. -> 10 sec.
54 Code: Ultimate Queen’s Flight Skill Tooltips will now shows activation chance
(50%)Special Active Skill cooldown will be adjusted when activated.
2 sec. -> 20 sec.Queen’s Flight buff duration has been adjusted.
20 sec. -> 12 sec.
55 Code: Architecture Code : Recovery – Attention Cooldown has been adjusted.
3 sec. -> 1 sec. (PvP 3 sec.)
56 Code: Architecture Summon NPC AI Improvements The AI’s of Oberon, Ophelia, Ferdinand all have been improved.
Moving speed has increased.
Skill casting speed and frequency of use will increase.
Hit speed will increase.
Some attacks will be improved to prevent knockdown.
57 Code: Architecture Heaven’s Fist – Pressure [Dungeon]
Punch Stun Time : 3 sec.
Punch Attack (Physical) : 2138%
Knock Up (Physical) : 441%[PvP]
Punch Stun Time :  3 sec.
Punch Attack(Physical) : 585%
Knock Up (Physical) : 120%
Punch attack no longer cause faint

Marks one attacked target.
All summons will attack the marked target for 5 sec.

[Dungeon]
Punch Attack (Physical) : 3996%
Knock Up(Physical) : 886%

[PvP]
Punch Attack (Physical) : 1294%
Knock Up (Physical) : 286%

58 Code: Architecture Heaven’s Fist – Sweeper [Dungeon]
Punch Attack (Physical) : 1590%
Sweeping Attack (Physical) : 3560%[PvP]
Punch Attack (Physical) : 575%
Sweeping Attack (Physical) : 1285%
[Dungeon]
Punch Attack(Physical) : 1364%
Sweeping Attack (Physical) : 4648%[PvP]
Punch Attack: 492%
Sweeping Attack (Physical) : 1677%
59 Code: Empress Riseon Pride Trait will be changed.
Light ->Critical
60 Code: Empress Cheat Code: Rule Breaker Summon damage increased.
50% -> 150% (PvP 12.5%)
61 Code: Esencia Electron Upgrade Upgraded Electron buff cooldown time has been adjusted.
30 sec. -> 10 sec.
62 Code: Esencia [Mod] Heaven’s Fist – Sweeper [Dungeon]
Punch Attack: 852%
Sweeping Attack (Physical) : 4240%
Collect (Physical) : 1484%[PvP]
Punch Attack: 276%
Sweeping Attack (Physical) : 1369%
Collect (Physical) : 479%
[Dungeon]
Punch Attack: 1096%
Sweeping Attack (Physical) : 4980%
Collect (Physical) : 2490%[PvP]
Punch Attack: 355%
Sweeping Attack (Physical) : 1608%
Collect (Physical) : 804%
63 Code: Electra Sweep Rolling [Dungeon]
Triangle Duration :  7 sec.
Triangle Damage (Magical) : 353%~530% Multi Hit
Size/Damage Increase While Charging[PvP]
Triangle Duration : 7 sec.
Triangle Damage (Magical) : 114%~171% Multi Hit
Size/Damage Increase While Charging
Trait will be changed.
Absorbing -> CriticalSkill casting speed is faster.The number of hits will increase.Triangle Duration has been adjusted[Dungeon]
Triangle Duration : 5 sec.
Triangle Damage (Magical) : 265%~345% Multi Hit
Size/Damage Increase While Charging[PvP]
Triangle Duration : 5 sec.
Triangle Damage (Magical) : 86%~112% Multi Hit
Size/Damage Increase While Charging
64 Code: Electra Photon Flare [Dungeon]
Flash (Magical) : 2234% (Awakened 3023%)
Light Radius: 500 (Awakened 650)
Duration : 8 sec. (Awakened 10 sec.)[PvP]
Flash (Magical) : 382% (Awakened 516%)
Light Radius: 500 (Awakened 650)
Duration : 8 sec. (Awakened 10 sec.)
Trait will be changed.
Killing Blow (1) ->Empowered[Dungeon]
Flash (Magical) : 2375% (Awakened 3212%)
Light Radius: 500 (Awakened 650)
Duration : 8 sec. (Awakened 10 sec.)[PvP]
Flash (Magical) : 406% (Awakened 549%)
Light Radius: 500 (Awakened 650)
Duration : 8 sec. (Awakened 10 sec.)
65 Code: Battle Seraph Cheat Code : Electronic Energy Needles cooldown reduction effect has been removed.

El Crystal Spectrum and Energetic Heart now have a cooldown reduction effect for 10 sec.

66 Code: Battle Seraph Final Strike Trait has been changed.
Regenerating (2) -> Critical
67 Code: Sariel [Mod] Kugel Blitz [Dungeon]
Electric Shock (Magical) : 268% Multi Hit[PvP]
Electric Shock (Magical) : 106% Multi Hit
Target pushing distance will be reduced.

Flinch time has been increased.

[Dungeon]
Electric Shock (Magical) : 507% Multi Hit

[PvP]
Electric Shock (Magical) : 202% Multi Hit

68 Code: Sariel [Mod] Photon Flare [Dungeon]
Explosion (Magical) : 3894%[PvP]
Explosion (Magical) : 1405%
[Dungeon]
Explosion (Magical) : 4138%[PvP]
Explosion (Magical) : 1493%
69 Code: Sariel Overload Overload skill count will be displayed as a buff.
70 Code: Sariel Evolution When Evolution triggers during Spectrum Field, double attack will activate at a 50% chance in PvP.
71 Code: Sariel [Mod] Giga Stream Move faster after casting the skill.
72 Ara Secret Arts Secret Arts skill casting speed is increased.

Secret Wolf Arts – Killing Howl
Secret Rakshasa Arts – Purgatory
Secret Exorcism Arts – Night Parade of One Hundred Souls

73 Sakra Devanam Flying Kite Skill AI now works properly even if you are not the host.

Trait has been changed.
Evil -> Critical

74 Sakra Devanam Spiritual Dragon Trait has been changed.
Enhanced -> Critical
75 Little Devil Energy Wave Trait has been changed
Light -> Heavy
76 Yama Raja Rakshasa Inferno The cooldown time has been adjusted.
25 sec. -> 22 sec.Trait will be changed.
Empowered -> Critical
77 Devi Rakshasa Inferno [Dungeon]
Energy Release (Magical) : 710%
Energy Blast (Magical) : 912%[PvP]
Energy Release (Magical) : 257%
Energy Blast (Magical) : 329%
The cooldown time has been adjusted.
25 sec. -> 22 sec.Skill form has changed.
Damage has been adjusted.
78 Devi Unleashed Chi Wolf or Rakshasa Secret Arts Effect
– The amount of energy gains have been adjusted.
4 (PvP 2) -> 2(PvP 1)Added the ability to continually restore energy in Eun Mode.
79 Elesis Chivalry You can now switch Chivalry  mode while using a skill.
It remembers the last applied mode.
80 Elesis Knight of Annihilation Knight of Annihilation buff effect has been changed.
—–
Annihilation-based attacks ignore 10% of the enemy’s defenses and ignore guard (shield/fall) status.
81 Grand Master Sword of Victory Buffs now applies immediately upon skill cast.
82 Empire Sword Charge! New effects added.
—–
Each time you capture an enemy with [Knight’s Mark] debuffs. [Charge!] stacks will be accumulated. 5 stacks will accelerate cooldown by 2 times.
83 Pyro Knight Avatar of Fire Applies a burn effect to nearby enemies and absorbs all Blaze/Burn/Invincible Fire debuff and converts them to MP. Applies a burn effect to nearby enemies and absorbs all Blaze/Burn debuff and converts them to MP.
84 Blazing Heart Explosive Fist Punch enemies with a flaming fist. The explosion causes more damage if the enemy has Blaze/Burn/Invincible Fire debuff on them. Punch enemies with a flaming fist. The explosion causes more damage if the enemy has Blaze/Burn debuff on them.
85 Blazing Heart Invincible Flame The skill effect has been changed.
—–
When using special active skills, the duration of certain buffs will increase.
– Applied Buff: Red Lotus Sword (Flame Sword), Flame Protection (Flame Shield), Soul Ignition (Soul Ignition)
86 Blazing Heart Ignis Crusher Changed to Chivalry [Annihilation] skill.
87 Blazing Heart Flame Protection Changed to Chivalry [Gale] skill.
88 Blazing Heart Blazing Dance Skill AI now works properly even if you are not the host.
89 Flame Lord Heart of Fire Attacking enemies with debuffs will increase speed and attack power. When HP is low, burning status effects will recover HP instead.

Burning Spirit
– Increase Moving Speed and Attack Speed when attacking enemies under Burning Status Effect, High Heat Status Effect, Fire Stigma, and Invincible Flame (1 sec. Cooldown).

Master of Fire
– Getting Burning or Dark Flame Status effect when HP is lower than a certain amount will Recover HP instead.

Attacking enemies with debuffs will increase speed and attack power. When HP is low, burning status effects will recover HP instead.

Burning Spirit
– Increase Moving Speed and Attack Speed when attacking enemies under Burning Status Effect, High Heat Status Effect, Fire Stigma (1 sec. Cooldown, does not reactivate)

Master of Fire
– Getting Burning or Dark Flame Status effect when HP is lower than a certain amount will Recover HP instead.

90 Flame Lord Inferno Skill effect has been changed.
—–
Depending on the number of awakening beads consumed during awakening, certain buffs are applied immediately. If the buffs are already applied, the duration of buffs will increase.
– Target buffs :Red Lotus Sword (Flame Sword), Flame Protection (Flame Shield), Soul Ignition (Soul Ignition)
91 Flame Lord [Mod]
Infernal Blade
Swing a flaming sword and slash 3 times. Grants the user the ability to wield an Infernal Blade for a set duration.
The Infernal Blade ignores the same amount of defense as the wielder’s fire resistance.
The Infernal Blade will apply Invincible Flame buff to max stack. The buff will be applied even without learning Invincible Flame.
Swing a flaming sword and slash 3 times. Grants the user the ability to wield an Infernal Blade for a set duration.
The Infernal Blade ignores the same amount of defense as the wielder’s fire resistance.
1 Fire Stigma stack is granted for every flaming sword attack.
92 Flame Lord [Mod]
Ignis Crusher
Changed to Chivalry [Annihilation] skill.
93 Dark Knight Revenge of Blood [Revenge of Blood] effect will stack every time you are hit. Use 1 [Revenge of Blood] stack every time you use a skill to increase the damage of the skill you use. (Excludes Hyeractives) When you use a Blood Hit skill, the damage of your next skill is increased. (Excludes Hyperactives)
94 Dark Knight Blood Storm Changed to Chivalry [Gale] skill.
95 Crimson Avenger Brandish Breaker Changed to Chivalry [Annihilation] skill.
96 Bloody Queen [Mod] Brandish Breaker Changed to Chivalry [Annihilation] skill.
97 Bloody Queen Blood Mastery Skill effect has been changed.
—–
Activate [Blood Mastery] when receiving fatal damage.[Blood Mastery]
– When HP becomes 0, you recover HP immediately and do not die.
– When this effect is activated, all HP recovery effects are halved for a certain duration.
[Survival Instinct]
– [Blood Mastery] When the effect is waiting to be reactivated, damage taken is reduced.
98 Add Dynamo Mutation Points 1 mutation points will be recharged after a certain duration when you do not use skills.

In Dynamo Configuration Mode (Awaken), the maximum amount of mutation points will be charged.

99 Add Dynamo Configuration Mode (Awaken) While in Awaken mode, DP will continuously recover in the Dungeon.
100 Lunatic Psyker Body of Transandence Enhances Nasod Armor commands and reduce cooldown for special actives while in Dynamo Configuration Mode (Awakening). Also Phase Shift will provide 1 Dyanamo Mutation Point. Enhances Nasod Armor commands and increase cooldown acceleration for special actives by 2 times while in Dynamo Configuration Mode (Awakening). Also Phase Shift will provide 1 Dyanamo Mutation Point.
101 Lunatic Psyker Nasod Armor Mode- Full Burst [Dungeon]
Full Burst
– Special Active Skill Damage Increases : 20%
– Particle Storm Activation chance and damage increase by 2 times
– Duration : 20 sec.Finish Multi Hit (Magical) : 694% Multi Hit
Finish Final Punch (Magical) : 1706%[PvP]
Full Burst
– Special Active Skill Damage Increases : 10%
– Particle Storm Activation chance and damage increase by 2 times
– Duration : 20 sec.Finish Multi Hit(Magical) : 224% Multi Hit
Finish Final Punch (Magical): 552%
Finish attack will be deleted.
Damage close enemies upon cast.
Cooldown applies upon cast.[Dungeon]
Shockwave (Magical) : 4070%
Full Burst
– Special Active Skill Damage Increases : 20%
– Particle Storm Activation chance and damage increase by 2 times
– Duration : 25 sec.[PvP]
Shockwave (Magical) : 1628%
Full Burst
– Special Active Skill Damage Increases : 10%
– Particle Storm Activation chance and damage increase by 2 times
– Duration : 25 sec.
102 Lunatic Psyker Supersonic The charge distance is greatly reduced when using the skill.

Knockback distance of enemies hit is reduced.

103 Doom Bringer Blood Boil The ‘Nasod Armor Mode – Full Burst’ related effect has been removed from the direct hit skill enhancement.
104 Doom Bringer Enhanced Plasma The ‘Nasod Armor Mode – Full Burst’ related effect has been removed from the direct hit skill.
105 Time Tracer Nasod Armor Mode- Overlimit Enables you to use Nasod Armor Commands. Press Z or X  button to activate the command after pressing Z or X skill button while Dynamo Configuration Mode (Awakening) is activated.

– Skill: Check skill description for related skills
– Command: ZZZ[Z], ZZZ[X], ZZX[X], XXZ[Z~Z], XXX[Z], XXX[X], →→ZZ[Z], →→XX[X]
Damage is cancelled when hit by Nasod Armor combo. Continue to press to use Nasod combo attack again.

Increases the damage of Nasod Armor commands and gains the abilities of Overlimit as well as teleportation.

Overlimit
– During Configuration Mode (Awakening) the cooldown of special actives are increased by 1.5 times.
-Configuration Mode (Awakening) will consume DP while MP is recovered.
– Dissolution Mode (Non-Awakening) will consume MP while DP is recovered.

Teleport
– During Dissolution Mode (Non-Awakening) by consuming 1 Dynamo Mutation Point you can move through space with Nasod Armor combo Z or X commands.

Enables you to use Nasod Armor Commands. Press Z or X  button to activate the command after pressing Z or X skill button while Dynamo Configuration Mode (Awakening) is activated – Skill: Check skill description for related skills.- Command: ZZZ[Z], ZZX[X], XX[X], XXZ[Z~Z], →→ZZ[Z], →→XX[X]Damage is cancelled when hit by Nasod Armor combo. Continue to press to use Nasod combo attack again.

Enhances Nasod Armor Command damage and gains special abilities Overlimit and Space Movement

Overlimit
– Recovers MP while consuming DP in Configuration Mode (Awakening).
– Recovers DP while consuming MP in Disarm Mode

Space Movement
– During disintegration mode (non-awakening), you can spend 1 mutation point to teleport through Z or X in a command that allows you to use the sword armor combo.

106 Diabolic Esper Mind Control [Dungeon]
Recovery amount when using skills in different modes.
– Configuration Mode (Awakening) DP Recovery : 100% Chance to Recover 20%
– Configuration Mode (Awakening) MP Recovery : 100% Chance to Recover 20%
Debuff Duration Reduced by 30%[PvP]
Recovery amount when using skills in different modes.
– Configuration Mode (Awakening) DP Recovery  : 100% Chance to Recover 5%
– Configuration Mode (Awakening) MP Recovery : 100% Chance to Recover 5%
Debuff Duration Reduced by 15%
[Dungeon]
Recovery amount when using skills in different modes
– Configuration Mode (Awakening) DP Recovery : 100% Chance to Recover 60%
– Configuration Mode (Awakening) MP Recovery : 100% Chance to Recover 60%
Debuff Duration Reduced by 30%[PvP]
Recovery amount when using skills in different modes
– Configuration Mode (Awakening) DP Recovery   : 100% Chance to Recover 10% Recover
– Configuration Mode (Awakening) MP Recovery :  : 100% Chance to Recover 10% Recover
Debuff Duration Reduced by 15%
107 Time Tracer Dark Matter Explosion Skill form will be changed.
108 Diabolic Esper Mind Circle Skill effect will be changed.
—–
When using Mutation Points, skill cooldown is decreased. MP/DP will be recovered depending on the number of Mutation Points used.
109 Diabolic Esper ESP New effects added.
—–
The less enemies around you, the higher the damage of your Special Active Skill will become.
110 Luciel Aura of Punishment [Dungeon]
Critical Damage Increase : 150% → 170%
Reduce chance to receive critical attack : 24.3%
Duration : 30 sec.[PvP]
Critical Damage Increase  : 150% → 160%
Reduce chance to receive critical attack : 24.3%
Duration  : 15 sec.
[Dungeon]
Critical Chance Increase : 20%
Critical Damage Increase : 20%
Duration : 30 sec.[PvP]
Critical Chance Increase : 10%
Critical Damage Increase : 10%
Duration : 15 sec.
111 Chiliarch Power of Oriax Briefly raises the body to its limit.

Switching Skill(Lu)
– Ciel will switch to Lu when skill is used.
– Gain 2 Combination Points when switching.

Briefly raises the body to its limit.

Switching Skill(Lu)
– Ciel will switch to Lu when skill is used.
– Gain 4 Combination Points when switching.

112 Dreadlord Demonic Authority Dark Demon Appearance Chance Increase : 25%
Combination Gauge Increase & Cooldown Decrease Chance : 100%
Combination Gauge Increase : 2
Skill Cooldown Decrease : 10%
Dungeon/PvP tooltips will be seperated.
If Apollyon does not appear as a Dark Demon, Bravery Skills will have additional cooldown.[Dungeon]
Dark Demon Appearance Chance Increase : 25%
Combination Gauge Increase : 6
Skill Cooldown Decrease : 10%
Bravery Skill Extra Time Cooldown Reduction: 50%[PvP]
Dark Demon Appearance Chance Increase  : 25%
Combination Gauge Increase : 2
Skill Cooldown Decrease : 10%
Bravery Skill Extra Time Cooldown Reduction : 10%
113 Dreadlord Oblivion [Empowered] Trait
Damage increased to 120%.
[Heavy] Trait
Damage increased to 144% but cooldown is increased to 120%.
114 Dreadlord Dead Cross [Regenerating (2)] Trait
Upon activation, at a 50% chance, cooldown is reduced to 60%.
[Critical] Trait
Increase MP Cost to 120%, and Ignores Enemy’s Defense by 50% in Dungeons and 25% in PvP.
115 Noblesse Rain of Chaos [Dungeon]
Fire Magic Spear(Magical) : 1893%
Magic Spear Descend (Magical) : 208% Multi Hit[PvP]
Fire Magic Spear (Magical) : 577%
Magic Spear Descend (Magical) : 63% Multi Hit
[Final Enhanced] effect will be changed.
Damage increased by 1.2 times[Dungeon]
Fire Magic Spear (Magical) : 2367%
Fire Magic Descend (Magical) : 260% Multi Hit[PvP]
Fire Magic Spear (Magical) : 721%
Fire Magic Descend (Magical) : 79% Multi Hit
116 Innocent [Mod]
Twilight Judgement
Changed to prevent being pushed back when launching Bullet.
117 Demonio Shrewd Cutter Skill AI now works properly even if you are not the host.
118 Rose Needle Sobat Skill form will be changed.
119 Storm Trooper FM-92 MK2 Lancer SW Time Stop duration will be adjusted.
120 Storm Trooper Eagle’s Radar If the number of enemies in a line is 5 or more, critical damage increase is added.
121 Storm Trooper Awakened Will: Storm Trooper When in Overstrike, moving speed is increased.
122 Storm Trooper Ancient Trigger Power Stun added when casted.
123 Storm Trooper Burst Grenade Trait has been changed
Enhanced -> Heavy
124 Tempest Burster Command Dash ZX commands now have a faster X command.
125 Tempest Burster [Mod]
Quantum Bomb
The bomb will drop properly in certain locations.
126 Crimson Rose Bloody Action Number of [Bloody Carnival] removed in dungeons has been adjusted.

5 -> 3

PvP [Bloody Carnival] duration has been adjusted.

5 sec. -> 7 sec.

127 Crimson Rose Death by Revolver The effect of 50% chance to grant [Bleed] status when switching [Revolver] with a switch command, has changed to grant [Bleed] at a 30% chance when attacking with a revolver.
128 Crimson Rose Frenzy Fixed a bug that could not be triggered in PvP. (Fix the issue/ Announcement X)
129 Black Massacre [Mod]
Destroyer’s Chain
The push back distance of the last attacked enemy will be decreased.
130 Freyja Photon Bomb [Dungeon]
Photon Bomb Blast (Magical) : 988% x2
Electromagnetic Field (Magical) : 48% Multi Hit[PvP]
Photon Bomb Blast (Magical) : 318% x2
Electromagnetic Field (Magical) : 15% Multi Hit
Stun effect will be removed.

Decreased push back distance for photon bomb explosions.

Trait will be changed.
Killing Blow (1)-> Critical

[Dungeon]
Photon Bomb Blast (Magical) : 1520% x2
Electromagnetic Field (Magical): 70% Multi Hit

[PvP]
Photon Bomb Blast (Magical) : 579% x2
Electromagnetic Field(Magical) : 27% Multi Hit

131 Freyja Viper Shower Trait has been changed.
Enhanced -> Heavy
132 Freyja Enhance Equipment Photon Bomb cooldown decrease effect has been added.
133 Freyja Einherjar [Dungeon]
Shockwave (Magical) : 3431%
Additional Grenade (Magical) : 139% ×2
Grenade Cooldown Decrease : 2 sec.
Duration : 19 sec.[PvP]
Shockwave (Magical) : 820%
Additional Grenade (Magical)  : 56% ×2
Grenade Cooldown Decrease : 2 sec.
Duration : 19 sec.
Moving speed increases during flight.

Trait has been changed
Haste -> Empowered

[Dungeon]
Shockwave (Magical) : 4075%
Additional Grenade (Magical) : 139% ×2
Grenade Cooldown Decrease : 2 sec.
Duration : 19 sec.

[PvP]
Shockwave (Magical) : 1552%
Additional Grenade (Magical) : 56% ×2
Grenade Cooldown Decrease : 2 sec.
Duration : 19 sec.

134 Minerva [Mod]
Photon Bomb
[Dungeon]
Photon Bomb Blast (Magical) : 1239% x2[PvP]
Photon Bomb Blast (Magical) : 400% x2
Stun status grants will be removed.

Decreased push back distance for photon bomb explosions.

Trait has been changed
Killing Blow (1) -> Critical

[Dungeon]
Photon Bomb Blast (Magical) : 1603% x2

[PvP]
Photon Bomb Blast (Magical) : 610% x2

135 Minerva [Mod]
G-96 Pressure Grenade
The timing of the attack is adjusted.
136 Minerva [Mod]
Neil Sniping
[Dungeon]
Neil Sniping (Magical) : 409%[PvP]
Neil Sniping (Magical) : 139%
[Dungeon]
Neil Snipping (Magical) : 546%[PvP]
Neil Sniping (Magical) : 186%
137 Metal Heart Robot Detonation Aiming point no longer disappears in certain situations. (DO NOT ANNOUNCE)
138 Optimus  G-2 Rolling Thunder [Dungeon]
Rolling Thunder (Magical) : 284%  x5[PvP]
Rolling Thunder (Magical) : 107%  x5
MP cost will change.
150 -> 200The cooldown time will be adjusted.Energy charge time will be decreased when attacking.
1 sec. -> 0.5 sec.Delay after casting has decreased.[Dungeon]
Rolling Thunder (Magical) : 379%  x5[PvP]
Rolling Thunder (Magical) : 144%  x5
139 Optimus Sub Mech Revolution Added an effect to increase the movement speed of the RX-78 Land Runner.
140 Optimus Mecha Volt MX Reduces the height of the enemy launched when hitting a high speed slash.
141 Prime Operator [Mod]
G-2 Rolling Thunder
[Dungeon]
Rolling Thunder (Magical): 284% Multi Hit[PvP]
Rolling Thunder (Magical) : 107% Multi Hit
MP cost will change.
150 -> 200Delay after casting has decreased.[Dungeon]
Rolling Thunder (Magical) : 379% Multi Hit[PvP]
Rolling Thunder (Magical) : 144% Multi Hit
142 Lofty: Executor  Zweit · Schneiden [Dungeon]
Horizontal Slash (Physical) : 1522%
Vertical Slash (Physical) : 2002%
Upward Slash (Physical) : 2389%[PvP]
Horizontal Slash (Physical) : 579%
Vertical Slash (Physical) : 684%
Upward Slash (Physical) : 728%
[Dungeon]
Horizontal Slash (Physical) : 4377%
Vertical Slash (Physical) : 978%
Upward Slash (Physical) : 635%[PvP]
Horizontal Slash (Physical) : 1580%
Vertical Slash (Physical) : 315%
Upward Slash (Physical) : 182%
143 Richter [Mod]
Zweit · Schneiden
[Dungeon]
Horizontal Slash (Physical) : 1383%
Vertical Slash (Physical) : 1848%
Upward Slash (Physical) : 2240%
Projection Sword (Physical): 292%[PvP]
Horizontal Slash (Physical) : 526%
Vertical Slash (Physical) : 632%
Upward Slash (Physical) : 683%
Projection Sword (Physical): 120%
[Dungeon]
Horizontal Slash (Physical) : 4377%
Vertical Slash (Physical) : 815%
Upward Slash (Physical) : 476%
Projection Sword (Physical): 195%[PvP]
Horizontal Slash (Physical) : 1580%
Vertical Slash (Physical) : 263%
Upward Slash (Physical) : 137%
Projection Sword (Physical): 80%
144 Lofty: Anpassen Echo Licht Returning projectiles will also receive Eid.
145 Lofty: Anpassen Wind Einfallen Trait has been changed.
Regenerating(1)-> Light
146 Erbluhen Emotion Alchimie Eid The ability to change Eids you have to specific Eids is now a base function of the skill and now limited to [Final Enhanced] form.
147 Erbluhen Emotion Edel Lied Character no longer slips when casting in certain situations.
148 Apostasia New Belief When using the Henir release skill in the Henir state, the remaining cooldown reduction effects will change.
10% -> 15%
149 Apostasia Totentanz Power Release’s enemy launch distance is decreased.
150 Sparky Child Mont Blanc Trait has been changed.
Enhanced-> Critical
151 Shining Romantica Sunshower Trait has been changed
Empowered > Critical
152 Rusty Child Interactive Skill Improves the cooldown of your summons interactive skills.
153 Rusty Child Bramble, Grow! Skill casting speed will be increased.
154 Daydreamer Fantasy Skill casting speed will be increased.

Empowered -> Critical

155 Daydreamer Flower Garden Skill cast speed will be increased.

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 25 กันยายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า