ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 ธ.ค. 61

2138

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 ธ.ค. 61

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 ธ.ค. 61


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 ธ.ค. 61 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 ธ.ค. 61 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 ธ.ค. 61

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 27 ธันวาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า