ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2562

1286

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 28 สิงหาคม 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.

 

 ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง คอนเทนต์

1) เงื่อนไขการปลดล็อค Elrianode Region Quest จะถูกเปลี่ยนเป็นดังต่อไปนี้:
– ก่อน: ทำเควส ‘The Moment of Choice’ให้สำเร็จ + มี Lv. 99
– หลัง: มี Lv. 99 + เข้าสู่ ‘Elrianode’ (ท่านจะสามารถเข้าสู่ Elrianode ได้เมื่อตัวละครของท่านมี Lv. 99 ขึ้นไป)

2) Unique El Tear Fragments ที่ดรอปในดันเจี้ยนของ Elrianode จะเป็น Dropped sealed

New Dungeon Added : Trosh’s Nest / Abandoned Icerite Plant

เพิ่มดันเจี้ยนใหม่ Trosh’s Nest’ และ ‘Abandoned Icerite Plant’
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2562
* Abandoned Icerite Plant จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีผู้เล่นมากกว่า 3 คนขึ้นไป

 


 

 

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า