ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

1319

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.

 


 

 

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า