ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

2130

ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562


ประกาศ หลังเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ผู้ที่เล่นเกม ES ที่มีโปรแกรม TeamViewer application รันอยู่ในเครื่องจะไม่สามารถทำการเข้าเกมได้ ให้ทำการปิดตัว TeamViewer application ก่อน

จุดที่ต้องทำการปิด TeamViewer application
1. System Tray
2. Task Manager (Process)

ที่มา (https://elsword.koggames.com/2019/11/notice-regarding-teamviewer/)

 


ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า