ประกาศทีมชนะเลิศการแข่ง ELSWORD School League

1139

ประกาศทีมชนะเลิศการแข่ง ELSWORD School League

สิ้นสุดลงแล้วสำหรับการแข่ง ELSWORD School League
ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศซึ่งได้แก่รายชื่อทีมดังต่อไปนี้ค่ะ

อันดับ ทีม รางวัล
1 คะน้าหมูกรอบพิเศษไข่ดาวไม่สุก ไม่พริก
(บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์))
ทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อทีม
2 Absolute 69x
(หอวัง)
ทุนการศึกษา 3,000 บาท ต่อทีม
3 Nep Destiny
(อัสสัมชัญ บางรัก)
ทุนการศึกษา 2,000 บาท ต่อทีม

 

วิธีการรับรางวัล :
– ทีมงานจะทำการติดต่อทีมที่ได้รางวัลเพื่อแจ้งวิธีการรับรางวัล ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60
– ทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– เงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%


 

ประกาศทีมชนะเลิศการแข่ง ELSWORD School League ประกาศทีมชนะเลิศการแข่ง ELSWORD School League

ประกาศทีมชนะเลิศการแข่ง ELSWORD School League

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า