รายงานสถานการณ์ของปัญหาแลค

1894

รายงานสถานการณ์ของปัญหาแลค

ทีมงานขอรายงานสถานการณ์ของปัญหาแลคให้ผู้เล่นทุกท่านได้รับทราบ จากที่ทีมงานได้รับแจ้งจากผู้เล่นหลายท่านเกี่ยวกับอาการดีเลย์จากการใช้สกิล หรือแลคจากการเล่นในช่วงผู้เล่นออนไลน์พร้อมๆ กัน ในช่วง2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจเป็นปัญหาเกี่ยวกับ Server ไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีจำนวน Server ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

ซึ่งทางทีมงานไม่นิ่งนอนใจและได้ทำงานตรวจสอบปัญหานี้อย่างละเอียดแล้วทั้ง 2 ด้าน คือ
1. ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Server ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่พบปัญหา
2. ตรวจสอบกับทีมผู้พัฒนาในด้าน Programming หรือ Client ที่อาจจะส่งผลต่ออาการแลคที่เกิดขึ้น

การตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Server
ทีมงานได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Server อย่างละเอียด  และพบว่ามีการใช้ประสิทธิภาพไม่ถึง 30% โดยข้อมูลที่นำมาให้แสดงให้ผู้เล่นได้เห็น คือช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา (ที่มีกิจกรรม Super Jumping Event)

ข้อมูลการใช้งาน CPU ของ Server

รายงานสถานการณ์ของปัญหาแลค

ข้อมูลการใช้งาน Memory ของ Server

รายงานสถานการณ์ของปัญหาแลค

ซึ่งข้อมูลนี้ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งทีมงานไทยและทีมผู้พัฒนาแล้ว และเห็นตรงกันว่า “ปัญหานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ Server”

การตรวจสอบเกี่ยวกับ Client เกม หรือ Programming
ทีมผู้พัฒนาได้แจ้งว่า ปัญหาแลคหรืออาการดีเลย์ต่างๆ ในช่วงผู้เล่นเล่นพร้อมกันจำนวนมากนี้ เกิดขึ้นจากการประมวลผลของกราฟิคของการใช้ Skill ทุกคนที่อยู่ใน Zone เดียวกัน โดยกราฟิคในเกมจะมีการทับซ้อนกันหลายมิติ ซึ่งปัญหานี้ก็พบในต่างประเทศด้วย เช่นประเทศไต้หวันก็พบอาการแลคเช่นกัน โดยทางทีมผู้พัฒนาแจ้งว่ากำลังตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหานี้อาจจะล่าช้าจนอาจจะทำให้ผู้เล่นหลายท่านไม่พอใจ ซึ่งทีมงานทุกคนต้องขออภัยกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเราจะพยายามติดตามวิธีการแก้ปัญหานี้กับทีมผู้พัฒนาอย่างใกล้ชิด และหากมีความคืบหน้าใดๆ ทางทีมงานจะแจ้งให้ผู้เล่นทราบทันทีค่ะ


 

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 12 มีนาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า