ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender!! ใช้จ่ายสูงสุดรับฟิกเกอร์ “Add”

1803

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender!! ใช้จ่ายสูงสุดรับฟิกเกอร์ “Add”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender!! ใช้จ่ายสูงสุดรับฟิกเกอร์ “Add”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของรางวัล Official Figure “Add” ได้แก่ตัวละครดังต่อไปนี้ค่ะ

UFelix

วิธีรับรางวัล :

  • ผู้ได้รับรางวัลทำการแจ้งข้อมูลมาทางระบบ แจ้งปัญหา ทางหน้าเว็บไซต์ โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

– ชื่อตัวละคร
– ไอดีเกม
– ชื่อนามสกุล
– ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล
– เบอร์โทรที่ติดต่อได้

  • โปรดแจ้งข้อมูลภายในวันที่ 15 ธ.ค. 60 โดยหลังจากทีมงานตรวจสอบข้อมูลว่าครบถ้วนจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 7 วันทำการค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender!! ใช้จ่ายสูงสุดรับฟิกเกอร์ “Add”


 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender!! ใช้จ่ายสูงสุดรับฟิกเกอร์ “Add” ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender!! ใช้จ่ายสูงสุดรับฟิกเกอร์ “Add”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender!! ใช้จ่ายสูงสุดรับฟิกเกอร์ “Add”

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า