[Elsword] Cash Shop Update 12/06/2019

6206

Cash Shop Update 05/06/2019


Laby Costume : Eternal Wedding
ระยะเวลาจำหน่าย : 12 มิถุนายน ก่อนปิดปรับปรุง ถึง 07 สิงหาคม 2562 หลังปิดปรับปรุง

Accessory : Gloomy Neon
ระยะเวลาจำหน่าย : 12 มิถุนายน ก่อนปิดปรับปรุง ถึง 10 กรกฏาคม 2562 หลังปิดปรับปรุง

 

 


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า