[Elsword] Cash Shop Update 08/04/2020

4309

[Elsword] Cash Shop Update 08/04/2020

Cash Shop Update 08/04/2020


Costume : Lord Academy
Costume Package : Lord Academy
Laby Costume Suit Package : Stuffed Toy

ระยะเวลาจำหน่าย : 08 เมษายน 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 06 พฤษภาคม 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

2 Elios Studios (Dark Elves’ Outpost, Lord’s Keep)
ระยะเวลาจำหน่าย : 08 เมษายน 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นไป

 


[Elsword] Cash Shop Update 08/04/2020 [Elsword] Cash Shop Update 08/04/2020 [Elsword] Cash Shop Update 08/04/2020

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 08 เมษายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า