[Elsword] Cash Shop Update 15/05/2019

2154

[Elsword] Cash Shop Update 15/05/2019

Cash Shop Update 15/05/2019


Laby Ice Burner (Dark Shadow)
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 พฤษภาคม  ถึง 12 มิถุนายน 2562

Laby Ice Burner (Dark Shadow) 1+1 Package 
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 พฤษภาคม  ถึง 19 พฤษภาคม 2562 23.59 น. จำกัดการซื้อ 10 ครั้งต่อ ID

Laby Costume Suit : Light Blue Overalls 
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 พฤษภาคม  ถึง 10 กรกฏาคม 2562 23.59 น.

 

 

 

 


[Elsword] Cash Shop Update 15/05/2019 [Elsword] Cash Shop Update 15/05/2019 [Elsword] Cash Shop Update 15/05/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 15 พฤศภาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า