[Elsword] Cash Shop Update 24/07/2019

13089

[Elsword] Cash Shop Update 24/07/2019

[Elsword] Cash Shop Update 24/07/2019


Custom Eye : Shaviana Eye
ระยะเวลาจำหน่าย : 24 กรกฏาคม 2562 ตามเวลารีเซ็ต ถึง 09 ตุลาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

[Elsword] Cash Shop Update 24/07/2019

Laby Costume : Romantic Summer
ระยะเวลาจำหน่าย : 24 กรกฏาคม 2562 ตามเวลารีเซ็ต ถึง 18 กันยายน 2562 ตามเวลารีเซ็ต

 [Elsword] Cash Shop Update 24/07/2019


[Elsword] Cash Shop Update 24/07/2019 [Elsword] Cash Shop Update 24/07/2019 [Elsword] Cash Shop Update 24/07/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 24 กรกฏาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า