[Elsword] Cash Shop Update 27/05/2020

2940

[Elsword] Cash Shop Update 27/05/2020

Cash Shop Update 27/05/2020


Summon Stone : Elephant Shrew
ระยะเวลาจำหน่าย : 27 พฤษภาคม 2563 14.00น. ถึง 24 มิถุนายน 2563 13.59น.

 


[Elsword] Cash Shop Update 27/05/2020 [Elsword] Cash Shop Update 27/05/2020 [Elsword] Cash Shop Update 27/05/2020

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า