[Elsword] Cash Shop Update 22/05/2019

2382

[Elsword] Cash Shop Update 22/05/2019

Cash Shop Update 22/05/2019


Laby Elrios Detective Academy
ระยะเวลาจำหน่าย : 22 พฤษภาคม  ถึง 17 กรกฏาคม 2562

Laby Ice Burner : Holy Unicorn
ระยะเวลาจำหน่าย : 22 พฤษภาคม  ถึง 19 พฤษภาคม 2562 23.59 น. 

Laby Ice Burner : Holy Unicorn 1+1 Package
ระยะเวลาจำหน่าย : 22 พฤษภาคม  ถึง 27 พฤษภาคม 2562 จำกัดการซื้อ 10 ครั้งต่อ ID

 

 

 


[Elsword] Cash Shop Update 22/05/2019 [Elsword] Cash Shop Update 22/05/2019 [Elsword] Cash Shop Update 22/05/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 พฤศภาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า