[Elsword] Cash Shop Update 29/05/2019

2724

[Elsword] Cash Shop Update 29/05/2019

Cash Shop Update 29/05/2019


Laby Ice Burner : Elpheus
ระยะเวลาจำหน่าย : 29 พฤษภาคม  ถึง 26 มิถุนายน 2562

Laby Ice Burner : Elpheus 1+1 Package
ระยะเวลาจำหน่าย : 29 พฤษภาคม  ถึง 3 มิถุนายน 2562 จำกัดการซื้อ 10 ครั้งต่อ ID

 

 


[Elsword] Cash Shop Update 29/05/2019 [Elsword] Cash Shop Update 29/05/2019 [Elsword] Cash Shop Update 29/05/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 29 พฤศภาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า