Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. – 1 มิ.ย. นี้

741

Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้ ห้ามพลาดกับ Cash Item สุดพิเศษที่หาซื้อไม่ได้ที่ไหน วางจำหน่ายสัปดาห์เดียวเท่านั้น!

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 1 มิถุนายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุง


1) Class Change Ticket Promotion

ไอเทม รายละเอียด ราคา จำกัด
Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้
[Cobo] 1st Class Change Ticket
ตัวละคร 1st Class ใช้เปลี่ยนเป็นสายอื่น 12,000 Cash ซื้อได้ 1 ครั้ง/วัน/ID
Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้
[Cobo] 2nd Class Change Ticket
ตัวละคร 2nd Class ใช้เปลี่ยนเป็นสายอื่น 12,000 Cash ซื้อได้ 1 ครั้ง/วัน/ID
Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้
[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket
ตัวละคร Transcendence ใช้เปลี่ยนเป็นสายอื่น 12,000 Cash ซื้อได้ 1 ครั้ง/วัน/ID

* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 1 มิ.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง


2) ‘Burning in Red’ Package

Package ประกอบด้วย ราคา จำกัด
Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้
Ice Burner (Salvatore Rosso)
10+10 Package
Ice Burner (Salvatore Rosso) 20ea 20,000 Cash ซื้อได้ 5 ครั้ง/วัน/ID

3) Welcome Package

Package ประกอบด้วย ราคา จำกัด
Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้
Blessed Restoration Scroll
5+5 Package
Blessed Restoration Scroll 10ea 30,000 Cash ซื้อได้ 5 ครั้ง/วัน/ID
Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้
Blessed Time and Space Scroll
5+5 Package
Blessed Time and Space Scroll 10ea 6,250 Cash ซื้อได้ 5 ครั้ง/วัน/ID
Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้
Blessed Fluorite Crystal
5+5 Package
Blessed Fluorite Crystal 10ea 15,000 Cash ซื้อได้ 5 ครั้ง/วัน/ID
Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้
Blessed Fluorite Ore
5+5 Package
Blessed Fluorite Ore 10ea 5,000 Cash ซื้อได้ 5 ครั้ง/วัน/ID

Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้  Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้

Special Sale!! ห้ามพลาด 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า