ประกาศเรื่องการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop

298
ประกาศเรื่องการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop

           ทีมงานขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบว่า หลังการปิดปรับปรุงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop ดังต่อไปนี้ค่ะ1. Avatar แบบแยกชิ้นจะไม่มีการจำหน่ายในแบบมีอายุการใช้งานอีกต่อไป จะจำหน่ายเฉพาะแบบอายุถาวรเท่านั้น

2. นำ Avatar แบบแยกชิ้นที่วางจำหน่ายอยู่ทั้งหมดออกจาก Cash Shop ไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไป

     2.1 ยกเว้น Avatar ที่เพิ่งอัพเดทซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาจำหน่าย

2.2 ยกเว้น Basic Avatar ดังต่อไปนี้ที่จะวางจำหน่ายตลอดไป
Bad Guys
Fantasy Academy
Animal Costplay
Summer Casual
Holy/Dark Priest
Fantasy Evil Slayer
ELS Spring Rain
ELS Casual

3. Avatar อัพเดทใหม่ทั้งแบบแยกชิ้นและ Package จะสามารถซื้อได้ภายในระยะเวลาจำหน่ายเท่านั้น เมื่อหมดระยะเวลาจำหน่ายจะถูกนำออกจาก Cash Shop ทั้งหมด

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

 

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 มีนาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า