ประกาศเรื่องการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop

956
ประกาศเรื่องการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop ประกาศเรื่องการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop

           ทีมงานขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบว่า หลังการปิดปรับปรุงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop ดังต่อไปนี้ค่ะ1. Avatar แบบแยกชิ้นจะไม่มีการจำหน่ายในแบบมีอายุการใช้งานอีกต่อไป จะจำหน่ายเฉพาะแบบอายุถาวรเท่านั้น

2. นำ Avatar แบบแยกชิ้นที่วางจำหน่ายอยู่ทั้งหมดออกจาก Cash Shop ไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไป

     2.1 ยกเว้น Avatar ที่เพิ่งอัพเดทซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาจำหน่าย

2.2 ยกเว้น Basic Avatar ดังต่อไปนี้ที่จะวางจำหน่ายตลอดไป
Bad Guys
Fantasy Academy
Animal Costplay
Summer Casual
Holy/Dark Priest
Fantasy Evil Slayer
ELS Spring Rain
ELS Casual

3. Avatar อัพเดทใหม่ทั้งแบบแยกชิ้นและ Package จะสามารถซื้อได้ภายในระยะเวลาจำหน่ายเท่านั้น เมื่อหมดระยะเวลาจำหน่ายจะถูกนำออกจาก Cash Shop ทั้งหมด

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

 

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 มีนาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า