Cash Shop Update 06/02/2019

2053

Cash Shop Update 06/02/2019

Cash Shop Update
ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562


Elsword อัพเดท Shop ใหม่ โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามามีดังนี้

Custom Motion : Fluffly Bear
ระยะเวลา 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 6 มีนาคม 2562

Cash Shop Update 06/02/2019

Rose, Ain, Laby Costume : Gothic Loli
ระยะเวลา 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 3 เมษายน 2562

Cash Shop Update 06/02/2019

 


Cash Shop Update 06/02/2019 Cash Shop Update 06/02/2019 Cash Shop Update 06/02/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า