Cash Shop Update 13/02/2019

2333

Cash Shop Update 13/02/2019
Cash Shop Update
ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562


Elsword อัพเดท Shop ใหม่ โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามามีดังนี้

Costume : Imagine Dragon
ระยะเวลา 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 13 มีนาคม 2562

Cash Shop Update 13/02/2019

 

Laby Ice Burner : Nasod Battle Suit, Velder Imperial Guard
ระยะเวลา 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 13 มีนาคม 2562

Cash Shop Update 13/02/2019


Cash Shop Update 13/02/2019 Cash Shop Update 13/02/2019 Cash Shop Update 13/02/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า