Cash Shop Update 20/02/2019

2495

Cash Shop Update 20/02/2019
Cash Shop Update

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


Elsword อัพเดท Shop ใหม่ โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามามีดังนี้

Laby Ice Burner : Celestial Master
ระยะเวลา 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 มีนาคม 2562

Cash Shop Update 20/02/2019

Laby: Marching Band
ระยะเวลา 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 17 เมษายน 2562

Cash Shop Update 20/02/2019

 


Cash Shop Update 20/02/2019 Cash Shop Update 20/02/2019 Cash Shop Update 20/02/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า