Cash Shop Update 06/03/2019

2738

Cash Shop Update 06/03/2019

Cash Shop Update
ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562


Laby Ice Burner : Grace Fairy
ระยะเวลา 6 มีนาคม 2562 ถึง 3 เมษายน 2562

Cash Shop Update 06/03/2019

Accessory : Sweety Cotton
ระยะเวลา 6 มีนาคม 2562 ถึง 3 เมษายน 2562

Cash Shop Update 06/03/2019

Guild skin : Cats Hill
ระยะเวลาจำหน่าย : เริ่ม 6 มีนาคม 2562 – ถาวร


Cash Shop Update 06/03/2019 Cash Shop Update 06/03/2019 Cash Shop Update 06/03/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 6 มีนาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า