[Costume Suit] Christmas Velvet

2764

[Costume Suit] Christmas Velvet

ชุดประจำเทศกาสคริสต์มาสปีนี้มาในแบบหรูหราควรค่าแก่การเป็นเจ้าของ

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 18 มกราคม 2560 เวลา 8.59 น.


[Costume Suit] Christmas Velvet
Christmas Velvet Package
ราคา 21,000 Cash Point
แพ็คเกจประกอบด้วย Costume Suit + Hair

[Costume Suit] Christmas Velvet


 

[Costume Suit] Christmas Velvet [Costume Suit] Christmas Velvet [Costume Suit] Christmas Velvet

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า