[Custom Sit] Elrios Beat

1183

ได้เวลาขาแดนซ์ออกมาวาดลวดลายทั้งร้องทั้งเต้นให้สั่นสะเทือนไปทั่ว Elrios!

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 2.00 น. – 7 ธันวาคม 2560 เวลา 7.59 น.


Elrios Beat
ราคา : 7,600 Cash

 


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า