Elsword Cash Shop Update

2602

Elsword Cash Shop Update

Elsword Cash Shop Update
ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561Costume : Lord Chesterfield

ราคา 2,990 K-Ching
ระยะเวลาการจำหน่าย : 28 พ.ย.61 ถึง 19 ธ.ค. 61

Elsword Cash Shop Update

Accessory : Wah-Kun on your head
ราคา 500 K-Ching
ระยะเวลาการจำหน่าย : 05 ธ.ค.61 ถึง 03 ม.ค. 62

Accessory : Bebe on your head
ราคา 500 K-Ching
ระยะเวลาการจำหน่าย : 05 ธ.ค.61 ถึง 03 ม.ค. 62

 

Elsword Cash Shop Update


Elsword Cash Shop Update Elsword Cash Shop Update Elsword Cash Shop Update

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า