[Elsword] Fishing Update

13329

[Elsword] Fishing Update
[Elsword] Fishing Update

 Fishing Update

– อัพเดทคอนเทนต์ตกปลา ที่จะทำใหผู้เล่นสามารถใช้ Ruve Herb และ Whole Grain Flour เป็นเหยื่อเพื่อตกปลาต่าง ๆ ได้!

[Life Contents : Fishing]

– Starting Condition Lv. 99 หรือสูงกว่า

– Fishing Location : Spirit Falls, Charming Geyser

– Fishing Method :

 • เปิด Fishing UI แลทำการเลือกเบ็ดและเหยื่อ คลิกที่ปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มการตกปลาแบบอัตโนมัติ
 • ท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ที่จะเป็นต่อการตกปลาได้ที่ Fishing Site Helen ที่ Hot Springs

– Rewards :

 • ปลาหลากชนิดที่ตกมาได้ สามารถนำไปแลกของรางวัล เช่น Spicy Seafood Soup, Refined Magic Stone, El Resonance Potion (x5 ~ 100 Concentrate), ฯลฯ ได้ที่ Fishing Site Helen

(ท่านสามารถได้รับ El Resonance EXP ปริมาณหนึ่งโดยยึดตาม Concentrate เมื่อใช้ El Resonance Potion)

[หมายเหตุ]

1) Fishing UI Hot Key สามารถตั้งค่าได้โดย [System (ESC) > Set Custom Keyboard]

2) ผู้เล่นจะไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้ได้ขณะที่ตกปลา
[Elsword] Fishing Update
* การตกปลาจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นเข้าสู่ Item Mall

2) เพิ่ม ‘Life Stamina’ สำหรับการตกปลา

– Life Stamina จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อ Lv. 99 ซึ่งจะถูกใช้กับทุกตัวละครใน ID

– Life Stamina จะถูกรีเซ็ตทุก ๆ วันเวลา 14.00 น. หากท่าน Login อยู่ ท่านต้องทำการ Logout ก่อนหนึ่งครั้งเพื่อรีเซ็ต

– Life Stamina จะไม่ถูกฟื้นฟูเมื่อเลเวลอัพ

 

3) แท็บ ‘Life’ จะถูกเพิ่มใน Inventory

– เพิ่มแท็บ Inventory ใหม่ ที่จะสามารถใส่ เบ็ด, อุปกรณ์ตกปลา, หรือไอเทมที่เกี่ยวกับการตกปลาอื่น ๆ ได้

 

4) NPC ใหม่ ‘Fishing Site Helen’ จะถูกเพิ่มที่ Spirit Falls และ Charming Geyser

– ท่านสามารถ ซื้อ / ซ่อมแซม / แลกเปลี่ยน ไอเทมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตกปลาได้ที่ ‘Fishing Site Helen’

[Elsword] Fishing Update Event

 

 1. Fishing Update Login Event
  ระยะเวลากิจกรรม: 19 มิถุนายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 3 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Fishing Update
 2. Fishing Update Daily Quest
  ระยะเวลากิจกรรม: 19 มิถุนายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 3 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม
  [Elsword] Fishing Update [Elsword] Fishing Update

[Elsword] Fishing Update [Elsword] Fishing Update [Elsword] Fishing Update

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า