ELSWORD อัพเดทแพทช์วันที่ 6 กันยายน  2561

3889

ELSWORD อัพเดทแพทช์วันที่ 6 กันยายน  2561

ELSWORD อัพเดทแพทช์วันที่ 6 กันยายน 2561
ปรับ Balance เพิ่มแผนที่ใหม่ และกิจกรรม PVP League !!


อัพเดทแผนที่ Varnimyr Dungeon[Shadow Vein]
ELSWORD อัพเดทแพทช์วันที่ 6 กันยายน  2561


กิจกรรม PVP League 3 Start!

ระยะเวลา League เริ่ม 6 ก.ย. 2561 หลังปิดเซิร์ฟ สิ้นสุด 29 พ.ย. 2561 ก่อนปิดเซิร์ฟ
– สิ่งที่เปลี่ยนใน League 3
   1. ปรับเปลี่ยนรางวัลแลกด้วยเหรียญ Competitor’s Coin

ไอเทมที่ต้องการ

จำนวน.

รางวัล

จำนวน

Competitor’s Coin

1

Basic Warrior’s Potion

5

1

Secret Dungeon Entry Permit

2

7

Intermediate Warrior’s Potion

21

7

Heroic Invitation

7

15

Stamina Potion

7

15

Elrianode Defense Request

7

30

Magic Necklace (30 วัน) Cube

1

30

Ring (30 วัน) Selective Cube

1

 

2. เงื่อนไข Rank ในการซื้อ Sparring Magic Stone ถูกลบและใช้น้อยลง
3.  
Warrior’s Victory Medal จะถูกใส่เป็นรางวัลในเควส PvP

Quest Name

[PVP] Only One!

[PVP] Double Kill!

[PVP] Triple Kill!

[PVP] Sweet Victory!

[PVP] Eager Victory!

[PVP] Team Work!

[PVP] Easy! Team Work!

[PVP] Rightfully

[PVP] Fair and Square

[PVP] Even More Fair and Square

 

4. Reward for SS, SSS, STAR quest will be added.

ชื่อเควส

รางวัลปัจจุบัน

รางวัลเพิ่มเติม

[PVP] Champion Worthy of SS Rank

Liquid Medicine of Fighting Spirit 7 ea.

(เลือก 1 อย่าง)
Magic Stone 5 ea.
หรือ Twisted Sage’s Magic Stone 5 ea.

[PVP] Champion Worthy of SSS Rank

Liquid Medicine of Fighting Spirit 8 ea.

(เลือก 1 อย่าง)
Magic Stone 7 ea.
หรือ Twisted Sage’s Magic Stone 7 ea.

[PVP] Champion Worthy of Star Rank

Liquid Medicine of Fighting Spirit 9 ea.

(เลือก 1 อย่าง)
Magic Stone 9 ea.
หรือ Twisted Sage’s Magic Stone 9 ea.


5. Rank
ในการซื้อ Blindingly Radiant Champion’s Accessory จะถูกเปลี่ยนจาก Rank Star เป็น Rank SSS ขึ้นไป
6. วิธีการคำนวน RP ที่ได้รับจากการ ชนะ/แพ้ PVP Match จะถูกปรับเปลี่ยน


New PVP maps added: Labyrinth of Ruin, Elrianode City

1. เมื่อตัวละครไม่ได้เซ็ต Representing Stats สวมใส่ Rare Costume ที่มี Seasonal Ice Burner Buff, ตัวละครอื่นจะได้รับ Ice Burner Buff จะถูกเปลี่ยนเป็น:
1) Representing Stats(Lu) : ถ้า Ciel สวมใส่ Rare Costumes ที่มี Seasonal Ice Burner Buff , ผู้เล่นจะไม่ได้รับ Seasonal Ice Burner Buff
2) Representing Stats(Ciel) : ถ้า Lu สวมใส่ Rare Costumes ที่มี Seasonal Ice Burner Buff , ผู้เล่นจะไม่ได้รั Seasonal Ice Burner Buff
3) Representing Stats(Luciel) : ถ้า Lu หรือ Ciel ตัวใดตัวนึงสวมใส่ Rare Costumes ที่มี Seasonal Ice Burner Buff , ผู้เล่นจะได้รับ Seasonal Ice Burner Buff
2. Couple’s Ring ที่ซื้อมาจาก Item Mall สามารถเก็บใส่คลังรวมได้
3. Holy/Dark Priest costumes จะถูกเพิ่มเข้า ED Shop


อัพเดท Raid Dungeon

[Raid : Crimson Tower of Howling Flames]
1. HP ของ Remnant of Crimson Calamity(Boss) ลดลง
2. Damage ของ Remnant of Crimson Calamity(Boss) ลดลง
3. HP ของ Crimson Soul(Boss) ลดลง
4. Damage ของ Crimson Soul(Boss) ลดลง
5. การฟื้นฟูของ Crimson Soul(Boss) จาก Crimson Memory ลดลง
6. HP ของ Crimson memory ลดลง
7. HP ของ Crimson Calamity ลดลง
8. Damage ของ Crimson Calamity ลดลง

[Raid : Never-Ending Darkness]
1. HP ของ Dark Observer(Boss) ลดลง
2. HP ของ Crimson Eye(Boss) ลดลง
3. Damage สำหรับลบท่ากรงขังของ Crimson Eye(Boss) ลดลง
4. เปลี่ยนการสร้าง Thorn Prison เป็น 2 หรือต่ำกว่าในช่วงที่ Crimson Eye(Boss) ใช้ท่ากรงขัง
5. Damage จะไม่สะท้อนอีกต่อไปเมื่อ Crimson Eye(Boss) กำลังร่าย Thorn Pillar
6. การฟื้นฟู HP ของ Crimson Eye(Boss) เมื่อ ตัวละคร/Search Party ตายจะถูกลดลง

[Raid : Crimson Cradle of Flames]
1. HP ของ Malice(Boss) ลดลง
2. HP ของ Recluse(Boss) ลดลง
3. HP ของ Dark Recluse(Boss) ลดลง
4. Damage สำหรับลบท่ากรงขัง Dark Recluse(Boss) ลดลง
5. เปลี่ยนการสร้าง Thorn Prison เป็น 2 หรือต่ำกว่าในช่วงที่ Dark Recluse(Boss) ใช้ท่ากรงขัง
6. การฟื้นฟู HP ของ Dark Recluse(Boss) เมื่อ ตัวละคร/Search Party ตายจะถูกลดลง
7. ปรับการใช้ท่า Thorn ของ Dark Recluse(Boss) ให้น้อยลง
8. ปรับเวลาในการรอเป็น 3 วินาทีเมื่อ Dark Recluse(Boss) ใช้ท่า Thorn prison


ปรับปรุงระบบ Guild มีรายละเอียดดังนี้

1. Guild Authority Settings Improvement
– Guild Master สามารถเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในกิลด์ได้ผ่านทาง Guild UI.
– การฝากของในคลังกิลด์ถูกเปลี่ยนเป็นแบบไม่จำกัด
– Guild Master จะถูกเพิ่มเข้าในหน้า Authority (ทุกอย่างจะติ๊กถูกไว้หมด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถถอนได้ 20 ครั้ง)

2. Guild Storage Improvement
– สามารถใช้ Filter ของคลังกิลด์ได้ โดยของที่ Filter ที่ได้คือไอเทมเกี่ยวกับฟาร์มกิลด์
– กดปุ่ม [ดูฟาร์มไอเทม] ใน Guild Storage UI (จะแสดง เมล็ด, เก็บเกี่ยว และอาหาร)
– Filter จะรีเซ็ตเมื่อปุ่ม ‘ดูฟาร์มไอเทม’ คลิ๊กอีกครั้ง หน้าต่างจะปิดและเปิดอีกครั้ง

3. Guild Expedition Improvement
– สามารถเล่นได้ถึงด่าน 30 ใน Expedition ด้วยการเล่นคนเดียว (แทนที่จะนับรอบการลง เปลี่ยนแปลงเป็นถูกลบแทนหลังจากเคลียร์ Expedition)
– หลังจากด่าน 31 จะไม่สามารถลงคนเดียวได้
-จำนวนการลงจะไม่ลดลงตอนที่เข้าเล่น แต่จะนับหลังจากที่เคลียร์ด่าน
-ถ้ากดออกระหว่างการเล่น จำนวนการลงจะถูกลด (ถ้าหลุดจากเซิร์ฟเวอร์จะถูกลดเช่นกัน)
-ระบบจะแทนที่ “จำนวนการลงในวันนี้”เปลี่ยนเป็น “จำนวนครั้งที่เคลียร์”แทน

4. Guild Base Improvement
– สามารถใช้ Cobo Express เพื่อกลับไปเมืองก่อนหน้าที่จะวาร์ปมาที่ฐานกิลด์
– เมื่อเข้ามาที่ฐานกิลด์ โดยใช้ Cobo Express, จะกลับไปที่แผนที่ก่อนจะวาร์ปมาที่ฐานกิลด์

5. Farm Improvement
– เปลี่ยนการเรียงลำดับตามสมาชิกกิลด์
-การเรียงลำดับตำแหน่งเดิม
1. ฟาร์มของสมาชิกที่รดน้ำได้ (สุ่ม)
2. ฟาร์มสมาชิกคนอื่น (สุ่ม)
– การเรียงลำดับที่เปลี่ยน
1. ฟาร์มของสมาชิกกิลด์ที่รดน้ำได้ (เรียงตามชื่อ)
2. ฟาร์มที่มีพืชอย่างน้อย 1 ชนิด (เรียงตามชื่อ)
3. ฟาร์มที่ไม่มีพืช (เรียงตามชื่อ)

6. Other Guild Improvement
– เพิ่มขนาดกิลด์จาก 200 คนเป็น 300 คน
– ระบบใหม่: สามารถส่งจดหมายในเกมให้กับสมาชิกในกิลด์ทุกคนได้
-เพิ่มจำนวน Guild Coins ที่ได้รับจากเควสกิลด์
-เวลาสูงสุดของบัพ Guild Banner Blessing เพิ่มขึ้นจาก 2 วันเป็น 7 วัน (จำนวนการใช้และการซ่อมแซมใช้ Guild Coins เท่าเดิม)
-ตำแหน่งหัวหน้ากิลด์สามารถส่งต่อให้กับผู้เล่นอื่นได้ทันทีถ้าเข้าเงื่อนไขตามด้านล่างนี้
1) หัวหน้ากิลด์ไม่ออนไลน์เป็นเวลา 6 เดือน
2) เมื่อหัวหน้ากิลด์ ถูกโหวตมากกว่า 50% จากสมาชิกกิลด์ในเวลา 1 เดือน
– โดยจะส่งให้กับสมาชิกอื่นๆตามเงื่อนไขดังนี้
1) เมื่อช่วงเวลาที่ถูกโหวตมีการลงชื่อให้ผู้เล่นคนนั้นขึ้นเป็นหัวหน้ากิลด์แทน
2) ในเวลา 1 เดือน Guild Administrator ที่อยู่ในกิลด์นานที่สุด
3) ในเวลา 1 เดือน Officer ที่อยู่ในกิลด์นานที่สุด
4) ในเวลา 1 เดือน Veteran ที่อยู่ในกิลด์นานที่สุด
5) ในเวลา 1 เดือน Member ที่อยู่ในกิลด์นานที่สุด
6) ในเวลา 1 เดือน Initiate ที่อยู่ในกิลด์นานที่สุด


แก้ไขบัคต่าง ๆ ดังนี้

1. แก้ไขบัคบอสชั้น 1 ในดันเจี้ยน Crimson Tower of Howling Flame
2. แก้ไข NPC ‘Mople’ ใน Forsaken Spirit Asylum ยืนตำแหน่งผิดเพี้ยนจากที่สมควร
3. แก้ไขบัคผู้เล่นสามารถเข้า Forsaken Spirit Asylum ได้แม้ Combat Power ไม่ถึง 180,000
4. แก้ไขบัคเครื่องหมาย % หายไปจาก socket option ที่ได้รับจาก Dual Magic Stone
5. แก้ไขบัคไม่แสดง Support Unit เมื่อขี่ Mount: Celes
6. แก้ไขบัค Tooltip สำหรับ Stat. Attack Speed, Moving Speed, Jump Speed ในหน้าต่าง Status โชว์ผิดปกติ ค่าสูงสุดควรเป็น 130%


ปรับ Balance Skill ของแต่ละอาชีพ ดังนี้

Character Skill Name After
Sheath Knight Cruel Slayer Lv.4 Skill
พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น : 4% (สูงสุด 5 ขั้น)Lv.4 Skill
พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น : 4% (สูงสุด 5 ขั้น)Lv.4 Skill
พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น : 4% (สูงสุด 5 ขั้น)Lv.4 Skill
พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น : 4% (สูงสุด 5 ขั้น)
Void Princess Ruin ลดผล Black Hole สำหรับเป้าหมายที่โดนโจมตีลง 25%
แรงระเบิดจะผลักศัตรูลดผล Black Hole สำหรับเป้าหมายที่โดนโจมตีลง 25%
แรงระเบิดจะผลักศัตรูลดผล Black Hole สำหรับเป้าหมายที่โดนโจมตีลง 25%
แรงระเบิดจะผลักศัตรูลดผล Black Hole สำหรับเป้าหมายที่โดนโจมตีลง 25%
แรงระเบิดจะผลักศัตรู
Oz Sorcerer [Mod] Ruin ระยะของ Black Hole ลดลง
แรงระเบิดจะผลักศัตรูระยะของ Black Hole ลดลง
แรงระเบิดจะผลักศัตรูระยะของ Black Hole ลดลง
แรงระเบิดจะผลักศัตรูระยะของ Black Hole ลดลง
แรงระเบิดจะผลักศัตรู
Metamorphy [Mod] Energetic Body พลังโจมตีกายภาพลดลง : 25%
MP Gain เพิ่มขึ้น : 20%
ความเสียหายที่ได้รับลดลง : 50%พลังโจมตีกายภาพลดลง : 25%
MP Gain เพิ่มขึ้น : 20%
ความเสียหายที่ได้รับลดลง : 50%พลังโจมตีกายภาพลดลง : 25%
MP Gain เพิ่มขึ้น : 20%
ความเสียหายที่ได้รับลดลง : 50%พลังโจมตีกายภาพลดลง : 25%
MP Gain เพิ่มขึ้น : 20%
ความเสียหายที่ได้รับลดลง : 50%
Rena NF System ความเร็วเคลื่อนที่, ความเร็วกระโดด, อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น จะถูกลบ
[Dungeon]
ต่อ 1 NF
– โอกาส Critical เพิ่มขึ้น : 6%
– Critical Damage เพิ่มขึ้น: 6%
– ป้องกันธาตุ เพิ่มขึ้น : 50
[PVP]
ต่อ 1 NF
– โอกาส Critical เพิ่มขึ้น : 2%
– Critical Damage เพิ่มขึ้น: 2%
– ป้องกันธาตุ เพิ่มขึ้น : 20ความเร็วเคลื่อนที่, ความเร็วกระโดด, อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น จะถูกลบ
[Dungeon]
ต่อ 1 NF
– โอกาส Critical เพิ่มขึ้น : 6%
– Critical Damage เพิ่มขึ้น: 6%
– ป้องกันธาตุ เพิ่มขึ้น : 50
[PVP]
ต่อ 1 NF
– โอกาส Critical เพิ่มขึ้น : 2%
– Critical Damage เพิ่มขึ้น: 2%
– ป้องกันธาตุ เพิ่มขึ้น : 20ความเร็วเคลื่อนที่, ความเร็วกระโดด, อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น จะถูกลบ
[Dungeon]
ต่อ 1 NF
– โอกาส Critical เพิ่มขึ้น : 6%
– Critical Damage เพิ่มขึ้น: 6%
– ป้องกันธาตุ เพิ่มขึ้น : 50
[PVP]
ต่อ 1 NF
– โอกาส Critical เพิ่มขึ้น : 2%
– Critical Damage เพิ่มขึ้น: 2%
– ป้องกันธาตุ เพิ่มขึ้น : 20ความเร็วเคลื่อนที่, ความเร็วกระโดด, อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น จะถูกลบ
[Dungeon]
ต่อ 1 NF
– โอกาส Critical เพิ่มขึ้น : 6%
– Critical Damage เพิ่มขึ้น: 6%
– ป้องกันธาตุ เพิ่มขึ้น : 50
[PVP]
ต่อ 1 NF
– โอกาส Critical เพิ่มขึ้น : 2%
– Critical Damage เพิ่มขึ้น: 2%
– ป้องกันธาตุ เพิ่มขึ้น : 20
Anemos Call of the Wind [Dungeon]
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 30 วินาที
[PVP]
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 15 วินาที[Dungeon]
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 30 วินาที[PVP]
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 15 วินาที[Dungeon]
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 30 วินาที
[PVP]
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 15 วินาที[Dungeon]
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 30 วินาที
[PVP]
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 15 วินาที
Grand Archer Gungnir [Dungeon]
Magic Spear (Magical) : 347% Multi Hit (Awakening : 469% Multi Hit)
[PVP]
Magic Spear (Magical) : 98% Multi Hit (Awakening : 134% Multi Hit)[Dungeon]
Magic Spear (Magical) : 347% Multi Hit (Awakening : 469% Multi Hit)[PVP]
Magic Spear (Magical) : 98% Multi Hit (Awakening : 134% Multi Hit)[Dungeon]
Magic Spear (Magical) : 347% Multi Hit (Awakening : 469% Multi Hit)
[PVP]
Magic Spear (Magical) : 98% Multi Hit (Awakening : 134% Multi Hit)[Dungeon]
Magic Spear (Magical) : 347% Multi Hit (Awakening : 469% Multi Hit)
[PVP]
Magic Spear (Magical) : 98% Multi Hit (Awakening : 134% Multi Hit)
Grand Archer [Mod] Gungnir [Dungeon]
Magic Spear (Magical) : 291% Multi Hit (Awakening : 393% Multi Hit)
[PVP]
Magic Spear (Magical) : 100% Multi Hit (Awakening : 135% Multi Hit)[Dungeon]
Magic Spear (Magical) : 291% Multi Hit (Awakening : 393% Multi Hit)[PVP]
Magic Spear (Magical) : 100% Multi Hit (Awakening : 135% Multi Hit)[Dungeon]
Magic Spear (Magical) : 291% Multi Hit (Awakening : 393% Multi Hit)
[PVP]
Magic Spear (Magical) : 100% Multi Hit (Awakening : 135% Multi Hit)[Dungeon]
Magic Spear (Magical) : 291% Multi Hit (Awakening : 393% Multi Hit)
[PVP]
Magic Spear (Magical) : 100% Multi Hit (Awakening : 135% Multi Hit)
Grand Archer Arrow Mastery ผลสำหรับ Arrow Commands และ Skill (ยกเว้น Hyperactive)
Night Watcher Awakened Will: Night Watcher Special Active Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 30 วินาทีSpecial Active Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 30 วินาทีSpecial Active Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 30 วินาทีSpecial Active Damage เพิ่มขึ้น : 20%
ระยะเวลา : 30 วินาที
Blade Master Bloody Accel [Dungeon]
Blade Gust (Physical) : 3722%
Bloody Sword
– ดูดซับ HP เมื่อบาดเจ็บ (ยกเว้น Special Skill)
– ดูดซับ HP : 10%
– เพิ่มพลังโจมตี : 20%
– ระยะเวลา : 30 วินาที
[PVP]
Blade Gust (Physical) : 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies and absorbs HP (Special Skills Excluded)
– ดูดซับ HP : 10%
– เพิ่มพลังโจมตี : 10%
– ระยะเวลา : 20 วินาที[Dungeon]
Blade Gust (Physical) : 3722%
Bloody Sword
– ดูดซับ HP เมื่อบาดเจ็บ (ยกเว้น Special Skill)
– ดูดซับ HP : 10%
– เพิ่มพลังโจมตี : 20%
– ระยะเวลา : 30 วินาที[PVP]
Blade Gust (Physical) : 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies and absorbs HP (Special Skills Excluded)
– ดูดซับ HP : 10%
– เพิ่มพลังโจมตี : 10%
– ระยะเวลา : 20 วินาที[Dungeon]
Blade Gust (Physical) : 3722%
Bloody Sword
– ดูดซับ HP เมื่อบาดเจ็บ (ยกเว้น Special Skill)
– ดูดซับ HP : 10%
– เพิ่มพลังโจมตี : 20%
– ระยะเวลา : 30 วินาที
[PVP]
Blade Gust (Physical) : 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies and absorbs HP (Special Skills Excluded)
– ดูดซับ HP : 10%
– เพิ่มพลังโจมตี : 10%
– ระยะเวลา : 20 วินาที[Dungeon]
Blade Gust (Physical) : 3722%
Bloody Sword
– ดูดซับ HP เมื่อบาดเจ็บ (ยกเว้น Special Skill)
– ดูดซับ HP : 10%
– เพิ่มพลังโจมตี : 20%
– ระยะเวลา : 30 วินาที
[PVP]
Blade Gust (Physical) : 885%
Bloody Sword
– Wounds enemies and absorbs HP (Special Skills Excluded)
– ดูดซับ HP : 10%
– เพิ่มพลังโจมตี : 10%
– ระยะเวลา : 20 วินาที
Blade Master Giga Driver – Limiter [Dungeon]
Rotating Blade (Physical) : 141% Multi Hit
Explosion Attack (Physical) : 3265%
Sword Overdrive
– ลดคูลดาวน์ Active Skill : 5 วินาที
– เพิ่มพลังโจมตี : +20%
– ลด Knockdown Rate : 30%
– ระยะเวลา : 30 วินาที
[PVP]
Rotating Blade (Physical) : 32% Multi Hit
Explosion Attack (Physical) : 737%
Sword Overdrive
– ลดคูลดาวน์ Active Skill : 5 วินาที
– เพิ่มพลังโจมตี : +10%
– ลด Knockdown Rate : 20%
– ระยะเวลา : 20 วินาที[Dungeon]
Rotating Blade (Physical) : 141% Multi Hit
Explosion Attack (Physical) : 3265%
Sword Overdrive
– ลดคูลดาวน์ Active Skill : 5 วินาที
– เพิ่มพลังโจมตี : +20%
– ลด Knockdown Rate : 30%
– ระยะเวลา : 30 วินาที[PVP]
Rotating Blade (Physical) : 32% Multi Hit
Explosion Attack (Physical) : 737%
Sword Overdrive
– ลดคูลดาวน์ Active Skill : 5 วินาที
– เพิ่มพลังโจมตี : +10%
– ลด Knockdown Rate : 20%
– ระยะเวลา : 20 วินาที[Dungeon]
Rotating Blade (Physical) : 141% Multi Hit
Explosion Attack (Physical) : 3265%
Sword Overdrive
– ลดคูลดาวน์ Active Skill : 5 วินาที
– เพิ่มพลังโจมตี : +20%
– ลด Knockdown Rate : 30%
– ระยะเวลา : 30 วินาที
[PVP]
Rotating Blade (Physical) : 32% Multi Hit
Explosion Attack (Physical) : 737%
Sword Overdrive
– ลดคูลดาวน์ Active Skill : 5 วินาที
– เพิ่มพลังโจมตี : +10%
– ลด Knockdown Rate : 20%
– ระยะเวลา : 20 วินาที[Dungeon]
Rotating Blade (Physical) : 141% Multi Hit
Explosion Attack (Physical) : 3265%
Sword Overdrive
– ลดคูลดาวน์ Active Skill : 5 วินาที
– เพิ่มพลังโจมตี : +20%
– ลด Knockdown Rate : 30%
– ระยะเวลา : 30 วินาที
[PVP]
Rotating Blade (Physical) : 32% Multi Hit
Explosion Attack (Physical) : 737%
Sword Overdrive
– ลดคูลดาวน์ Active Skill : 5 วินาที
– เพิ่มพลังโจมตี : +10%
– ลด Knockdown Rate : 20%
– ระยะเวลา : 20 วินาที
Blade Master Counter Wave Shockwave Divider MP ที่ใช้ลดลง 40%
Furious Blade Blade Acceleration เมื่อโจมตีด้วย Shoot up Genocide จะลดคูลดาวน์ของสกิลทั้งหมดลง 20% (ยกเว้น Hyperactive)
Giga Drive – Limiter : เพิ่มระยะโจมตี 1.2 เท่าเมื่อโจมตีด้วย Shoot up Genocide จะลดคูลดาวน์ของสกิลทั้งหมดลง 20% (ยกเว้น Hyperactive)
Giga Drive – Limiter : เพิ่มระยะโจมตี 1.2 เท่าเมื่อโจมตีด้วย Shoot up Genocide จะลดคูลดาวน์ของสกิลทั้งหมดลง 20% (ยกเว้น Hyperactive)
Giga Drive – Limiter : เพิ่มระยะโจมตี 1.2 เท่าเมื่อโจมตีด้วย Shoot up Genocide จะลดคูลดาวน์ของสกิลทั้งหมดลง 20% (ยกเว้น Hyperactive)
Giga Drive – Limiter : เพิ่มระยะโจมตี 1.2 เท่า
Furious Blade Overpower เมื่อใช้งาน Giga Drive – Limiter and Bloody Accel buff effects, กดใช้อีกครั้งจะได้รับ Overpower buff effect.
Reckless Fist [Mod] Maximum Dive เคลื่อนที่หาตัวละครด้านหน้าและด้านหลังเพื่อโจมตี
Rage Hearts [Mod] Nuclear Bleed Damage ถูกลบออก
เพิ่มโอกาส Critical ศัตรูในระยะ 20%Bleed Damage ถูกลบออก
เพิ่มโอกาส Critical ศัตรูในระยะ 20%Bleed Damage ถูกลบออก
เพิ่มโอกาส Critical ศัตรูในระยะ 20%
Code: Nemesis Atomic Shield Energy Field
– ระยะ : 600
– Bonus Damage : 20%
– Allies Damage Reduction : 40% (PVP 20%)
– ระยะเวลา : 10 วินาทีEnergy Field
– ระยะ : 600
– Bonus Damage : 20%
– Allies Damage Reduction : 40% (PVP 20%)
– ระยะเวลา : 10 วินาทีEnergy Field
– ระยะ : 600
– Bonus Damage : 20%
– Allies Damage Reduction : 40% (PVP 20%)
– ระยะเวลา : 10 วินาที
Code: Nemesis Junk Break [Dungeon]
Drilling Attack (Magical) : 492% Multi Hit (Awakening 437%, Hit Count เพิ่มเติม)
[PVP]
Drilling Attack (Magical) : 123% Multi Hit (Awakening 110%, Hit Count เพิ่มเติม)[Dungeon]
Drilling Attack (Magical) : 492% Multi Hit (Awakening 437%, Hit Count เพิ่มเติม)[PVP]
Drilling Attack (Magical) : 123% Multi Hit (Awakening 110%, Hit Count เพิ่มเติม)[Dungeon]
Drilling Attack (Magical) : 492% Multi Hit (Awakening 437%, Hit Count เพิ่มเติม)
[PVP]
Drilling Attack (Magical) : 123% Multi Hit (Awakening 110%, Hit Count เพิ่มเติม)
Code: Ultimate Reinforce Nasod Weapons ระยะเวลา : 10 วินาที
Code: Architect Heaven’s Fist – Sweeper [Dungeon]
Punch Attack (Physical) : 1590%
Sweeping Attack (Physical) : 3560%
[PVP]
Punch Attack (Physical) : 575%
Sweeping Attack (Physical) : 1285%[Dungeon]
Punch Attack (Physical) : 1590%
Sweeping Attack (Physical) : 3560%[PVP]
Punch Attack (Physical) : 575%
Sweeping Attack (Physical) : 1285%[Dungeon]
Punch Attack (Physical) : 1590%
Sweeping Attack (Physical) : 3560%
[PVP]
Punch Attack (Physical) : 575%
Sweeping Attack (Physical) : 1285%
Code: Esencia [Mod] Heaven’s Fist – Sweeper [Dungeon]
Punch Attack (Physical) : 852%
Sweeping Attack (Physical) : 4240%
Collect (Physical) : 1484%
[PVP]
Punch Attack (Physical) : 276%
Sweeping Attack (Physical) : 1369%
Collect (Physical) : 479%[Dungeon]
Punch Attack (Physical) : 852%
Sweeping Attack (Physical) : 4240%
Collect (Physical) : 1484%[PVP]
Punch Attack (Physical) : 276%
Sweeping Attack (Physical) : 1369%
Collect (Physical) : 479%[Dungeon]
Punch Attack (Physical) : 852%
Sweeping Attack (Physical) : 4240%
Collect (Physical) : 1484%
[PVP]
Punch Attack (Physical) : 276%
Sweeping Attack (Physical) : 1369%
Collect (Physical) : 479%
Chung Heavy Stance Damage Reduction 40%
Iron Paladin Wonder Wall [Dungeon]
Damage Absorption : 50%
[PVP]
Damage Absorption : 25%[Dungeon]
Damage Absorption : 50%[PVP]
Damage Absorption : 25%[Dungeon]
Damage Absorption : 50%
[PVP]
Damage Absorption : 25%
Iron Paladin Land Smash Empowered Trait
– Attack Power เพิ่มขึ้น 120%Empowered Trait
– Attack Power เพิ่มขึ้น 120%Empowered Trait
– Attack Power เพิ่มขึ้น 120%
Comet Crusader [Mod] Wonder Wall [Dungeon]
Damage Absorption : 50%
[PVP]
Damage Absorption : 25%[Dungeon]
Damage Absorption : 50%[PVP]
Damage Absorption : 25%[Dungeon]
Damage Absorption : 50%
[PVP]
Damage Absorption : 25%
Deadly Chaser [Mod] Burning Punisher [Dungeon]
Magic Bullet (Magical) : 146% Multi Hit
[PVP]
Magic Bullet (Magical) : 45% Multi Hit[Dungeon]
Magic Bullet (Magical) : 146% Multi Hit[PVP]
Magic Bullet (Magical) : 45% Multi Hit[Dungeon]
Magic Bullet (Magical) : 146% Multi Hit
[PVP]
Magic Bullet (Magical) : 45% Multi Hit
Tactical Trooper Reaction Gloves Lv.4
[Dungeon]
Damage Reduction : 8% × Awakening Stage
[PVP]
Damage Reduction : 4% × Awakening StageLv.4
[Dungeon]
Damage Reduction : 8% × Awakening Stage[PVP]
Damage Reduction : 4% × Awakening StageLv.4
[Dungeon]
Damage Reduction : 8% × Awakening Stage
[PVP]
Damage Reduction : 4% × Awakening Stage
Sakra Devanam Valor and Devotion Valor & Devotion Buff มีระยะเวลา 30 วินาที
Sakra Devanam Tiger Power Fierce Tiger Buff มีระยะเวลา 30 วินาที
Apsara Flow of Chi เพิ่มโอกาสให้ Skill ที่ได้รับ Energy ติด Critical และไม่สน Defense 4% (สูงสุด 5 stacks)
Little Hsien Spell: Thunder [Dungeon]
Thunder (Physical) : 214% Multi Hit
Lightning (Physical) : Each Hit 113%
[PVP]
Thunder (Physical) : 35% Multi Hit
Lightning (Physical) : Each Hit 18%[Dungeon]
Thunder (Physical) : 214% Multi Hit
Lightning (Physical) : Each Hit 113%[PVP]
Thunder (Physical) : 35% Multi Hit
Lightning (Physical) : Each Hit 18%
Elesis Iron Body – Strong [Dungeon]
พลังโจมตีทางกายภาพ/เวทมนต์ เพิ่มขึ้น : 15%[Dungeon]
พลังโจมตีทางกายภาพ/เวทมนต์ เพิ่มขึ้น : 15%
Grand Master Sword of Victory Juggernaut Buster skill ไม่สน Damage Reduction ของเป้าหมาย จะถูกลบ

[Dungeon]
Juggernaut Buster Skill ไม่สน Defense 50%Juggernaut Buster skill ไม่สน Damage Reduction ของเป้าหมาย จะถูกลบ

[Dungeon]
Juggernaut Buster Skill ไม่สน Defense 50%

Pyro Knight Enhanced Concentration Lv.4
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 165%Lv.4
Critical Damage เพิ่มขึ้น : 165%
Flame Lord Heart of Fire พลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น : 4% (สูงสุด 5 Stacks)
Dark Knight Injection Stigma ใช้ 30 MP เมื่อใช้ Skill
Crimson Avenger Overflowing Blood Lv.4
พลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น : 20%Lv.4
พลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น : 20%
Bloody Queen Blood Mastery เปลี่ยนแปลงการคำนวน Damage Reduction
Doom Bringer Blood Boil Energy Pathway Overload
– Mutation Point ที่ใช้แต่ละแต้มจะเพิ่ม Critical Damage (สูงสุด 3 Stacks)Energy Pathway Overload
– Mutation Point ที่ใช้แต่ละแต้มจะเพิ่ม Critical Damage (สูงสุด 3 Stacks)
Mastermind Transform Offense Mode Lv.4
[Dungeon]
ความเสียหายเพิ่มขึ้น : 20%
[PVP]
ความเสียหายเพิ่มขึ้น : 10%Lv.4
[Dungeon]
ความเสียหายเพิ่มขึ้น : 20%[PVP]
ความเสียหายเพิ่มขึ้น : 10%
Dreadlord Force of Fear Lv.4
Critical Damage เพิ่มขึ้น 15%Lv.4
Critical Damage เพิ่มขึ้น 15%
Diabla [Mod] Bloodlust เมื่อ HP ต่ำกว่า 25%, ไม่สามารถใช้ Skill ได้
Diabla Altar of Evil PVP ระยะเวลา : 12 วินาที
Diabla [Mod] Altar of Evil PVP ระยะเวลา : 12 วินาที
Demonio Transcendence PVP ระยะเวลา : 12 วินาที
Demonio Manic Demon Form – Thirst Lv.4
พลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น : 0 ~ 15%Lv.4
พลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น : 0 ~ 15%
Storm Trooper Heavy Weapon Mastery Lv.4
Active/Special Active พลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น : 6%
Bloodia [Mod] Double Gunhawk ชะงัก 1 วินาทีแรกที่โยน
Crimson Rose Awakened Will: Crimson Rose ระยะเวลา : 5 วินาที
Crimson Rose Bloody Action ระยะเวลา : 5 วินาที
Black Massacre Swift Assassin [Dungeon]
ระยะเวลา : 10 วินาที
[PVP]
ระยะเวลา : 5 วินาที
Freyja Arsenal Reinforcement เมื่อใส่ Attribute, MP Gain (Attack) เพิ่มขึ้น จะถูกลบ
Optimus G-Extension Lv.4
พลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น : 6%
Prime Operator G-Upgrade โอกาส 5 Stack : 50%
Arme Thaumaturgy [Mod] Autosuggestion Physical Attack Damage
[Autosuggestion]
Max HP/MP เพิ่มขึ้น x1.5
Awakening เพื่อเพิ่มระยะเวลา 30 วินาที
Buff Level เพิ่มขึ้น 1 จาก [Projection Enhancement]
Lofty: Wanderer Entfernen Henir Release
– ความเสียหายเพิ่มขึ้น x1.2
Apostasia Abgrund [Enhanced] Skill Effect
[Dungeon]
ไม่สนพลังป้อมกัน 50%
[PVP]
ไม่สนพลังป้อมกัน 25%

ELSWORD อัพเดทแพทช์วันที่ 6 กันยายน  2561 ELSWORD อัพเดทแพทช์วันที่ 6 กันยายน  2561 ELSWORD อัพเดทแพทช์วันที่ 6 กันยายน  2561

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 6 กันยายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า