ELSWORD อัพเดทการปรับปรุงระบบต่างๆ

6116

ELSWORD อัพเดทการปรับปรุงระบบต่างๆ

ELSWORD อัพเดทแพทช์วันที่ 23 สิงหาคม 2561
พบกับการปรับปรุงระบบต่างๆ มากมาย ให้เล่นกันอย่างเพลิดเพลินและสะดวกสบายยิ่งขึ้น


[Renewal/Improvement]

1. เพิ่ม Quick Voice 2nd Job Class สามารถใช้เสียง Quick Voice เพื่อแสดงนิสัยของตัวละครได้แล้ว
2. เมื่อลงทะเบียนไอเทมขาดที่ Board, สามารถแนบ Foot Stamp ไปกับไอเทมที่ต้องผนึก
(ถ้าไอเทมขายไม่ออกจะได้รับ Foot Stamp คืนและจำนวนการผนึกจะไม่ลดลง)
3. หน้า Equipment ของตัวละครจะถูกเพิ่มจาก 2 เป็น 3 หน้า
4. หน้า Resonance Page จะถูกเพิ่มจาก 2 เป็น 3 หน้า
5. ความยากของ Hero dungeon จะถูกลดลงและลดจำนวนจำกัดในการชุบชีวิต สามารถชุบชีวิตได้เรื่อยๆ
6. จะมีข้อความแจ้งเตือนถ้ามีหินชุบชีวิตไม่เพียงพอใน Dungeon และ Raid
7. ใน Dungeon จะแสดงให้เห็นว่าสามารถชุบชีวิตได้อีกกี่รอบและมีหินชุบชีวิตอยู่เท่าไหร่
8. ปรับให้ผลของ Dark/Holy Priest Costume สามารถแชร์กับผู้เล่นคนอื่น เนื่องจากการปรับนี้ Light, Dark Resistance +50 จะถูกปรับเป็น +30 แทน


[Raid : Crimson Tower of Howling Flames]

1. HP ของ Remnant of Crimson Calamity Boss ลดลง
2. Damage
จาก Pillar of Fire ของ Remnant of Crimson Calamity Boss จะไม่สนใจ Defense Power ของผู้เล่น
3.
โอกาสเรียก Crimson Soul Boss ลดลง
4. HP
ของ Crimson Soul Boss ลดลง
5. Blackhole สามารถทำความเสียหายใส่ Crimson Memory ได้
6. HP ของ Crimson Memory ลดลง
7. HP ของ Crimson Calamity ลดลง
8. แก้ไขบัคของ Crimson Soul(Boss) ระหว่างใช้ท่าโจมตีระยะกว้าง


[Raid : Never-Ending Darkness]

1. แก้ไขบัคที่ไม่สามารถเดินตรงได้ในช่วงกลางแผนที่ของ Phase 1
2. HP ของ Dark Observer Boss ลดลง
3. HP
ของ Thorn Prison ที่เรียกออกมาโดย Crimson Eye Boss ลดลง
4.
การฟื้นฟู HP ของ Crimson Eye Boss เมื่อตัวละคร / Search Party ตาย จะถูกลดลง
5.
แก้ไขบัคที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งตัวละครเมื่อโดนสกิลจาก Crimson Eye Boss


[Raid : Crimson Cradle of Flames]

1. แก้ไขรูปแบบสกิลของ Malice Boss ให้ไม่สน Defense Power ของผู้เล่น
2.
ปรับ Damage ของ Pillar of Fire ที่ถูกใช้โดย Recluse Boss ให้ไม่สน Defense Power ของผู้เล่น
3.
ปรับ Damage สำหรับ Laser Attack ที่ถูกใช้โดย Recluse Boss ให้ไม่สน Defense Power ของผู้เล่น
4. HP ของ Thorn ที่ถูกเรียกโดย Recluse Boss ลดลง
5.
การฟื้นฟู HP ของ Dark Recluse Boss เมื่อตัวละคร / Search Party ตายจะลดลง
6. HP
ของ Thorn prison ที่ถูกเรียกโดย Dark Recluse Boss ลดลง
7. HP
ของ Thorn ที่ถูกเรียกโดย Dark Recluse Boss ลดลง
8. ปรับให้ผู้เล่นไม่โดน S Fire of Retribution Debuff จากบางสกิลของ Dark Recluse Boss
9.
ปรับให้ Dark Recluse Boss ใช้เวลาเพิ่มก่อนจะใช้ท่า Thorn Prison


[Update แก้ไข Bug ภายในเกม]

1. แก้ไขบัค Option สำหรับ Skill cut-in บางอย่างไม่มีผลใน Stat รวม
2. แก้ไขบัค [Cobo] Summer Casual costume ของ Luciel และ Rose ไม่มีใน ED shop
3. แก้ไขบัคที่พืชของเพื่อนร่วมกิลด์ไม่ขยับ
4. แก้ไขให้ไม่แสดง Skill Cut-in และ Skill Frame เมื่อใช้ท่า Hyper Active Skills ถ้า Skill Cut-In& Party Skill Frame
    ถูกปิดโดยเพื่อนในปาร์ตี้[Market Board Foot Stamp Attachment]

– เมื่อทำการแลกเปลี่ยนผ่าน Market Board, สามารถแนบ Foot Stamp ไปกับไอเทมแทนการผนึกได้ทันที
– ถ้าไอเทมขายไม่ออก จะได้รับ Foot Stamp คืน

รายละเอียด

1. Item Tooltip Display Change
1) ถ้าไม่มีจำนวนผนึกเหลือ จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
2) ไอเทมที่มีจำนวนการผนึกเหลือ, จะขึ้นว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้แต่จะมีข้อความแสดงเพิ่มเติมว่าสามารถแลกเปลี่ยนได้โดยแนบ Foot Stamp

2. Function when Registering for Market Board
– การใช้ Foot Stamp attachement function จะอธิบายไว้ตรงข้อความสีแดง
– สำหรับระยะเวลา, เมื่อหน้าต่างลงทะเบียนไอเทมเปิด, จะมีหน้าต่างคำแนะนำแสดงขึ้นมา
– เมื่อ Foot Stamp attachment function ถูกใช้บ่อยๆ,หน้าต่างคำแนะนำจะไม่แสดงและข้อความสีแดงจะกลับเป็นสีเดิม
– คลิ๊กขวาที่ไอเทมที่ยังไม่ผนึกแต่มีจำนวนการผนึกเหลืออยู่ จะขึ้นหน้าต่างดันนี้
– ก่อนหน้านี้จะเป็นข้อความ “ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้” หลังจากการอัพเดทจะแสดง UI ดังนี้

– เมื่อผู้เล่นไม่มีไอเทม Foot Stamp
ELSWORD อัพเดทการปรับปรุงระบบต่างๆ  – เมื่อผู้เล่นมีไอเทม Foot Stamp สำหรับการผนึกไอเทม
ELSWORD อัพเดทการปรับปรุงระบบต่างๆ – Foot Stamp ที่มีระยะเวลา หรือมีวันที่จะถูกลบ จะไม่สามารถใช้ได้กับระบบนี้

3. Board Display
– เนื่องจากราคาไอเทมขึ้นอยู่กับจำนวนการผนึกที่เหลือ เมื่อลงทะเบียนจะขึ้นแสดงให้เห็นโดยจำนวนการ
ผนึกจะลดลง 1

-ภาพเมื่ออยู่กับเจ้าของ
ELSWORD อัพเดทการปรับปรุงระบบต่างๆ
-ภาพเมื่อผู้เล่นคนอื่นเห็น
ELSWORD อัพเดทการปรับปรุงระบบต่างๆ

4.อื่น ๆ 
– ถ้ามีที่ไม่เพียงพอสำหรับตัวไอเทมและ Foot Stamp จะไม่สามารถรับไอเทมได้


ELSWORD อัพเดทการปรับปรุงระบบต่างๆ ELSWORD อัพเดทการปรับปรุงระบบต่างๆ ELSWORD อัพเดทการปรับปรุงระบบต่างๆ

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า