ELSWORD อัพเดท Ereda Island เปิดทั้งวันถาวร 7 ก.ย. นี้

6375
ELSWORD อัพเดท Ereda Island เปิดทั้งวันถาวร 7 ก.ย. นี้

ELSWORD อัพเดท Ereda Island เปิดทั้งวันถาวร 7 ก.ย. นี้

ELSWORD อัพเดทวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.

* สัปดาห์นี้ไม่มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ โดยปิดปรับปรุงครั้งต่อไปวันที่ 14 ก.ย. 60


Ereda Island

เปิดให้เข้าเล่นได้ตลอดทั้งวัน ไม่จำกัดช่วงเวลาตลอดไป!

ELSWORD อัพเดท Ereda Island เปิดทั้งวันถาวร 7 ก.ย. นี้


ELSWORD อัพเดท Ereda Island เปิดทั้งวันถาวร 7 ก.ย. นี้ ELSWORD อัพเดท Ereda Island เปิดทั้งวันถาวร 7 ก.ย. นี้

ELSWORD อัพเดท Ereda Island เปิดทั้งวันถาวร 7 ก.ย. นี้

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 4 กันยายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า