[New Costume] Fanatic Outfit สาวกแห่ง Henir

2871

[New Costume] Fanatic Outfit สาวกแห่ง Henir

Costume Suit ใหม่สำหรับเหล่าสาวกแห่ง Henir

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 14 กันยายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุง

[New Costume] Fanatic Outfit สาวกแห่ง Henir
Fanatic Outfit
ราคา 18,000 Cash

พิเศษ! พิมพ์คำสั่ง /forhenir จะแสดงท่าทางได้ด้วย

[New Costume] Fanatic Outfit สาวกแห่ง Henir


 

[New Costume] Fanatic Outfit สาวกแห่ง Henir [New Costume] Fanatic Outfit สาวกแห่ง Henir


 

[New Costume] Fanatic Outfit สาวกแห่ง Henir [New Costume] Fanatic Outfit สาวกแห่ง Henir

[New Costume] Fanatic Outfit สาวกแห่ง Henir

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า