Magical Scroll เพิ่มความสามารถให้ Skill Cut-In

1535

Magical Scroll เพิ่มความสามารถให้ Skill Cut-In

เพิ่มความสามารถให้ Skill Cut-In ได้ด้วย Magical Scroll

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง เป็นต้นไป

Magical Scroll เพิ่มความสามารถให้ Skill Cut-In
Magical Scroll
ราคา 3,800 Cash


เงื่อนไขการใช้งาน

• ใช้ได้กับ Skill Cut-In ที่ไม่มีความสามารถ

ยกเว้น
1) Promotion Skill Cut-In ติดตัวละครและที่ได้รับเมื่อเปลี่ยนคลาส
2) Skill Cut-In ที่ได้จาก Premium Package

• Skill Cut-In สามารถใช้ Magical Scroll ได้ครั้งเดียวเท่านั้น

(โปรดตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องการให้ดีก่อนกดใช้ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนความสามารถของ Skill Cut-In ได้)


ความสามารถจาก Magical Scroll

EXP +2%
Flexible Skill Damage +1%
Tenacious Skill Damage +1%
Strong Skill Damage +1%
Brave Skill Damage +1%
Recovery Item Effect +2% (Dungeon)
Item Drop Rate +1% (Dungeon)
ระยะเวลา Debuff -1% (Dungeon)
ใช้ MP -1% (สูงสุด -20%) (Dungeon)


วิธีการใช้งาน

1. เมื่อมี Magical Scroll ใน Inventory ให้เปิดหน้าต่าง Customize แล้วเลือกที่ Skill Cut-In ที่ต้องการเพิ่มความสามารถ
2. Skill Cut-In ที่สามารถใช้ Magical Scroll จะปรากฏปุ่ม [Give Ability] เพื่อเลือกความสามารถที่ต้องการ

Magical Scroll เพิ่มความสามารถให้ Skill Cut-In


 

Magical Scroll เพิ่มความสามารถให้ Skill Cut-In Magical Scroll เพิ่มความสามารถให้ Skill Cut-In

Magical Scroll เพิ่มความสามารถให้ Skill Cut-In

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า