[New Mount] Gold Falcon

2661

[New Mount] Gold Falcon

[New Mount] Gold Falcon

ELSWORD อัพเดท Mount ใหม่!
Gold Falcon เหยี่ยวเกราะทองคำสุดเท่ จับจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลย!

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. – 19 ตุลาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง

[New Mount] Gold Falcon Summon Stone : Gold Falcon
ราคา: 38,400 Cash

[New Mount] Gold Falcon

<โจมตีปุ่ม Z>
[New Mount] Gold Falcon

<โจมตีปุ่ม X>
[New Mount] Gold Falcon

<โจมตีปุ่ม C>
[New Mount] Gold Falcon


[New Mount] Gold Falcon [New Mount] Gold Falcon

[New Mount] Gold Falcon

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 กันยายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า