[New Mount] Gold Falcon

2258

[New Mount] Gold Falcon

ELSWORD อัพเดท Mount ใหม่!
Gold Falcon เหยี่ยวเกราะทองคำสุดเท่ จับจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลย!

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. – 19 ตุลาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง

Summon Stone : Gold Falcon
ราคา: 38,400 Cash

<โจมตีปุ่ม Z>

<โจมตีปุ่ม X>

<โจมตีปุ่ม C>


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 กันยายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า